Suomen Akatemia

Rådet för strategisk forskning valde 13 projekt till sina nya forskningsprogram

Jaa

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi har idag valt ut de forskningskonsortier som ska finansieras inom RSF:s tre nya program. I programmen Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap, Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt och Nycklar till hållbar tillväxt ingår totalt 13 konsortier. Konsortierna utplockades på basis av samhällelig relevans, genomslag och forskningskvalitet.

Delaktighet vid beslutsfattande i fokus

Till programmet Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap valdes tre konsortier, med samarbetspartner från 15 organisationer. Programmets finansieringsbudget är 13,6 miljoner euro.

Professor Maija Setäläs (Åbo universitet) konsortium Participation in Long-Term Decision-Making (PALO) behandlar kortsyntheten och inverkan av mänskliga aktiviteter inom offentligt beslutsfattande och den offentliga förvaltningen: samhället behöver en vedertagen praxis för ökat deltagande som beaktar långsiktighet och medborgardebatter.

Professor Anu Kantolas (Helsingfors universitet) konsortium Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU) ska undersöka medborgarnas möjligheter och sätt att delta i politiskt beslutsfattande i ett samhälle som står inför globala förändringar.

Professor Lasse Peltonens (Östra Finlands universitet) konsortium Collaborative Remedies for Fragmented Societies (CORE) ska behandla gemensam förvaltning och delaktighet. Konsortiets mål är att öka interaktionen mellan medborgare och beslutsfattare, främja samhällsdebatten, öka förtroendet mellan olika demografiska grupper och stärka legitimiteten hos politiska institutioner.

Två program forskar kring hållbar tillväxt

”Programmen Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt och Nycklar till hållbar tillväxt är två sidor av samma mynt”, konstaterar Per Mickwitz, ordförande för rådet för strategisk forskning. Dessa två program granskar hållbar tillväxt dels som ett sätt att anpassa sig till globala förändringar, dels som nya initiativ och marknader som möjliggjorts tack vare dessa förändringar.

Till programmet Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt valdes åtta konsortier.

Ledande forskare Raisa Mäkipääs (Naturresursinstitutet) konsortium Novel Soil Management Practices - Key for Sustainable Bioeconomy and Climate Change Mitigation (SOMPA) ska ta fram ekologiskt och ekonomiskt hållbara metoder för att begränsa klimatförändringen. Tillsammans med markägare och andra intressentgrupper ska konsortiets forskare undersöka skogs- och odlingsmarker och i synnerhet torvmarker med stora utsläpp.

Professor Anna-Stiina Heiskanens (Finlands miljöcentral) konsortium Enhancing Adaptive Capacity for Sustainable Blue Growth (BlueAdapt) ska främja utnyttjandet av forskningskunskap inom politiken genom att kombinera ekologisk modellering med forskning kring ekonomi, politik och reglering.

Professor Tiina Laatikainens (Östra Finlands universitet) konsortium Improving the Information Base and Optimising Service Solutions to Support Social Welfare and Healthcare Reform (IMPRO) ska ta fram analysmetoder och -mallar för att stödja utvecklingen av mer jämlika och kostnadseffektiva tjänster inom social- och hälsovården. Konsortiet skapar kunskap om servicestrukturer för att stödja hälso- och sjukvårdsreformen i Finland.

Klicka på länken nedan för att se en förteckning över alla utvalda konsortier.

Två konsortier till programmet Nycklar till hållbar tillväxt – kompletterande utlysning nästa vår

RSF-programmet Nycklar till hållbar tillväxt undersöker hur det finländska samhället kunde bättre ta vara på de möjligheter som globala förändringar medför. Ett av de två konsortierna som valdes till programmet är professor Kai Hakkarainens (Helsingfors universitet) konsortium Growing Mind: Educational Transformations for Facilitating Sustainable Personal, Social and Institutional Renewal in the Digital Age (GrowingMind). Konsortiet ska med hjälp av högklassig forskning stödja förnyelsen av skolorna och lärarna i Finland.

Det andra konsortiet i programmet, All Youth Want to Rule Their World (ALL-YOUTH), leds av äldre universitetslektor Reetta Toivanen (Helsingfors universitet) och det forskar kring unga människors uppfattningar om en hållbar framtid och hållbar tillväxt och välfärd.

RSF beslutade dessutom att öppna en kompletterande utlysning inom programmet Nycklar till hållbar tillväxt. Målet är att utlysningstexten publiceras i början av 2018; utlysningen torde öppna i april.

”Vi fick in ett flertal ansökningar som behandlar den offentliga maktens roll i fråga om att skapa, garantera och utveckla hållbar tillväxt. Förnyelsen av kommersiella tjänster och industrin fick ganska lite uppmärksamhet bland ansökningarna, och därför vill vi nu lyfta fram dessa teman med en kompletterande utlysning”, berättar Mickwitz.

Kvalitet och genomslag som urvalskriterier

RSF:s beslut grundar sig på en bedömning av ansökningarnas samhälleliga relevans, genomslag och forskningskvalitet. Dessa kriterier tillämpades också av bedömningspanelerna, som främst bestod av utländska experter inom forskning och samhällelig relevans.

Processen hade två steg. I det första steget inkom 93 preliminära ansökningar, och RSF valde 32 konsortier vidare till det andra steget. De egentliga ansökningarna bedömdes i två olika paneler: den ena bedömde ansökningarnas vetenskapliga kvalitet, den andra bedömde ansökningarnas samhälleliga genomslag i förhållande till programmålen. En del av de sökande som ansökte till programmet Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap intervjuades efter panelbedömningen. För övrigt var bedömningsprocessen likadan som i tidigare RSF-utlysningar.

Intervjuer som stöd för beslut

En del av de sökande som ansökte till programmet Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap intervjuades efter panelbedömningen. Det här var den första gången som RSF utnyttjade intervjuer som beslutsstöd. Målet med intervjuerna var att klarlägga vissa potentiella risker i ansökningarna som panelerna hade lyft fram och på så vis få mer information för att stödja beslutsfattandet.

”Finansieringsbesluten fattas på basis av panelutlåtandena och ansökningarna. Intervjuerna kan dock hjälpa oss att bättre bedöma vikten av de svagheter och styrkor som panelerna har identifierat”, säger Mickwitz. ”Samtliga utvalda konsortier fick höga betyg i fråga om forskningens kvalitet, genomslag och samhälleliga relevans.”

Mer information

Yhteyshenkilöt

Aino Laine
kommunikationsplanerare
Finlands Akademi, kommunikationen
tfn 0295 335 007
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6, PL 131
00531 HELSINKI

029 533 5000http://www.aka.fi/fi

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Vuonna 2018 rahoitamme tutkimusta 436 miljoonalla eurolla. Suomen Akatemia saa osan tutkimusrahoitukseen käyttämistään varoista rahapelitoiminnan voittovaroista.  Vuonna 2018 Akatemia käyttää tieteen edistämiseen rahapelitoiminnasta saatuja varoja 70,7 miljoonaa euroa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Akatemia

Vedenpuhdistusjärjestelmiä kehitettävä kemiallisten haitta-aineiden poistamiseksi7.6.2018 10:50Tiedote

Vesien puhdistuksessa yleisesti käytetyt menetelmät eivät välttämättä tehoa riittävän hyvin talousvesiin kulkeutuviin kemiallisiin haitta-aineisiin. Klooraus ja UV-desinfiointi purevat hyvin tauteja aiheuttavia mikrobeja vastaan, mutta eivät yhtä hyvin poista kemiallisia haitta-aineita. Veden mikrobeista ja kemikaaleista koituvia terveyshaittoja tutkittiin Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa, jossa selvitettiin myös vedenpuhdistusmenetelmien taloudellisia vaikutuksia.

Uudella jäätymismenetelmällä voidaan puhdistaa vettä miltei ilman lisäenergiaa1.6.2018 09:58Tiedote

Talvipakkasia voidaan hyödyntää jäteveden puhdistamisessa kustannus- ja energiatehokkaasti. Kun jätevesi jäätyy luonnollisesti talvella, siitä muodostuva jää on puhtaampaa kuin itse jäännösjätevesi. Jäätymisprosessissa syntyvän jään puhtauteen vaikuttaa jäätymisnopeus: mitä hitaammin vesi jäätyy, sitä puhtaampaa siitä tulee. Tutkimus on osa Suomen Akatemian arktista tutkimusohjelmaa, jossa kehitetään arktisen alueen uniikille ja herkälle luonnolle sopivia kestävän kehityksen mukaisia työskentelymenetelmiä.

New natural freezing method offers energy savings in water purification1.6.2018 09:58Tiedote

Freezing winter temperatures can be put to good use in improving the cost and energy efficiency of wastewater purification. The ice that is formed when wastewater freezes naturally in the winter is cleaner than the residual waste water itself. The purity of the ice is a function of the rate of the freezing process: the slower the freezing process, the greater the purity of the resulting ice. Research is underway under the Academy of Finland’s Arctic Research Programme to develop sustainable working methods that are suited to the unique and fragile Arctic environment.

Ny frysningsmetod gör det möjligt att rena vatten praktiskt taget utan extra energi1.6.2018 09:58Tiedote

Vinterkylan kan utnyttjas i rening av avloppsvatten på ett både kostnads- och energieffektivt sätt. Då avloppsvatten vintertid fryser naturligt är den is som bildas på ytan renare än det ofrusna vattnet under isen. Hur ren isen är påverkas av frysningens hastighet: ju långsammare frysning, desto renare is. Detta har man kommit fram till i en undersökning inom Finlands Akademis arktiska forskningsprogram som enligt principerna för hållbar utveckling ska utveckla praxis som lämpar sig för det arktiska områdets unika och känsliga natur.

Suomen Akatemia valitsi 10 uutta akatemiaprofessoria23.5.2018 13:03Tiedote

Suomen Akatemia on valinnut kymmenen uutta akatemiaprofessoria kaudelle 1.1.2019-31.12.2023. Tehtävään oli aiehaussa 193 hakijaa, joista 33 kutsuttiin toiseen vaiheeseen. Valinnassa käytettiin vertaisarviointia, joka tehtiin neljässä tieteenalalähtöisessä paneelissa. Niiden mukaan hakijat olivat erittäin korkeatasoisia ja hyvin verkottuneita tutkijoita. Lopullisen valinnan teki Akatemian yleisjaosto paneelien ehdotusten pohjalta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme