Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Prover på avloppsvatten ett led i bekämpning av coronaviruset i fängelserna

Dela

Brottspåföljdsmyndigheten och Enheten för hälso- och sjukvård för fånga vid Institutet för hälsa och välfärd undersökte under vecka 18 om det eventuellt förekom dolda fall av coronavirussmitta bland intagna i fängelserna i Helsingfors och Riihimäki. Inget coronavirus kunde spåras i proverna tagna på avloppsvattnet från fängelserna.

Avloppsvattenproverna analyserades i laboratoriet vid Institutet för hälsa och välfärd. Den genomförda screeningen är ett led i Brottspåföljdsmyndighetens Fånghälsovården insatser för att bekämpa coronaviruset.

I Helsingfors fängelse ville man genom att låta undersöka avloppsvattnet försäkra sig om att det inte fanns några symptomfria intagna på fängelset efter den epidemi som tidigare bröt ut i fängelset. I Riihimäki fängelse ville man ta reda på om det fanns symptomfria fall i anstalten där ingen spridning av smitta har upptäckts.

Vaccinationerna av intagna går trögt till beroende på begränsad tillgång till vaccin. Vaccinationerna av befolkningen i övrigt har framskridit väl i Finland, men i fängelserna är vaccinationstäckningen fortfarande låg.

Begränsningar som gäller övervakade besök lindras nu i fängelser belägna i sjukvårdsdistrikt där incidensen över 14 dagar ligger under 25 fall per 100 000 invånare.

Förutom att antalet intagna ligger lägre än vanligt har spridningen av coronaviruset bekämpats bland annat genom karantän av nyintagna och begränsningar som gäller permissioner och besök.

För mer information kontakta

Brottspåföljdsmyndigheten, beredskapschef Anssi Vuosalmi, tel. +358 29 56 88450

Enheten för hälso- och sjukvård för fångar, ansvarig överläkare Hanna Hemminki-Salin, tel. +358 29 524 5551

Nyckelord

Bilder

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Utredning om minderåriga och unga intagna står klar30.8.2021 10:03:51 EEST | Tiedote

Brottspåföljdsmyndigheten har låtit utreda vad som kan göras för att förbättra situationen för minderåriga och unga intagna inom ramen för den gällande lagstiftningen. Syftet med utredningen har varit att få fram en lägesbild över placering av minderåriga och unga fångar i fängelser och på fängelseavdelningar. I utredningen har man dessutom kartlagt personalens dimensionering och kompetens, avdelningarnas verksamhet och säkerhetsläget. Minderåriga och unga intagna är en synnerligen utsatt grupp, och i straffverkställighet ska de behov som följer av den häktades respektive fångens ålder och utvecklingsnivå särskilt beaktas enligt såväl häktningslagen som fängelselagen.

Alaikäisistä ja nuorista vangeista tehty selvitys valmistunut30.8.2021 10:03:27 EEST | Tiedote

Rikosseuraamuslaitos on teettänyt selvityksen siitä, mitä alaikäisten ja nuorten vankien tilanteen parantamiseksi voidaan tehdä nykyisen lainsäädännön puitteissa. Selvityksen tarkoituksena oli muodostaa tilannekuva alaikäisten ja nuorten vankien sijoittamisesta vankiloihin ja vankilaosastolle. Lisäksi selvityksessä kartoitettiin henkilöstön mitoitusta ja osaamista, osastojen toimintaa sekä turvallisuustilannetta. Alaikäiset ja nuoret vangit on erittäin haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä, joiden tuomiota täytäntöön pantaessa tulee vankeus- ja tutkintavankeuslain mukaan kiinnittää erityistä huomiota vangin iästä ja kehitysvaiheesta johtuviin tarpeisiin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum