President Niinistö to meet U.S. Senators

Share

Office of the President of the Republic of Finland
Press release 40/2022
23 June 2022

President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will meet United States Senate NATO Observer Group Senators in Helsinki on Monday, 27 June 2022.

At their meeting, the President and the Senators will discuss the current security policy situation, the main themes of the NATO Summit to be held in Madrid next week, and Finland’s NATO membership. The bipartisan delegation will include Senators Jeanne Shaheen, Chris Coons, Joni Ernst, Deb Fischer and Roy Blunt.

The visit of the Senators in Finland is hosted by the U.S. Embassy in Finland.

About Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia
Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2
00170 Helsinki

http://www.presidentti.fi

Subscribe to releases from Tasavallan presidentin kanslia

Subscribe to all the latest releases from Tasavallan presidentin kanslia by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Tasavallan presidentin kanslia

Republikens president Sauli Niinistös uttalande den 28 juni 202228.6.2022 22:16:51 EEST | Tiedote

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 41/2022 28.6.2022 I dag i Madrid, innan Natomötet inleddes, hade vi ett ingående möte med Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan och Sveriges statsminister Magdalena Andersson med stöd av Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Som ett resultat av detta möte undertecknade våra utrikesministrar ett samförståndsavtal mellan våra länder. Avtalet bekräftar att Turkiet vid toppmötet i Madrid denna vecka kommer att stödja att Finland och Sverige kallas till medlemmar i Nato. De konkreta stegen för vår anslutning till Nato kommer att överenskommas mellan de Natoallierade under de kommande två dagarna, men beslutet är nu nära förestående. Vårt samförståndsavtal understryker att Finland, Sverige och Turkiet åtar sig att ge varandra sitt fulla stöd mot varandras säkerhetshot. När vi blir Natoallierade kommer detta engagemang att stärkas ytterligare. Under de senaste veckorna har Turkiet uttryckt sin oro över terrorhot. Finland har hela tiden tagi

Statement by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö on 28 June 202228.6.2022 21:59:25 EEST | Press release

Office of the President of the Republic of Finland Press release 41/2022 28 June 2022 Today in Madrid, before the beginning of the NATO Summit, we had a thorough meeting with President of Türkiye Recep Tayyip Erdoğan and Prime Minister of Sweden Magdalena Andersson, facilitated by Secretary General of NATO Jens Stoltenberg. As a result of that meeting, our foreign ministers signed a trilateral memorandum which confirms that Türkiye will at the Madrid Summit this week support the invitation of Finland and Sweden to become members of NATO. The concrete steps of our accession to NATO will be agreed by the NATO Allies during the next two days, but that decision is now imminent. Our joint memorandum underscores the commitment of Finland, Sweden and Türkiye to extend their full support against threats to each other’s security. Us becoming NATO Allies will further strengthen this commitment. Over the past weeks, Türkiye has raised its concerns over the threat of terrorism. Finland has constan

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön lausunto 28.6.202228.6.2022 21:57:56 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 41/2022 28.6.2022 Tänään Madridissa, ennen Nato-huippukokouksen alkua, meillä oli perusteellinen tapaaminen Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin ja Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin kanssa Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin tukemana. Tuon tapaamisen tuloksena ulkoministerimme allekirjoittivat maidemme välisen yhteisymmärrysasiakirjan, joka vahvistaa, että Turkki tukee tämän viikon Madridin huippukokouksessa Suomen ja Ruotsin kutsumista Naton jäseniksi. Natoon liittymisemme konkreettisista askelista sovitaan Nato-liittolaisten kesken seuraavan kahden päivän aikana, mutta tuo päätös on nyt välittömästi edessä. Yhteisymmärrysasiakirjamme korostaa, että Suomi, Ruotsi ja Turkki sitoutuvat antamaan toinen toisilleen täyden tuen kunkin maan turvallisuutta koskevia uhkia vastaan. Kun meistä tulee Nato-liittolaisia, tämä sitoumus vahvistuu entisestään. Menneiden viikkojen aikana Turkki on tuonut esiin huolensa terrorismin uhasta. Suomi on k

President Niinistö to meet U.S. Senators23.6.2022 16:33:51 EEST | Press Invitation

Office of the President of the Republic of Finland Press release 40/2022 23 June 2022 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö will meet United States Senate NATO Observer Group Senators in Helsinki on Monday, 27 June 2022. At their meeting, the President and the Senators will discuss the current security policy situation, the main themes of the NATO Summit to be held in Madrid next week, and Finland’s NATO membership. The bipartisan delegation will include Senators Jeanne Shaheen, Chris Coons, Joni Ernst, Deb Fischer and Roy Blunt. The visit of the Senators in Finland is hosted by the U.S. Embassy in Finland. Notes for the media (not for publication) Following the meeting between President Niinistö and the senators, an opportunity for a doorstep interview will be arranged at Mäntyniemi at approximately 2:10pm. The media will also have a photo opportunity in connection with the meeting at approximately 1:30pm. Representatives of the media who wish to attend should submit the

President Niinistö träffar amerikanska senatorer23.6.2022 16:33:01 EEST | Kutsu

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 40/2022 23.6.2022 Republikens president Sauli Niinistö träffar amerikanska senatorer från både demokraterna och republikanerna i NATO Observer Group måndagen den 27 juni 2022 i Helsingfors. Presidenten och senatorerna diskuterar det aktuella säkerhetspolitiska läget, huvudfrågorna vid Natotoppmötet i Madrid senare i veckan samt Finlands medlemskap i Nato. I mötet deltar senatorerna Jeanne Shaheen, Chris Coons, Joni Ernst, Deb Fischer och Roy Blunt. Värd för senatorernas besök i Finland är USA:s ambassad i Finland. Till medierna (ej offentligt) I slutet av mötet mellan president Niinistö och senatorerna kl. 14.10 på Talludden ordnas en doorstep-intervju. I samband med mötet kl. 13.30 finns också fototillfälle för media. Medierepresentanter som önskar bevaka mötet är välkomna att ackreditera sig via följande länk senast måndagen den 27 juni före kl. 10: https://www.lyyti.in/senaattoritapaaminen-27-6-22. Ankomstanvisningar skickas till alla de

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom