Vasa Elektriska Ab

Priset på elöverföring stiger i Vasaregionen för första gången på fem år

Dela

Vasa Elnät höjer priset på elöverföring från början av april. Samtidigt ändras sättet för hur större elöverföringsprodukter prissätts. Trots höjningen är regionens priser lägre än i medeltal i Finland.

Sommaren 2017 restes kraftledningsstolparna för ledningen mellan Gerby och Alskat. Bild: Vasa Elnät
Sommaren 2017 restes kraftledningsstolparna för ledningen mellan Gerby och Alskat. Bild: Vasa Elnät

I en höghuslägenhet med en förbrukning om 2 000 kWh per år betyder det en höjning på cirka 1,5 € i månaden. För den som bor i ett eluppvärmt egnahemshus med en årsförbrukning om 18 000 kWh är prishöjningen per månad 6 €.

Föregående höjning av elöverföringspriserna gjordes för fem år sedan, våren 2014. Prisändringen görs nu på grund av elmarknadslagens krav på investeringar i leveranssäkerhet. Lagen fordrar att elnätet utvecklas för att göra elavbrotten färre och kortare.

Investeringsbehovet stort i hela Finland

I fjol lyfte cirka hälften av elnätsbolagen, sammanlagt 35 stycken, priset på elöverföring.

- Lagen förutsätter att avbrotten från och med år 2028 är mindre än sex timmar på detaljplaneområde och 36 timmar på annat håll, berättar Vasa Elnäts verkställande direktör Juha Rintamäki.

Det målet nås inte utan höjda avgifter.

Ett sätt att minska på effekter av stormvindar och åska är att gräva ner elkablar i marken. Det är något som framskrider snabbt inom Vasa Elnäts område och som har haft stor effekt på distributionssäkerheten: under fem år har avbrottens längd t.o.m. halverats.

- Den här typen av investeringar gynnar också direkt både invånare och företag i Vasaregionen i och med bättre elnätsinfrastruktur. Sedan har ju också byggprojekten en sysselsättande effekt, konstaterar Rintamäki.

Elöverföring är en starkt reglerad bransch. Prisernas skälighet övervakas av Energimyndigheten.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Sommaren 2017 restes kraftledningsstolparna för ledningen mellan Gerby och Alskat. Bild: Vasa Elnät
Sommaren 2017 restes kraftledningsstolparna för ledningen mellan Gerby och Alskat. Bild: Vasa Elnät
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring, fjärrvärme och elnätsentreprenörskap. Till koncernen hör två dotterbolag: Vasa Elnät Ab och Oy RAVERA Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 150 personer och omsättningen år 2017 utgjorde ca 130 milj. euro.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Än finns det plats för örnfamilj i Vasa Elnäts konstbo1.8.2019 08:15:00 EESTTiedote

Vasa Elnät Ab byggde i slutet av fjolåret ett bo för havsörnar i Sundom skärgård. Boet har med andra ord nu funnits en sommar till förfogande för områdets häckande havsörnar. Att bygga ett konstgjort bo blev aktuellt i samband med att bolaget planerade sträckningen av en ellinje i närheten av ett område där havsörnar bosatt sig under de senaste åren. För bobygget ansvarade föreningen Havsörnar i Österbotten.

Hushåll med eluppvärmning sökes till pilotprojekt – system för smart energistyrning ingår!20.6.2019 08:15:00 EESTTiedote

Vasa Elektriska söker nu personer som bor i egnahemshus eller parhus med eluppvärmning till ett ettårigt pilotprojekt, som ska undersöka konsumenters möjligheter att utgöra en del av energisystemet och inverka på förbrukningstoppar. De konsumenter som väljs med i projektet får under ett års tid använda sig av ett smart system för hemmets energistyrning helt gratis. Samtidigt kan de som medverkar minska på sin egen förbrukning och sitt koldioxidfotavtryck.

Årets första månader präglades av uppsving i kundantalet13.5.2019 11:00:00 EESTTiedote

Trots tilläggskostnader orsakade av stormen Aapeli och blida senvintermånader lyckades koncernen Vasa Elektriska göra gott resultat under första kvartalet. I januari–mars uppgick koncernens omsättning till 47,1 M€ och rörelsevinsten till 5,8 M€. Förändringen i omsättningen var 5,4 procent jämfört med året innan. Självförsörjningsgraden steg aningen och var på en fortsatt bra nivå (55,6 %).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum