Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra ÖsterbottenEtelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Planeringen av den nya landsvägen Vikby-Martois har börjat

Dela

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) har börjat utarbeta en vägplan för avsnittet Vikby–Martois i syfte att bygga en ny vägförbindelse. Den nya vägförbindelsen börjar vid den planskilda anslutningen för riksväg 3 och 8 och upphör vid Lillkyrovägen (regionväg 717). Planeringsavsnittet är cirka sju kilome-ter långt och ligger i sin helhet i Korsholms kommuns område.

Den nya vägförbindelsen börjar vid den planskilda anslutningen för riksväg 3 och 8 och upphör vid Lillkyrovägen (regionväg 717).
Den nya vägförbindelsen börjar vid den planskilda anslutningen för riksväg 3 och 8 och upphör vid Lillkyrovägen (regionväg 717).

I den fjärde tilläggsbudgeten för år 2020 har statsrådet beviljat 0,5 miljoner euro för planering av vägförbindelse till GigaVasa storindustriområde.Den nya vägförbindelsen kopplar samman GigaVasa storindustriområde med riksvägsnätet.Den nya landsvägen förbättrar godstransporterna i området och gör den lokala pendel- och besökstrafiken smidigare.Den nya landsvägen gör det också möjligt att utveckla Korsholms och Vasas markanvändning i området.

I början av planeringsavsnittet förenas landsvägsförbindelsen med det nuvarande trafikledsnätet.Den nya vägförbindelsen börjar vid den planskilda anslutningen för riksväg 3 och 8 och fortsätter ända till Lillkyrovägen (regionväg 717).Vid GigaVasa-området i mitten av planeringsområdet planeras en förbindelse från landsvägen till Korsholms kommuns nya gatunät.På avsnittet byggs landsvägen i obebyggd terräng och en områdesreservering har gjorts i Korsholms detaljplan Granholmsbacken II.

Planeringsarbetet har påbörjats med att samla in källmaterial och efter detta inleds mätningar av terrängmodell och markundersökningar i planeringsområdet.Information om hur planeringen framskrider kommer att ges ut i pressmeddelanden, tidningsannonser och på webbsidor som görs upp för projektet.Enligt bedömningen just nu kommer vägplanen att bli färdig före slutet av år 2022.

Kontakter

NTM-centralen i Södra Österbotten, projektchef Hanna Kauppila, puh. 0295 027 723, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Bilder

Den nya vägförbindelsen börjar vid den planskilda anslutningen för riksväg 3 och 8 och upphör vid Lillkyrovägen (regionväg 717).
Den nya vägförbindelsen börjar vid den planskilda anslutningen för riksväg 3 och 8 och upphör vid Lillkyrovägen (regionväg 717).
Ladda ned bild

Dokument

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för november 2021: Risken för kravisöversvämningar ökade, försurningsproblemen i de små åarna fortgick (Landskapen i Österbotten)3.12.2021 08:15:00 EET | Tiedote

Efter en regnig oktober var vattenföringen i åarna i början av november högre än genomsnittet. Så småningom började temperaturerna sjunka och i slutet av november ledde den hårda kölden till att det uppstod risk för översvämningar på grund av kravis. Vattnet var fortsättningsvis surt särskilt i de små åarna längs den österbottniska kusten.

Kravis kan orsaka översvämningar längs Esse å (Landskapen i Österbotten)30.11.2021 17:08:39 EET | Tiedote

Längs Esse å pågår förberedelser inför eventuella översvämningar som kan uppstå på grund av kravis efter att temperaturen sjunkit ordentligt under noll grader. NTM-centralen har vidtagit förhandsåtgärder genom att minska avtappningen och lägga ut kravisbommar och viltkameror. Om vattenföringen i ån är hög då vädret blir kallt och det inte har hunnit bildas ett istäcke på ån, kan forsarna fyllas av underkyld issörja, d.v.s. kravis. Kravisen kan dämma upp forsen och orsaka översvämning i området ovanför forsen. Att minska avtappningen minskar risken för att kravis uppstår och samtidigt ger det bättre förutsättningar för att ett istäcke ska bildas.

Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulviin (Pohjalaismaakunnat)30.11.2021 17:08:39 EET | Tiedote

Ähtävänjoella varauduttaan hyydetulvien syntymiseen lämpötilan laskettua reilusti pakkaselle. ELY-keskus on varautunut hyydetulviin vähentämällä veden juoksutusta sekä asentamalla hyydeköysiä ja riistakameroita. Jos joen virtaama on suuri sään kylmetessä eikä jääkansi pääse muodostumaan, koskipaikat saattavat täyttyä alijäätyneestä jääsohjosta eli hyyteestä. Hyyde voi tukkia kosken ja aiheuttaa tulvan kosken yläpuolisella alueella. Juoksutuksen pienentäminen vähentää hyyteen syntymistä ja toisaalta edistää jääkannen muodostumista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum