Uudenmaan ELY-keskus

Presentation av vägplanen 10.5.2022: Förbättring av anslutningen till vattentornet på riksväg 25 till en planskild anslutning

Dela

NTM-centralen i Nyland och Lojo stad utarbetar en vägplan för att förbättra anslutningen till vattentornet till en planskild anslutning. Presentationen av vägplanen ordnas i Lojo huvudbibliotek tisdagen den 10.5.2022 kl. 18-19:30.

Riksväg 25 är nationellt och internationellt viktig och en viktig huvudled för landsvägarna med tanke på transporter, men den har varierande kvalitet. Rondellen vid vattentornet i Lojo är överbelastad och orsakar problem särskilt för den tunga trafiken och uppfyller inte kraven för huvudleden. Avsikten är att ersätta rondellen som saktar ned trafiken på riksvägen med en planskild anslutning. Byggandet av den planskilda anslutningen medför också ändringar i gång- och cykelförbindelserna samt hållplatsarrangemangen. Dessutom förbättras grundvattenskyddet och bullerbekämpningen i planeringsområdet.

Utarbetandet av vägplanen inleddes hösten 2021 med nödvändiga terrängundersökningar. Utarbetandet av en vägplan innebär planering av den exakta placeringen av åtgärderna för att förbättra väg- och gatunätet och av detaljerade lösningar. Under år2021 gjordes en förhandsutredning om typen av planskild anslutning och en principlösning valdes som utgångspunkt för vägplanen. Utarbetandet av vägplanen inleddes i januari 2022 och den torde bli klar i slutet av år 2022. Byggandet av den planskilda anslutningen förbättrar trafikens smidighet och säkerhet. Även bullerolägenheterna minskar.

Godkännandet av vägplanen förutsätter en ändring av detaljplanen.

 

Välkommen till presentationstillfället den 10.5.2022

Planerna har framskridit till utkaststadiet.

En presentation av projektet som är öppen för alla ordnas tisdagen den 10.5.2022 kl. 18-19:30 i Järnefelts sal i Lojo huvudbibliotek (adress: Karstuvägen 3).

I början av evenemanget får vi höra hälsningar från Lojo stad och NTM-centralen, varefter lösningarna i vägplanen presenteras.

Efter presentationen går vi vidaretill kartor och planmodeller för att diskutera önskemål om hur planerna ska förädlas. Respons om lösningarna är särskilt viktiga för att få ett godtagbart slutresultat.

Varmt välkomna till tillfället för att lyssna och diskutera! Information om evenemanget kan fritt delas ut till intresserade. Ingen separat anmälan behövs.

Nyckelord

Kontakter

Mer information:

NTM-centralen i Nyland
Mari Ahonen
mari.ahonen@ely-keskus.fi
tfn. 0295 021 265

Lojo stad
Seppo Lötjönen
seppo.lotjonen@lohja.fi
tfn. 050529 9869

Sitowise
Rauno Tuominen
rauno.tuominen@sitowise.com
tfn. 020747 6139

Dokument

Länkar

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Mestarintunneli stängd västerut natten mellan torsdag och fredag 19.–20.5 kl. 00.00–04.3013.5.2022 09:45:00 EEST | Tiedote

L-tunneln som leder västerut från Mestarintunneli i Alberga i Esbo på Ring I (landsväg 101) stängs natten mellan torsdag och fredag (19.–20.5) kl. 00.00–04.30 på grund av testning och underhåll av tunnelsystemet. Under denna tid leds trafiken på Ring I till en reservrutt via Åbovägen och Mäkkylä parkväg. Tunnelröret öppnas för trafik genast efter att testningen och underhållsåtgärderna har avslutats. Det finns en reservation för dåligt väder vid stängning av tunneln. Vid dålig väderprognos kan stängningen av tunneln annulleras med mycket kort varsel. För trafikarrangemangen under arbetstiden ansvarar: Destia Oy, Mikko Sepänmaa, mikko.sepanmaa@destia.fi tfn 040 630 8555

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum