Varsinais-Suomen ELY-keskus

Priset på Seutu+-periodbiljetten har förenhetligats i Åboregionen

Dela

Priset på Seutu+-periodbiljetten som används i kommuner utanför Föli-området har förenhetligats i Åboregionen. Tidigare var priset kommunspecifikt. I fortsättningen är biljettpriset lika för alla oberoende av boendekommun.

Seutu+-periodbiljetten kan användas på linjerna Aura-Åbo (413), Pemar-Åbo (703-709), Pargas-Åbo (801-802, 901-904) och Virmo-Nousis-Masku-Åbo (117-119). Med biljetten får resenärerna i Virmo och Masku också åka på linjen Nystad-Vemo-Åbo och Gustavs-Åbo från Gustavsvägen. Passagerare från Sagu får också åka med biljetten på linjen Kimitoö-Sagu-Åbo. Med Seutu+-periodbiljetten har man rätt till fortsättning och omstigning inom Föli-området.

Periodbiljetten för Åboregionen kostar i fortsättningen 65 euro. Lagen om temporär ändring av mervärdesskattelagen har godkänts av riksdagen. Enligt lagen befrias inrikes persontransporter från skatt för viss tid. Syftet är att sänka konsumentpriserna för persontransporter och förbättra hushållens köpkraft. Under perioden 1.1–30.4.2023 är priset på periodbiljetten således 59 euro.

Det lönar sig att skaffa periodbiljetten via mobilappen Seutu+. Vid behov kan man också få biljetten till resekortet. Kortet kan skaffas vid en servicepunkt. Servicepunkterna hittas på webbplatsen seutuplus.fi.

Mer information om trafiken och rutterna hittas på webbplatsen seutuplus.fi.

Mer information:

NTM-centralen i Egentliga Finland, Projektchefer för kollektivtrafiken Markus Kivelä markus.kivela@ely-keskus.fi tfn 0295 022 007 eller Soile Koskela soile.koskela@ely-keskus.fi tfn 0295 022 798

Bilder

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

I december ökade antalet arbetslösa med 1 900 i Egentliga Finland - långtidsarbetslösheten fortsatte ändå att minska27.1.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av december 21 500 arbetslösa arbetssökande. I december brukar antalet arbetslösa vanligen öka klart jämfört med november och så gick det även denna gång. Antalet arbetslösa ökade med 1900 personer jämfört med föregående månad. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa med 900 personer (4 %), dvs. långsammare än i hela landet generellt (5%). I Egentliga Finland minskade antalet permitterade med färre än 100 (2 %) personer jämfört med året innan. I slutet av december var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 9,4 %, vilket är 0,4 procentenheter mindre än året innan. Därmed var andelen arbetslösa av arbetskraften mindre än i hela landet (9,9%). I december var antalet arbetslösa mindre än året innan i alla andra ekonomiska regioner i Egentliga Finland förutom Nystadsregionen. Jämfört med året innan fanns den största skillnaden i Åbo ekonomiska region (-5 %). I Nystadsregionen ökade arbets

Varsinais-Suomen työttömien määrä nousi 1900 hengellä joulukuussa - pitkäaikaistyöttömyys silti laskussa27.1.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa 21 500 työtöntä työnhakijaa. Joulukuun aikana työttömien määrä kasvaa normaalisti selvästi marraskuuhun verrattuna, kuten tälläkin kertaa. Työttömien määrä nousi 1 900 hengellä edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä vähentynyt 900 henkilöllä (4 %) eli hitaammin kuin koko maassa yleisesti (5%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä laski alle 100 henkilöllä (2%) verrattuna vuodentakaiseen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli joulukuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,4% eli 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (9,9 %). Joulukuussa työttömiä oli Vakka-Suomea lukuun ottamatta vähemmän kaikissa neljässä Varsinais-Suomen seutukunnassa kuin vuotta aiemmin. Suurin ero vuotta aiempaan oli Turun seutukunnassa (-5%). Vakka-Suomessa määrä oli selkeästi koholla (+13%). Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnas

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum