Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Prover på avloppsvatten ett led i bekämpning av coronaviruset i fängelserna

Dela

Brottspåföljdsmyndigheten och Enheten för hälso- och sjukvård för fånga vid Institutet för hälsa och välfärd undersökte under vecka 18 om det eventuellt förekom dolda fall av coronavirussmitta bland intagna i fängelserna i Helsingfors och Riihimäki. Inget coronavirus kunde spåras i proverna tagna på avloppsvattnet från fängelserna.

Avloppsvattenproverna analyserades i laboratoriet vid Institutet för hälsa och välfärd. Den genomförda screeningen är ett led i Brottspåföljdsmyndighetens Fånghälsovården insatser för att bekämpa coronaviruset.

I Helsingfors fängelse ville man genom att låta undersöka avloppsvattnet försäkra sig om att det inte fanns några symptomfria intagna på fängelset efter den epidemi som tidigare bröt ut i fängelset. I Riihimäki fängelse ville man ta reda på om det fanns symptomfria fall i anstalten där ingen spridning av smitta har upptäckts.

Vaccinationerna av intagna går trögt till beroende på begränsad tillgång till vaccin. Vaccinationerna av befolkningen i övrigt har framskridit väl i Finland, men i fängelserna är vaccinationstäckningen fortfarande låg.

Begränsningar som gäller övervakade besök lindras nu i fängelser belägna i sjukvårdsdistrikt där incidensen över 14 dagar ligger under 25 fall per 100 000 invånare.

Förutom att antalet intagna ligger lägre än vanligt har spridningen av coronaviruset bekämpats bland annat genom karantän av nyintagna och begränsningar som gäller permissioner och besök.

För mer information kontakta

Brottspåföljdsmyndigheten, beredskapschef Anssi Vuosalmi, tel. +358 29 56 88450

Enheten för hälso- och sjukvård för fångar, ansvarig överläkare Hanna Hemminki-Salin, tel. +358 29 524 5551

Nyckelord

Bilder

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Coronaviruspandemin drog ner antalet intagna liksom året innan – Statistisk årsbok 2021 är ute16.6.2022 10:11:42 EEST | Tiedote

Brottspåföljdsmyndigheten ger årligen ut en statistisk årsbok med uppdaterade uppgifter om påföljder och deras längd och de mest vanliga brottstyperna och trender som påverkar antalet myndighetens klienter. Coronaviruspandemin drog ner antalet intagna och även antalet utländska intagna i likhet med året innan. Andelen förstagångsintagna och unga växer bland dem som döms för brott.

Korona laski edellisvuoden tapaan vankimäärää – Tilastollinen vuosikirja 2021 julkaistu16.6.2022 10:11:04 EEST | Tiedote

Rikosseuraamuslaitos julkaisee vuosittain tilastollista vuosikirjaa, josta ilmenevät muun muassa vankien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien rangaistusten pituudet, yleisimmät rikostyypit sekä asiakasmääriin vaikuttavat trendit. Korona laski edellisvuoden tapaan vankilukua ja myös ulkomaalaisten rikoksista tuomittujen määrää. Ensikertalaisten ja nuorten osuus rikoksista tuomituista on kasvussa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum