Uudenmaan ELY-keskus

Projektet på gång- och cykelleden på Mörskomvägen (landsväg 1605) i Borgå tar vinteruppehåll

Dela

Arbetet på gång- och cykelleden som byggs på Mörskomvägen avbryts under vintern. Projektet tar vinteruppehåll och arbetet fortsätter våren 2022 om förhållandena tillåter. Byggarbetet beräknas vara färdigt i sin helhet senast 5/2022.

Gång- och cykelleden saknar asfaltbeläggning och kan ännu inte tas i bruk denna vinter. Vinterunderhåll och snöröjning utförs alltså inte på gång- och cykelleden.

Kartlänk

Byggherre för arbetet är NTM-centralen. Som entreprenör fungerar GRK Oy och för tillsynen ansvarar Welado Oy.

Nyckelord

Kontakter

Projektchef Jukka Aro, NTM-centralen, tfn 0295 021 269
Tillsynskonsult Tommi Luostarinen, Welado Oy, tfn 050413 7689

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.