Espoon kaupunki - Esbo stad

Planeringen av planskilda anslutningen vid Marknuten framskrider i Esbo – anslutningen medför nytta för alla trafikformer

Dela

Den planerade planskilda anslutningen vid Ring I i Hagalund och Otnäs skulle märkbart förbättra trafiksmidigheten. Esbo stadsplaneringsnämnd behandlar planförslaget 11.5.2022.

Planområdet finns i korsningen av Ring I, Kalevalavägen och Marvägen. På bilden syns planskild anslutning över Ring I, bro för lätt trafik och det planerade trähöghuset i Silverlundsparken. Foto: Arkitektbyrån SARC, bildhantering Esbo stad.
Planområdet finns i korsningen av Ring I, Kalevalavägen och Marvägen. På bilden syns planskild anslutning över Ring I, bro för lätt trafik och det planerade trähöghuset i Silverlundsparken. Foto: Arkitektbyrån SARC, bildhantering Esbo stad.

Marknuten är den norra huvudinfarten från Ring I till Hagalund centrum. Då campusområdet i Otnäs växer och blir en allt mångsidigare stadsdel ökar det även trafiken mot Otnäs. Ring I är en betydande godstrafikrutt för hela landet och den av Helsingfors planerade hamntunneln från Västra hamnen till Västerleden skulle öka godstrafiken ytterligare.

Målet är smidigare och säkrare trafik för alla

Marknuten är den enda planskilda anslutningen mellan Lahtisvägen och Västerleden. Vid rusningstid och till följd av trafikolyckor blir köerna hundratals meter långa.

”I nuläget stoppar vi ständigt trafikströmmen på ringvägen med trafikljus. Det är oförnuftigt både för trafikanternas tidsanvändning och med tanke på utsläppen”, säger Antti Mäkinen, projektchef.

Marknutens planskilda anslutning skulle göra personbils-, buss- och godstrafiken smidigare på Ring I, Kalevalavägen och Marvägen. Det skulle även bli lättare och säkrare att röra sig för fotgängare och cyklister. Den nuvarande gångbron över Ringvägen skulle ersättas med en högklassig cykel- och fotgängarförbindelse. Det skulle även var möjligt att ta sig över Ringvägen via den nya planskilda anslutningen. I nordlig och sydlig riktning kunde man ta sig under Kalevalavägen längs cykelbanan.

”Marknuten ingår i utvecklingen av Norra Hagalund. Från bostadshusen som planeras till närområdet skulle man kunna ta sig till fots över ringvägen direkt till en hållplats vid Spårjokern”, säger Mäkinen.

Enligt Trafikledsverkets kalkyler orsakas det kostnader på 2–3 miljoner euro årligen i nuläget när man beaktar de största kostnaderna som består av väganvändarnas tidsförlust och kostnader av olyckor. Nyttan av projektet skulle i förhållande till investeringen vara det dubbla.

Hantering av översvämningsrisker samt landskaps- och bullerolägenheter

Omgivningen kring Marknuten är ett område med översvämningsrisk: havsöversvämningar och rikliga regn orsakar kontinuerligt översvämningar på ringvägen och närområdets gator.

”Vägområdet skyddas mot svämvatten och en dagvattenfördjupning anläggs i Silverlundsparken som fördröjer regnvatten som rinner från gatuområdena”, säger Sampo Sikiö, områdesarkitekt.

Landskaps- och bullerolägenheter minskas genom göra Ring I lägre än i nuläget, varvid det inte blir höga anslutningar i landskapet.

Med planändringen reserverar man det område som behövs för den planskilda anslutningen samt reservering för en snabbspårväg. På planområdet planeras därutöver ett trähöghus i åtta våningar för studerande. Stadsplaneringsnämnden behandlar planförslaget 11.5.2022 och beslutar om att framlägga det för godkännande av stadsstyrelsen.

Nyckelord

Kontakter

Susanna Kaitanen
trafikplaneringschef
tfn 040 4144154
susanna.kaitanen@espoo.fi

Sampo Sikiö
områdesarkitekt
tfn 046 8773474
sampo.sikio@espoo.fi

Bilder

Planområdet finns i korsningen av Ring I, Kalevalavägen och Marvägen. På bilden syns planskild anslutning över Ring I, bro för lätt trafik och det planerade trähöghuset i Silverlundsparken. Foto: Arkitektbyrån SARC, bildhantering Esbo stad.
Planområdet finns i korsningen av Ring I, Kalevalavägen och Marvägen. På bilden syns planskild anslutning över Ring I, bro för lätt trafik och det planerade trähöghuset i Silverlundsparken. Foto: Arkitektbyrån SARC, bildhantering Esbo stad.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Espoon kaupunki - Esbo stad
Espoon kaupunki - Esbo stad
PL 1 / PB 1
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD

+358 9 816 21http://www.espoo.fi

Esbo är en anvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum
och nätverksstruktur, där det är bra at bo, lära, arbeta och företaga
för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Facebook

Twitter

Följ Espoon kaupunki - Esbo stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoo otti vaikuttavuuden kaupungin johtamisen välineeksi19.5.2022 13:26:40 EEST | Tiedote

Uudenlaista ajattelutapaa yhteiskehitettiin VTT:n kanssa. Kaupunkien täytyy huomioida päätöksenteossa taloudellisten raamien lisäksi myös paljon muita tekijöitä, jotka vaikuttavat sekä alueen yritysten elinvoimaan että ihmisten hyvinvointiin. Yhdessä VTT:n kanssa rakennettiin uudenlaista mallia, jossa johtaminen ei perustu vain talouslukuihin, vaan kokonaiskestävään ja nykyistä monipuolisempaan dataan.

Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston kokouksesta 12.5.202212.5.2022 20:02:31 EEST | Tiedote

Nuorisoasiainjaoston kokouksessa esiteltiin Espoon kaupungin koordinoimaa Future Mentors -ohjelmaa, joka on osa Espoon kesäkuussa järjestämää Eurocities-vuosikonferenssia. Ohjelman tavoitteena on saada nuorten ääni paremmin kuuluviin kestävän kehityksen kysymyksissä. Lisäksi kuultiin esittely Vamos Espoon monipuolisesta palvelukokonaisuudesta ja tavoitteellisesta toiminnasta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum