President Niinistö spoke with Russian President Putin

Share

Office of the President of the Republic of Finland
Press release 32/2022
14 May 2022

President of the Republic of Finland Sauli Niinistö had a phone call with President of Russia Vladimir Putin on Saturday, 14 May 2022.

President Niinistö told President Putin how fundamentally the Russian demands in late 2021 aiming at preventing countries from joining NATO and Russia’s massive invasion of Ukraine in February 2022 have altered the security environment of Finland. President Niinistö announced that Finland decides to seek NATO membership in the next few days.

President Niinistö noted that he had told President Putin already in their first meeting in 2012 that every independent nation maximizes its security. This is what is happening now, too. By joining NATO Finland strengthens its own security and assumes its responsibility. It is not away from anyone else. Also in the future, Finland wants to take care of the practical questions arising from being a neighbour of Russia in a correct and professional manner.

“The conversation was direct and straight-forward and it was conducted without aggravations. Avoiding tensions was considered important”, President Niinistö says.

President Niinistö repeated his deep concern over the human suffering caused by the war Russia wages in Ukraine. President Niinistö stressed the imperative of peace. He also conveyed the messages on securing the evacuation of civilians delivered earlier in the same week by President Volodymyr Zelenskyy.

The phone call was initiated by Finland.

About Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Subscribe to releases from Tasavallan presidentin kanslia

Subscribe to all the latest releases from Tasavallan presidentin kanslia by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Tasavallan presidentin kanslia

President Niinistö diskuterade med Förenta staternas president Biden och Sveriges statsminister Andersson9.8.2022 21:55:23 EEST | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 42/2022 9.8.2022 Republikens president Sauli Niinistö, Förenta staternas president Joseph R. Biden och Sveriges statsminister Magdalena Andersson hade ett telefonsamtal tisdagen den 9 augusti 2022. Genast efter samtalet bekräftade president Biden Förenta staternas ratificering av Finlands och Sveriges Nato-medlemskap med sin underskrift. President Niinistö, president Biden och statsminister Andersson diskuterade de ratificeringar som ännu saknas och Finlands och Sveriges kommande roll som Nato-medlemmar. President Niinistö tackade president Biden för det värdefulla stödet från Förenta staterna under det gångna året. ”Vi har kommit en lång väg från när vi första gången talade om de här frågorna”, konstaterade president Niinistö till president Biden. Förutom säkerhetspolitiken lyfte president Niinistö fram även betydelsen av teknologisamarbetet i relationerna mellan Finland, Sverige och Förenta staterna. Under samtalet diskuterades dessutom b

President Niinistö spoke with US President Biden and Swedish Prime Minister Andersson9.8.2022 21:33:48 EEST | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 42/2022 9 August 2022 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö, President of the United States Joseph R. Biden and Prime Minister of Sweden Magdalena Andersson had a trilateral phone call on Tuesday, 9 August 2022. Immediately after the call President Biden confirmed with his signature the US ratification of Finland’s and Sweden’s NATO membership. President Niinistö, President Biden and Prime Minister Andersson discussed the still needed ratifications and Finland’s and Sweden’s future role as NATO members. President Niinistö thanked President Biden for the valuable US support during the past year. “We have come a long way since we first discussed these matters”, President Niinistö said to President Biden. In addition to security policy, President Niinistö also raised the importance of technology cooperation in the relations between Finland, Sweden and the United States. The conversation also addressed the need

Presidentti Niinistö keskusteli Yhdysvaltain presidentti Bidenin ja Ruotsin pääministeri Anderssonin kanssa9.8.2022 21:32:44 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 42/2022 9.8.2022 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, Yhdysvaltain presidentti Joseph R. Biden ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson kävivät kolmenkeskisen puhelinkeskustelun tiistaina 9. elokuuta 2022. Presidentti Biden vahvisti heti puhelun jälkeen allekirjoituksellaan Yhdysvaltain ratifioinnin Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksille. Presidentti Niinistö, presidentti Biden ja pääministeri Andersson keskustelivat vielä puuttuvista ratifioinneista ja Suomen ja Ruotsin tulevasta roolista Naton jäseninä. Presidentti Niinistö kiitti presidentti Bidenia Yhdysvaltain arvokkaasta tuesta kuluneen vuoden aikana. ”Olemme tulleet pitkän matkan siitä, kun ensimmäistä kertaa keskustelimme näistä aiheista”, presidentti Niinistö totesi presidentti Bidenille. Presidentti Niinistö nosti turvallisuuspolitiikan ohella esiin myös teknologiayhteistyön merkityksen Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltain suhteissa. Puhelussa keskusteltiin lisäksi tarpeesta jatkaa Ukraina

Republikens president Sauli Niinistös uttalande den 28 juni 202228.6.2022 22:16:51 EEST | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 41/2022 28.6.2022 I dag i Madrid, innan Natomötet inleddes, hade vi ett ingående möte med Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan och Sveriges statsminister Magdalena Andersson med stöd av Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Som ett resultat av detta möte undertecknade våra utrikesministrar ett samförståndsavtal mellan våra länder. Avtalet bekräftar att Turkiet vid toppmötet i Madrid denna vecka kommer att stödja att Finland och Sverige kallas till medlemmar i Nato. De konkreta stegen för vår anslutning till Nato kommer att överenskommas mellan de Natoallierade under de kommande två dagarna, men beslutet är nu nära förestående. Vårt samförståndsavtal understryker att Finland, Sverige och Turkiet åtar sig att ge varandra sitt fulla stöd mot varandras säkerhetshot. När vi blir Natoallierade kommer detta engagemang att stärkas ytterligare. Under de senaste veckorna har Turkiet uttryckt sin oro över terrorhot. Finland har hela tiden tagi

Statement by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö on 28 June 202228.6.2022 21:59:25 EEST | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 41/2022 28 June 2022 Today in Madrid, before the beginning of the NATO Summit, we had a thorough meeting with President of Türkiye Recep Tayyip Erdoğan and Prime Minister of Sweden Magdalena Andersson, facilitated by Secretary General of NATO Jens Stoltenberg. As a result of that meeting, our foreign ministers signed a trilateral memorandum which confirms that Türkiye will at the Madrid Summit this week support the invitation of Finland and Sweden to become members of NATO. The concrete steps of our accession to NATO will be agreed by the NATO Allies during the next two days, but that decision is now imminent. Our joint memorandum underscores the commitment of Finland, Sweden and Türkiye to extend their full support against threats to each other’s security. Us becoming NATO Allies will further strengthen this commitment. Over the past weeks, Türkiye has raised its concerns over the threat of terrorism. Finland has constan

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom