Aluehallintovirasto

Projekt för motionsinriktad livsstil beviljas nästan tre miljoner euro – satsningar på aktivitet i synnerhet för barn, personer i arbetsför ålder och äldre

Dela

Regionförvaltningsverken har fattat beslut om dem som får statsunderstöd för en motionsinriktad livsstil. Prioriteringarna i understödsbesluten låg i synnerhet på projekten Småbarnspedagogik i rörelse, Vuxna i rörelse och Motion för äldre.

Regionförvaltningsverken har i hela landet beviljat sammanlagt nästan tre miljoner euro för lokala utvecklingsprojekt för en motionsinriktad livsstil. Sammanlagt beviljades 154 projekt understöd. Det huvudsakliga målet för verksamheten är att öka motion och fysisk aktivitet i alla ålderskategorier. Det önskas att åtgärderna riktas särskilt till dem som rör sig mindre än vad som rekommenderas.

I fråga om lokala utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil har åtgärderna klassificerats i tre huvudprioriteringar (Småbarnspedagogik i rörelse, Vuxna i rörelse och Motion för äldre) samt andra prioriteringar (t.ex. barn och unga, tillämpad motion och projekt som är gemensamma för flera åldersgrupper). I årets understödsbeslut prioriterades särskilt projekt inom huvudprioriteringarna.

Målet med Småbarnspedagogik i rörelse är att stödja uppkomsten av en motionsinriktad verksamhetskultur inom småbarnspedagogiken. Målet är att småbarnspedagogiken ska göra det möjligt för barnet att röra sig minst två timmar per dag. I Vuxna i rörelse stöds skapandet av en motionsinriktad verksamhetskultur i arbetslivet, lansering av motionsrådgivning och utveckling av en servicekedja för motionsrådgivning. I Motion för äldre är målet att öka motionen och den fysiska aktiviteten bland äldre personer som bor hemma och som utan regelbundna tjänster löper risk för att funktionsförmågan försämras.

Prioriteringsområdena ingår i helheten Programmen i rörelse, som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och som främjar en motionsinriktad livsstil i olika ålders- och befolkningsgrupper.

Mer information om programmen:

Beviljade understöd per region

Bakom länkarna ser du de understöd som regionförvaltningsverken beviljat per region.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: 47 sökande beviljades 1 346 000 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: 14 sökande beviljades 74 400 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Lappland: 13 sökande beviljades 184 660 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: 26 sökande beviljades 268 700 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: 45 sökande beviljades 954 260 euro i understöd.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: 9 sökande beviljades 170 500 euro i understöd.

Understöd totalt: 2 998 520 euro till 154 sökande.

På webbplatsen aviavustukset.fi finns information om understöd som undervisnings- och kulturväsendet vid regionförvaltningsverket beviljat.

Mer information:

Södra Finland: överinspektör Ilpo Piri, tfn 0295 016 559

Östra Finland: planerare Lauriina Aninko-Takkunen, tfn 0295 016 224

Lappland: överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396

Sydvästra Finland: inspektör för idrottsväsendet Tiina Kaijanen, tfn 0295 018 303

Västra och Inre Finland: överinspektör Elsa Mantere, tfn 0295 018 813

Norra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Länkar

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Södra Finlands beredskapskommitté: Öppen och tydlig kommunikation stöder samhällets kristålighet13.4.2021 12:24:55 EEST | Tiedote

Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 7.4.2021 för att göra en översikt över coronavirussituationen. Temat för mötet var coronakommunikation och kristålighet. Med representanter för media och kommuner diskuterades mediernas och myndigheternas samarbete i kommunikationen om coronakrisen samt mediernas möjligheter att stärka kriståligheten i samhället.

I en del av landet får restaurangerna hålla öppet med vissa begränsningar - regionförvaltningsverket vägleder och övervakar13.4.2021 09:11:10 EEST | Tiedote

Genom förordning av statsrådet har det bestämts att restaurangerna måste fortsätta hålla stängt i en stor del av landet till och med den 18 april för att få stopp på spridningen av epidemin. I de områden där restaurangerna får hålla öppet finns restriktioner bland annat av serverings- och öppettider. Regionförvaltningsverket vägleder och övervakar restaurangerna när det gäller iakttagandet av restriktionerna.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljat tillstånd för staden Kristinestad att muddra i nedre del av Lappfjärds å i översvämningsskyddssyfte12.4.2021 16:46:04 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 12 april 2021 beviljat tillstånd enligt vattenlagen för staden Kristinestad att muddra i nedre del av Lappfjärds å. Projektet främjar översvämningsskydd på jordbrukslägenheter längs Lappfjärds ås nedre del och skyddar i extrema fall även bostadsfastigheter. Projektets påverkan på fiskebestånd och naturvärden kompenseras med restaurerings- och utsättningsåtgärder enligt tillståndsbestämmelserna. Beslutet finns tillgänglig via databasen över vatten- och miljötillstånd 12.4.2021 Anvisning: beslutet hittas med kommunsökning: Kristinestad Beslutets diarienummer: LSSAVI/419/2017, beslutets nummer 76/2021 Mer information: Miljööverinspektör Merja Mäensivu, tfn 0295 018 807 Miljoråd Mikko Vesaaja, tfn 0295 018 797 Miljöråd Stefan Nyman, tfn 0295 018 743 e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kristiinankaupungin kaupungille luvan Lapväärtinjoen alaosan ruoppaamiseen tulvasuojelutarkoituksessa12.4.2021 16:45:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 12.4.2021 myöntänyt vesilain mukaisen luvan Kristiinankaupungin kaupungille Lapväärtinjoen alaosan ruoppaamiseen. Hanke edistää tulvasuojelua Lapväärtinjoen alaosan maataloudelle ja ääritapauksissa myös suojaa asuinrakennuksia. Hankkeen kalasto- ja luontovaikutuksia vähennetään lupamääräysten mukaisesti kunnostus- ja istutustoimilla. Päätös on saatavilla 12.4.2021 Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta Ohje: päätös löytyy esimerkiksi kuntahaulla: Kristiinankaupunki. Päätöksen diaarinumero: LSSAVI/419/2017, päätöksen numero: 76/2021. Lisätietoja: Ympäristöylitarkastaja Merja Mäensivu, puh. 0295 018 807 Ympäristöneuvos Mikko Vesaaja, puh. 0295 018 797 Ympäristöneuvos Stefan Nyman, puh. 0295 018 743 sähköpostit: etunimi.sukunimi@avi.fi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum