President Niinistö spoke with US President Biden and Swedish Prime Minister Andersson

Share

Office of the President of the Republic of Finland
Press release 42/2022
9 August 2022

President of the Republic of Finland Sauli Niinistö, President of the United States Joseph R. Biden and Prime Minister of Sweden Magdalena Andersson had a trilateral phone call on Tuesday, 9 August 2022.

Immediately after the call President Biden confirmed with his signature the US ratification of Finland’s and Sweden’s NATO membership. President Niinistö, President Biden and Prime Minister Andersson discussed the still needed ratifications and Finland’s and Sweden’s future role as NATO members.

President Niinistö thanked President Biden for the valuable US support during the past year. “We have come a long way since we first discussed these matters”, President Niinistö said to President Biden.

In addition to security policy, President Niinistö also raised the importance of technology cooperation in the relations between Finland, Sweden and the United States. The conversation also addressed the need to continue supporting Ukraine.

The phone call was initiated by the United States.

About Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Subscribe to releases from Tasavallan presidentin kanslia

Subscribe to all the latest releases from Tasavallan presidentin kanslia by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Tasavallan presidentin kanslia

President Niinistö to pay a working visit to Estonia28.9.2022 14:04:23 EEST | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 48/2022 28 September 2022 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will pay a working visit to Estonia and meet with President of Estonia Alar Karis on Tuesday, 4 October 2022. The Presidents’ discussion topics on this working visit will include bilateral relations between Finland and Estonia, the countries’ forthcoming NATO alliance and Russia’s invasion of Ukraine. To conclude their discussions, Presidents will hold a joint press conference. President Niinistö will also meet Kaja Kallas, Prime Minister of Estonia, and visit Tapa Army Base together with President Karis. The previous meeting between President Niinistö and President Karis took place in Finland in May 2022.

President Niinistö på arbetsbesök till Estland28.9.2022 14:03:33 EEST | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 48/2022 28.9.2022 Republikens president Sauli Niinistö avlägger ett arbetsbesök i Estland och träffar Estlands president Alar Karis tisdagen den 4 oktober 2022 i Tallinn. Under arbetsbesöket diskuterar presidenterna bland annat Finlands och Estlands bilaterala relationer, ländernas framtida Nato-bundsförvantskap och Rysslands invasion av Ukraina. Som avslutning på diskussionen håller de en gemensam presskonferens. President Niinistö träffar också Estlands premiärminister Kaja Kallas och besöker militärbasen Tapa tillsammans med president Karis. President Niinistö och president Karis träffades förra gången i Finland i maj 2022.

Presidentti Niinistö työvierailulle Viroon28.9.2022 14:02:40 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 48/2022 28.9.2022 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tekee työvierailun Viroon ja tapaa Viron presidentti Alar Karisin tiistaina 4. lokakuuta 2022 Tallinnassa. Työvierailun aikana presidentit keskustelevat muun muassa Suomen ja Viron kahdenvälisistä suhteista, maiden tulevasta Nato-liittolaisuudesta sekä Venäjän Ukrainassa käymästä hyökkäyssodasta. Keskustelujen päätteeksi he pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden. Presidentti Niinistö tapaa myös Viron pääministeri Kaja Kallaksen sekä vierailee sotilastukikohdassa Tapassa yhdessä presidentti Karisin kanssa. Presidentti Niinistö ja presidentti Karis tapasivat edellisen kerran Suomessa toukokuussa 2022.

Republikens president Sauli Niinistös anförande i generaldebatten i Förenta nationernas 77:e generalförsamling i New York den 20 september 202220.9.2022 20:42:52 EEST | Tiedote

Herr ordförande, Herr generalsekreterare, Ärade delegater, Mina damer och herrar! Jag vill börja med att gratulera Csaba Kőrösi till hans val till ordförande för generalförsamlingens sjuttiosjunde session. Jag vill också tacka generalsekreterare António Guterres för hans beslutsamma och skickliga ledarskap av Förenta nationerna. Ni kan båda räkna med Finlands orubbliga stöd för ert viktiga arbete under dessa exceptionella tider. Som ämnet för denna session antyder är de utmaningar vi står inför sammankopplade med varandra. Ryssland för ett brutalt krig i Ukraina. Återverkningarna av kriget är redan nu långtgående och allvarliga. De förvärrar de världssamfundets befintliga problem. Den trippelkris som drabbar områdena för energi, livsmedelstrygghet och finansiering tynger särskilt hårt på sårbara länder. Länder som redan lider mest av klimatkrisen och covid-19-pandemin. Detta är verkligen ett avgörande ögonblick, en vattendelare. När vi samlas här har vi en utmärkt möjlighet att föra en

Statement by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö at the 77th General Debate of the United Nations General Assembly, New York, 20 September 202220.9.2022 20:41:40 EEST | Press release

Mr President, Secretary-General, Distinguished Delegates, Ladies and Gentlemen, I would like to start by congratulating Mr. Csaba Kőrösi for his election as the President of the seventy-seventh session of the General Assembly. I also want to thank Secretary-General António Guterres for his determined and skillful leadership of the United Nations. You can both count on Finland’s steadfast support for your important work during these exceptional times. As the topic of this session states, the challenges we are facing are interlocking. Russia is waging a brutal war in Ukraine. The ripple effects of that war are already far-reaching and severe. They are compounding the pre-existing problems faced by the international community. A triple crisis of energy, food security and finance is weighing especially heavily on vulnerable countries. Countries that are already suffering the most from the climate crisis and the covid-19 pandemic. This truly is a watershed moment. As we gather here, we have

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom