Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Verkasalon (Ylivieska, Alavieska, Kalajoki) tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta

Jaa

Winda Energy Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Alavieskan kunnan sekä Kalajoen ja Ylivieskan kaupunkien alueelle. Maksimitoteutusvaihtoehtoina tarkastellaan YVA-ohjelmavaiheessa Alavieskan 14–21, Kalajoen 5–8 ja Ylivieskan 5–8 voimalasta koostuvaa yhteensä 20–30 voimalan kokonaisuutta. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enimmillään noin 300–350 metriä.

Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueelle rakennetaan uusi 110 kV tai 400 kV sähköasema. Tuulivoimapuisto liitetään joko Herrfors Nät Oy:n sähköverkkoon Kalliomaan sähköasemalla tai Fingrid Oyj:n sähköverkkoon uudella, Sievin kunnan alueelle rakennettavalla sähköasemalla.

Verkasalon tuulivoimahankkeessa toteutetaan YVA- ja kaavamenettely erikseen, mutta samanaikaisesti. Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017) määrää arviointiohjelman sisällön. Arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen (277/2017) 3 §:n mukaiset asiat.

Jatkosuunnittelussa on otettava huomioon, että hankealue ei sijoitu Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan tuulivoimaloiden alueelle, eikä esitetyssä muodossa ole maakuntakaavojen mukainen. Pohjois-Pohjanmaan TUULI-hankkeen sijainninohjausmallissa Verkasalon tuulivoimapuiston alue on tunnistettu tuulivoimatuotantoon sopivaksi alueeksi. Pohjois-Pohjanmaan liitto laatii energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavaa, jonka luonnoksessa alue on osoitettu. Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee huomioida käynnissä oleva maakuntakaavoitus, kaavatyön sisältö ja aikataulu. Verkasalon hankkeen kaavoittaminen esitetyssä laajuudessa edellyttää, että kuntien kaavat perustuvat maakuntatasoiseen kaavaratkaisuun.

YVA-menettely toimii parhaimmillaan suunnittelun välineenä ja YVA:n tulisi vaikuttaa ympäristöllisesti hyväksyttävän hankkeen löytymiseen. Arviointityön edetessä on suunnittelussa voitava poistaa ne voimalat, jotka vaikutustarkastelun perusteella eivät ole toivottavia. Arviointiselostuksessa olisi hyvä olla nollavaihtoehdon lisäksi enemmän kuin yksi vaihtoehto.

Sähkönsiirron osalta tulee olla yhteydessä Fingridin Jylkkä-Alajärvi-YVA-menettelyn asiantuntijoihin tiedonkulun, yhteisvaikutusten ja mahdollisten yhteensovittamisen tarpeiden varmistamiseksi. Palautteissa esitetyt näkökohdat tulee ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa.
 
Ympäristövaikutusten ennakoidaan kohdistuvan tuulivoiman osalta erityisesti maisemaan, elinkeinoihin ja luontoon (erityisesti linnustoon). Sähkönsiirron osalta ympäristövaikutusten ennakoidaan kohdistuvan metsätalouteen. YVA-lain mukaisesti tulee tunnistaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset arvioinnin yhteydessä.

Saadun palautteen ja yhteysviranomaisen oman näkemyksen mukaan Verkasalon tuulivoimahankkeen vaikutusten arvioinnissa tulee erityisesti keskittyä hankkeen vaikutuksiin ihmisiin ja elinoloihin, maisemaan, luonnon monimuotoisuuteen, sähkönsiirron vaikutuksiin sekä yhteisvaikutuksiin muiden hankkeiden kanssa.

Yhteisvaikutuksia tulee arvioida maisemaan, meluun ja varjostukseen, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä eläimistöön ja ekologisille yhteyksille. Myös yhteisvaikutukset liikenteeseen sekä kuljetuksiin käytettävään tieverkkoon on hyvä selvittää, mikäli hankkeiden rakentaminen voi tapahtua samanaikaisesti. Sähkönsiirto ja muut mahdolliset toiminnot tulee ottaa yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioon.

Saatu palaute ja yhteysviranomaisen lausunnossa esitetyt näkökohdat tulee ottaa huomioon arviointiselostusta laadittaessa ja hankkeen jatkosuunnittelussa.

Lausunto kokonaisuudessaan osoitteessa: www.ymparisto.fi/Verkasalotuulivoimapuistoyva.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii ympäristöasiantuntija Heli Kinnunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 018, heli.kinnunen(at)ely-keskus.fi

Hankevastaava: Winda Energy Oy, toimitusjohtaja Tuomas Hooli, p. 050 555 3589, tuomas.hooli(at)winda.fi

YVA-konsultti: FCG, projektipäällikkö Leila Väyrynen, p. 040 5412 306, leila.vayrynen(at)fcg.fi

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

0295 038 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Työttömien määrä kasvussa Pohjois-Pohjanmaalla27.1.2023 08:05:00 EET | Tiedote

Työttömien määrä kasvoi viime vuoden lopussa Pohjois-Pohjanmaalla. Varsinkin lomautettuja oli vuoden vaihteessa huomattavasti enemmän kuin vielä syksyllä. Osa lisäyksestä johtuu heikentyneestä taloustilanteesta ja vähentyneestä työntekijätarpeesta, osa muutoksesta on tyypillistä kausivaihtelua, kun useissa tehtävissä työt vähenevät talvikuukausina. Avointen työpaikkojen tarjonnassa on nähtävissä edelleen pudotusta aiemmasta.

Oijärvelle laaditaan uusi säännöstelyohje25.1.2023 13:08:07 EET | Tiedote

ELY-keskus laatii Iin kunnassa Kuivajoen vesistöalueella sijaitsevalle Oijärvelle uuden säännöstelyohjeen vuoden 2023 aikana vesilain valvojan kehotuksen vuoksi. Voimassa oleva säännöstelyohje on otettu käyttöön vuonna 2012. Ohjeen tavoitteena on mm. ollut parantaa Oijärven ekologista tilaa takaamalla riittävä kevättulva sekä estää järven vedenpinnan lasku liian alas, koska se nopeuttaa rantojen umpeenkasvua. Lisäksi ohjeella on tavoiteltu luonnonmukaisempia virtaamaolosuhteita Oijärvestä lähtevään Kuivajokeen. Säännöstelyohjeen seurauksena etenkin kesäaikana vedenpinta on ollut tavoitetason yläpuolella. Vuonna 2012 käyttöön otettuun säännöstelyohjeeseen ollaan oltu pääosin tyytyväisiä ja ELY-keskuksen saaman palautteen määrä on vähentynyt. Viime vuosina palaute on kuitenkin lisääntynyt ja on havaittu nykyisen säännöstelyohjeen johtavan liian korkeisiin kesävedenpintoihin, josta voi olla haittaa mm. alueen linnustolle. Lisäksi vedenpinta on päässyt nousemaan kesä- ja syyssateiden myötä

ELY-keskus päätti asettaa kaksi vaarantamiskieltoa rakennussuojeluasioissa Oulussa20.1.2023 10:20:53 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt 19.1.2023 kaksi vaarantamiskieltoa koskevaa päätöstä. Vaarantamiskiellot määrättiin Tuirassa sijaitsevalle entiselle Kuulovammaisten koulurakennukselle, asuntolarakennukselle ja johtajan asuntorakennukselle (os. Lossikuja 6) kiinteistöineen ja Myllytullissa sijaitsevalle Pohjois-Pohjanmaan museorakennus Ainolalle (os. Ainolanpuisto 1) lähiympäristöineen.

Raahen vesistöjen säännöstelyn kehittäminen etenee, selvityksiä esitellään yleisötilaisuudessa 25.1.18.1.2023 11:29:38 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Raahen kaupunki ja SSAB Europe Oy tekivät vuosi sitten Raahen säännösteltyjen vesien tilan parantamista koskevan yhteistyösopimuksen. Sopimusosapuolet laativat vuosittain toimenpideohjelman, jossa sovitaan toimenpiteiden aikataulu, vastuut ja rahoitus. Vuoden 2022 toimenpiteinä on mm. laadittu uusi väliaikainen säännöstelyohje sekä selvitetty Haapajoen ja Pattijoen uomien vetokykyä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme