President Niinistö och fru Haukio till Tokyo för kröningen av Japans kejsare

Dela

Republikens presidents kansli
Pressmeddelande 32/2019
14.10.2019

Republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio besöker Japan 21–23 oktober 2019. Tisdagen den 22 oktober deltar de i kröningen av den japanska kejsaren Naruhito.

På kröningsdagen deltar presidentparet i de officiella ceremonierna och i en bankett i Kejsarpalatset under värdskap av det japanska kejsarparet. I president Niinistös program ingår också ett möte med Japans premiärminister Shinzo Abe, en middag med premiärministern som värd samt andra bilaterala möten.

Fru Haukio besöker dessutom Mumintemaparken i staden Hanno. Under besöket behandlas bland annat Tove Janssons kulturarv.

Senast besökte presidentparet Japan 2016, då de också träffade Japans tidigare kejsare Akihito och kejsarinnan Michiko. Japans kronprins Akishino och kronprinsessan Kiko besökte Finland i juli i år för att fira hundraårsjubileet av Finlands och Japans diplomatiska förbindelser.

Om

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Följ Tasavallan presidentin kanslia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tasavallan presidentin kanslia

Republikens president Sauli Niinistös anförande vid Förenta nationernas 75:e generalförsamling den 23 september 202023.9.2020 19:00:00 EESTTiedote

Herr ordförande, Herr generalsekreterare, Ärade delegater, Mina damer och herrar! Jag vill gratulera Volkan Bozkir till valet till ordförande för generalförsamlingens 75:e session. Ni kan lita på Finlands starka stöd när Ni leder detta viktiga organ under dessa exceptionella tider. Och tiderna är verkligen exceptionella. I början av året kunde ingen ha förutsett att vi inte skulle kunna samlas i New York i september. Covid-19-pandemin har drabbat oss alla hårt. Den har spridit sig runt hela världen och påverkar alla kontinenter och stater, alla människor och alla livsområden. En pandemi är per definition en global utmaning. Den kräver ett globalt svar. Inget land kan bekämpa denna gemensamma fiende ensam. Ingen är säker förrän alla är säkra. Ett effektivt globalt svar kan bara komma från oss alla tillsammans. Från Förenta nationerna. Jag upprepar vårt orubbliga stöd för FN-systemet i allmänhet, och Världshälsoorganisationen i synnerhet, för deras insatser i kampen mot pandemin. Jag vil

Statement by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö at the 75th General Debate of the United Nations General Assembly 23 September 202023.9.2020 19:00:00 EESTPress release

Mr President, Secretary-General, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen, Let me congratulate Mr. Volkan Bozkir for the election as the President of the seventy-fifth session of the General Assembly. You can count on Finland’s support, as you lead this important body during these exceptional times. And the times are exceptional indeed. At the start of this year, nobody could have foreseen that we are not able to gather in New York this September. The COVID-19 pandemic has hit all of us hard. Extending around the globe, it is affecting every continent and state, all people, and all areas of life. A pandemic is by definition a global challenge. It requires a global response. No country is able to combat this common enemy alone. No one is safe, until all are safe. An effective global response can only come from all of us together. From the United Nations. I would like to reiterate our unwavering support for the UN system in general, and the World Health Organization in particular, f

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe YK:n yleiskokouksen 75. yleiskeskustelussa 23.9.202023.9.2020 19:00:00 EESTTiedote

Herra puheenjohtaja, herra pääsihteeri, arvoisat osanottajat, hyvät naiset ja herrat, Haluan onnitella teitä, Volkan Bozkir, valinnastanne yleiskokouksen 75. istunnon puheenjohtajaksi. Voitte luottaa Suomen vahvaan tukeen, kun luotsaatte tätä tärkeää toimielintä näinä poikkeuksellisina aikoina. Ja ajat todella ovat poikkeukselliset. Tämän vuoden alussa kukaan ei olisi osannut ennustaa, ettemme nyt syyskuussa voikaan kokoontua New Yorkiin. Koronaviruspandemia on ollut kova isku meille kaikille. Se ulottuu ympäri maailman ja vaikuttaa jokaiseen maanosaan ja valtioon, kaikkiin ihmisiin ja kaikkiin elämänalueisiin. Pandemia on määritelmänsä mukaisesti maailmanlaajuinen haaste. Siihen on myös vastattava maailmanlaajuisesti. Yksikään maa ei pysty taistelemaan tätä yhteistä vihollista vastaan yksin. Kukaan ei ole turvassa, ennen kuin kaikki ovat turvassa. Tehokas globaali vastaus voi tulla vain meiltä kaikilta yhdessä. Yhdistyneiltä kansakunnilta. Haluan toistaa horjumattoman tukemme yleisest

Republikens president Sauli Niinistös anförande vid FN:s 75-årsjubileumsession den 21 september 202021.9.2020 19:24:37 EESTTiedote

Herr generalsekreterare, Herr ordförande, Eders excellenser! I dag firar vi Förenta nationernas 75-årsjubileum. Vi hedrar med rätta dess prestationer och ansträngningar för fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter. Men vi måste vara ärliga: jubileumsdagen kommer vid en svår tidpunkt för FN. Vår mänsklighet konfronteras med gemensamma fiender – från covid-19-pandemin till klimatförändringen. Samtidigt har vår förmåga att hitta gemensamma svar försvagats. De normer och institutioner som vi har byggt tillsammans under årtionden är utsatta för allt större press. Internationella avtal utmanas och tolkas på ett sätt som försvagar både deras möjligheter och legitimitet. Denna utveckling måste brytas. De globala utmaningar som hotar mänsklighetens existens kräver ett effektivt multilateralt samarbete. Vi behöver nu Förenta nationerna mer än någonsin. *** Finland anslöt sig till Förenta nationerna 1955. Vid ceremonin för att fira vårt medlemskap sade den finska representanten, oc

Statement by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö at the high-level meeting to commemorate the 75th anniversary of the UN, 21 September 202021.9.2020 19:23:50 EESTPress release

Mr Secretary-General, Mr President, your Excellencies, Today, we are celebrating the seventy-fifth anniversary of the United Nations. We are rightfully honoring its achievements and efforts for peace and security, development and human rights. But we have to be honest: this anniversary comes at a difficult moment for the UN. Not only is our humankind confronted with common enemies – from the COVID-19 pandemic to climate change. At the same time, our ability to form common responses has been weakening. The norms and institutions, built together over decades, are under increasing pressure. International agreements are challenged and interpreted in ways which weaken both their potential and their legitimacy. This tide must turn. Global challenges that threaten the very existence of humanity require effective multilateral cooperation. We now need the United Nations more than ever. *** Finland joined the United Nations in 1955. In the ceremony celebrating our membership, the Finnish represe

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheenvuoro YK:n 75-vuotisjuhlaistunnossa 21.9.202021.9.2020 19:23:00 EESTTiedote

Herra pääsihteeri, herra puheenjohtaja, arvoisat osanottajat, Juhlistamme tänään Yhdistyneiden kansakuntien 75-vuotisjuhlavuotta. Kunnioitamme perustellusti sen saavutuksia ja ponnisteluja rauhan ja turvallisuuden, kehityksen ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Mutta meidän on oltava rehellisiä: tämä juhlavuosi osuu YK:n kannalta vaikeaan hetkeen. Ihmiskunnalla ei ainoastaan ole vastassaan yhteisiä vihollisia – koronaviruspandemiasta ilmastonmuutokseen. Samaan aikaan kykymme muodostaa yhteisiä vastauksia on heikentynyt. Normeihin ja instituutioihin, joita olemme yhdessä vuosikymmenten saatossa rakentaneet, kohdistuu yhä kasvava paine. Kansainvälisiä sopimuksia haastetaan ja tulkitaan tavoilla, jotka heikentävät sekä niiden potentiaalia että legitimiteettiä. Tämä suunta on käännettävä. Globaalit haasteet, jotka uhkaavat koko ihmiskunnan olemassaoloa, vaativat tehokasta monenkeskistä yhteistyötä. Tarvitsemme Yhdistyneitä kansakuntia nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. *** Suomesta tuli Yhdis

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum