Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Projekt som främjar fysiskt aktiv livsstil får tre miljoner euro

Dela
Regionförvaltningsverken har fattat beslut om vilka som ska få understöd för att främja en fysiskt aktiv livsstil. Med understödet stöds ökad motion och fysisk aktivitet bland finländare i alla åldrar.

Regionförvaltningsverken har beviljat sammanlagt 3 054 400 euro till lokala utvecklingsprojekt för fysiskt aktiv livsstil. Sammanlagt 150 projekt fick understöd. Syftet med verksamheten är att öka motionerandet och den fysiska aktiviteten för alla åldrar och i synnerhet för dem som rör sig mindre än vad som rekommenderas.

De lokala utvecklingsunderstöden för en motionsinriktad livsstil har tre huvudsakliga prioritetsområden: Småbarnspedagogik i rörelse, Vuxna i rörelse och Äldre i rörelse. Understöd kan också beviljas för andra tyngdpunktsområden, till exempel barn och unga, familjemotion, motion i naturen, anpassad motion och gemensamma projekt för flera åldersgrupper. De viktigaste prioritetsområdena är en del av I rörelse-programhelheten, som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och som främjar en fysiskt aktiv livsstil i olika ålders- och befolkningsgrupper.

Beviljade understöd efter region

Bakom länkarna visas understöden som regionförvaltningsverken beviljat i respektive region.

Bekanta dig också med berättelserna där de som beviljats understöd presenterar sin verksamhet närmare:

Prioriteringar inom I rörelse-programmen

  • Småbarnspedagogik i rörelse-projekten har som mål att gynna en fysiskt aktiv verksamhetskultur i småbarnspedagogiken. Strävan är att småbarnspedagogiken ska ge barnen möjlighet att röra på sig minst två timmar om dagen.
  • Syftet med Vuxna i rörelse-projekten är att stödja en fysiskt aktiv verksamhetskultur i arbetslivet, att inleda motionsrådgivning och att utveckla servicekedjan för motionsrådgivningen samt öka motionerandet och den fysiska aktiviteten bland personer som står utanför arbetslivet eller inleder sin beväringstjänst.
  • Syftet med understöden för Äldre i rörelse-projekten är att öka den fysiska aktiviteten och motionerandet hos äldre personer som är utan regelbunden service och som bor hemma och äldre som riskerar nedsatt funktionsförmåga. Strävan är att bevara eller förbättra den fysiska funktionsförmågan hos äldre.

Läs mer:

Mer information:

Södra Finland:
överinspektör Ilpo Piri, tfn 0295 016 559
överinspektör Jukka Moilanen, tfn 0295 016 686

Östra Finland:
överinspektör för idrottsväsendet Tapio Niskanen, tfn 0295 016 336

Lappland:
överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396

Sydvästra Finland:
inspektör för idrottsväsendet Tiina Kaijanen, tfn 0295 018 303

Västra och Inre Finland:
överinspektör för idrottsväsendet Satu Sjöholm, tfn 0295 018 822

Norra Finland:
överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjoinen23-valmiusharjoitus käynnistyi suurella webinaarilla30.3.2023 12:54:45 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto käynnisti 30.3.2023 Pohjoinen23-valmiusharjoituksen suurella webinaari I:llä, jossa määriteltiin tavoitteet ja tehtävät syyskuussa 2023 huipentuvalle harjoitukselle. Ylijohtaja Terttu Savolainen totesi avauspuheenvuorossaan, että turvallisuuspoliittinen tilanteemme on kuluneen vuoden aikana totaalisesti muuttunut ja tämä osaltaan tuo harjoitukseen todentuntua ja aitoutta.

Regionförvaltningsverken beviljade 1,9 miljoner till bibliotekens utvecklingsprojekt – läskunnighet, robotteknik och tjänsteutformning30.3.2023 12:45:00 EEST | Tiedote

Bibliotekens utvecklingsprojekt främjar fritidsläsning, läskunnighet och kontinuerligt lärande och utvecklar biblioteken som aktörer för aktivt medborgarskap, delaktighet, demokrati och yttrandefrihet. Med understöden skapas nya verksamhetsmodeller för att utveckla bibliotekstjänsternas genomslag och för hållbar utveckling.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum