Suomen Akatemia

Rådet för strategisk forskning valde 13 projekt till sina nya forskningsprogram

Jaa

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi har idag valt ut de forskningskonsortier som ska finansieras inom RSF:s tre nya program. I programmen Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap, Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt och Nycklar till hållbar tillväxt ingår totalt 13 konsortier. Konsortierna utplockades på basis av samhällelig relevans, genomslag och forskningskvalitet.

Delaktighet vid beslutsfattande i fokus

Till programmet Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap valdes tre konsortier, med samarbetspartner från 15 organisationer. Programmets finansieringsbudget är 13,6 miljoner euro.

Professor Maija Setäläs (Åbo universitet) konsortium Participation in Long-Term Decision-Making (PALO) behandlar kortsyntheten och inverkan av mänskliga aktiviteter inom offentligt beslutsfattande och den offentliga förvaltningen: samhället behöver en vedertagen praxis för ökat deltagande som beaktar långsiktighet och medborgardebatter.

Professor Anu Kantolas (Helsingfors universitet) konsortium Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU) ska undersöka medborgarnas möjligheter och sätt att delta i politiskt beslutsfattande i ett samhälle som står inför globala förändringar.

Professor Lasse Peltonens (Östra Finlands universitet) konsortium Collaborative Remedies for Fragmented Societies (CORE) ska behandla gemensam förvaltning och delaktighet. Konsortiets mål är att öka interaktionen mellan medborgare och beslutsfattare, främja samhällsdebatten, öka förtroendet mellan olika demografiska grupper och stärka legitimiteten hos politiska institutioner.

Två program forskar kring hållbar tillväxt

”Programmen Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt och Nycklar till hållbar tillväxt är två sidor av samma mynt”, konstaterar Per Mickwitz, ordförande för rådet för strategisk forskning. Dessa två program granskar hållbar tillväxt dels som ett sätt att anpassa sig till globala förändringar, dels som nya initiativ och marknader som möjliggjorts tack vare dessa förändringar.

Till programmet Anpassning som förutsättning för hållbar tillväxt valdes åtta konsortier.

Ledande forskare Raisa Mäkipääs (Naturresursinstitutet) konsortium Novel Soil Management Practices - Key for Sustainable Bioeconomy and Climate Change Mitigation (SOMPA) ska ta fram ekologiskt och ekonomiskt hållbara metoder för att begränsa klimatförändringen. Tillsammans med markägare och andra intressentgrupper ska konsortiets forskare undersöka skogs- och odlingsmarker och i synnerhet torvmarker med stora utsläpp.

Professor Anna-Stiina Heiskanens (Finlands miljöcentral) konsortium Enhancing Adaptive Capacity for Sustainable Blue Growth (BlueAdapt) ska främja utnyttjandet av forskningskunskap inom politiken genom att kombinera ekologisk modellering med forskning kring ekonomi, politik och reglering.

Professor Tiina Laatikainens (Östra Finlands universitet) konsortium Improving the Information Base and Optimising Service Solutions to Support Social Welfare and Healthcare Reform (IMPRO) ska ta fram analysmetoder och -mallar för att stödja utvecklingen av mer jämlika och kostnadseffektiva tjänster inom social- och hälsovården. Konsortiet skapar kunskap om servicestrukturer för att stödja hälso- och sjukvårdsreformen i Finland.

Klicka på länken nedan för att se en förteckning över alla utvalda konsortier.

Två konsortier till programmet Nycklar till hållbar tillväxt – kompletterande utlysning nästa vår

RSF-programmet Nycklar till hållbar tillväxt undersöker hur det finländska samhället kunde bättre ta vara på de möjligheter som globala förändringar medför. Ett av de två konsortierna som valdes till programmet är professor Kai Hakkarainens (Helsingfors universitet) konsortium Growing Mind: Educational Transformations for Facilitating Sustainable Personal, Social and Institutional Renewal in the Digital Age (GrowingMind). Konsortiet ska med hjälp av högklassig forskning stödja förnyelsen av skolorna och lärarna i Finland.

Det andra konsortiet i programmet, All Youth Want to Rule Their World (ALL-YOUTH), leds av äldre universitetslektor Reetta Toivanen (Helsingfors universitet) och det forskar kring unga människors uppfattningar om en hållbar framtid och hållbar tillväxt och välfärd.

RSF beslutade dessutom att öppna en kompletterande utlysning inom programmet Nycklar till hållbar tillväxt. Målet är att utlysningstexten publiceras i början av 2018; utlysningen torde öppna i april.

”Vi fick in ett flertal ansökningar som behandlar den offentliga maktens roll i fråga om att skapa, garantera och utveckla hållbar tillväxt. Förnyelsen av kommersiella tjänster och industrin fick ganska lite uppmärksamhet bland ansökningarna, och därför vill vi nu lyfta fram dessa teman med en kompletterande utlysning”, berättar Mickwitz.

Kvalitet och genomslag som urvalskriterier

RSF:s beslut grundar sig på en bedömning av ansökningarnas samhälleliga relevans, genomslag och forskningskvalitet. Dessa kriterier tillämpades också av bedömningspanelerna, som främst bestod av utländska experter inom forskning och samhällelig relevans.

Processen hade två steg. I det första steget inkom 93 preliminära ansökningar, och RSF valde 32 konsortier vidare till det andra steget. De egentliga ansökningarna bedömdes i två olika paneler: den ena bedömde ansökningarnas vetenskapliga kvalitet, den andra bedömde ansökningarnas samhälleliga genomslag i förhållande till programmålen. En del av de sökande som ansökte till programmet Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap intervjuades efter panelbedömningen. För övrigt var bedömningsprocessen likadan som i tidigare RSF-utlysningar.

Intervjuer som stöd för beslut

En del av de sökande som ansökte till programmet Föränderlig förvaltning och aktivt medborgarskap intervjuades efter panelbedömningen. Det här var den första gången som RSF utnyttjade intervjuer som beslutsstöd. Målet med intervjuerna var att klarlägga vissa potentiella risker i ansökningarna som panelerna hade lyft fram och på så vis få mer information för att stödja beslutsfattandet.

”Finansieringsbesluten fattas på basis av panelutlåtandena och ansökningarna. Intervjuerna kan dock hjälpa oss att bättre bedöma vikten av de svagheter och styrkor som panelerna har identifierat”, säger Mickwitz. ”Samtliga utvalda konsortier fick höga betyg i fråga om forskningens kvalitet, genomslag och samhälleliga relevans.”

Mer information

Yhteyshenkilöt

Aino Laine
kommunikationsplanerare
Finlands Akademi, kommunikationen
tfn 0295 335 007
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6, PL 131
00531 HELSINKI

029 533 5000http://www.aka.fi/fi

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Vuonna 2017 rahoitamme tutkimusta 437 miljoonalla eurolla. Suomen Akatemia saa osan tutkimusrahoitukseen käyttämistään varoista rahapelitoiminnan voittovaroista.  Vuonna 2017 Akatemia käyttää tieteen edistämiseen rahapelitoiminnasta saatuja varoja 70,7 miljoonaa euroa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Akatemia

Säteilyilmaisimien kehittämiseen ja tutkimukseen 10 miljoonan rahoitus20.11.2017 14:11Tiedote

Suomen Akatemia on tehnyt päätökset Säteilyilmaisimet terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi -akatemiaohjelmassa (RADDESS) rahoitettavista tutkimushankkeista. Ensi vuoden alussa käynnistyvässä RADDESS-tutkimusohjelmassa rahoitetaan hankekonsortioita, jotka etsivät ratkaisuja rohkeilla tutkimusavauksilla uusiin säteilyilmaisinteknologioihin erityisesti terveyden ja turvallisuuden alueilla. Suomen Akatemia rahoittaa ohjelmaa kymmenellä miljoonalla eurolla. Ohjelmassa rahoitetaan 13 hanketta.

Suomen Akatemia ja säätiöt panostavat lähes yhdeksän miljoonaa kansanterveyden tutkimukseen10.11.2017 12:44Tiedote

Suomen Akatemia on tehnyt päätökset Tieteellä terveyteen -akatemiaohjelmassa rahoitettavista tutkimushankkeista. Ensi vuoden alussa käynnistyvässä tutkimusohjelmassa rahoitetaan hankekonsortioita, jotka etsivät ratkaisuja rohkeilla tutkimusavauksilla suomalaisten kansanterveydellisiin ongelmiin. Suomen Akatemia rahoittaa ohjelmaa seitsemällä miljoonalla eurolla. Mukana yhteistyössä ovat myös Syöpäsäätiö, Lastentautien tutkimussäätiö, Suomen Lääketieteen säätiö ja Suomen Aivosäätiö, ja ne rahoittavat konsortioita yhteensä noin 1,95 miljoonalla eurolla.

Ensimmäiseen lippulaivaohjelman rahoitushakuun 16 hakemusta10.11.2017 11:12Tiedote

Suomen Akatemian ensimmäisen lippulaivaohjelman haku päättyi 9.11.2017. Hakemuksia jätettiin kaikkiaan 16 kappaletta. Näistä seitsemän on yksittäisten tutkimusorganisaatioiden hakemuksia ja yhdeksän on konsortioita eli useamman tutkimusorganisaation yhteisiä hakemuksia. Hakijoina oli 10 yliopistoa ja viisi valtion tutkimuslaitosta. Rahoitusta haettiin kaikkiaan 173,3 miljoonaa euroa. Suomen Akatemia on varautunut rahoittamaan tästä hausta enintään 25 miljoonalla eurolla lippulaivoja niidenensimmäisellä nelivuotiskaudella.

Uusi kvanttimateriaali mahdollistaa elektroniset innovaatiot7.11.2017 10:17Tiedote

Keinotekoinen kvanttimateriaali käyttää yleisen suhteellisuusteorian fysiikkaa muun muassa elektronisten näkymättömyyslaitteiden perustana. Uudessa tutkimuksessaan Aalto-yliopiston tutkijat Alex Westström ja Teemu Ojanen mallintavat varauksenkuljettajien manipuloitua liikettä Weylin metamateriaaleissa. Siten he voivat luoda keinotekoisen kaarevan geometrian materiaalin sisään. Tutkimus on tehty Suomen Akatemian rahoituksella.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme