Säteilyturvakeskus (STUK)

Radioaktiva ämnen upptäcks med myndighetssamarbete

Dela

Strålsäkerhetscentralen har publicerat en rapport om detektionsarkitekturen för kärnämnen och andra radioaktiva ämnen i Finland. Rapporten beskriver samarbetet mellan myndigheter och andra organisationer för att leta efter och upptäcka radioaktiva ämnen som av misstag eller avsiktligt har fallit utanför bevakning.

Verksamheten kring bevakningen av och säkerhet för radioaktiva ämnen och kärnämnen utgörs i Finland av ett samarbete mellan Polisen, Räddningsverket, Tullen och flera organisationer beroende på situationen. Strålsäkerhetscentralen (STUK) har fördjupat kunnande inom strålsäkerhet.

Redaktören av rapporten som utarbetats i myndighetssamarbetet, ledande sakkunnig Kari Peräjärvi från STUK, konstaterar att man med detektionssarkitekturen säkerställer en lyckad och kostnadseffektiv myndighetsverksamhet samt undviker överlapp och luckor i myndigheternas verksamhet.

Enligt Kari Peräjärvi står saker rätt till i Finland. ”Redan att vi har en samarbetsarkitektur som vi kan beskriva är bra”, säger han.

Peräjärvi säger också att den publicerade rapporten visar att myndighetssamarbetet ska utvecklas vidare och att verksamhetens resursallokering kräver kontinuerlig uppmärksamhet. Rapporten är också till nytta när man planerar forskning inom branschen.

Detektionssarkitekturen för kärnämnen och andra radioaktiva ämnen i Finland har byggts upp på basis av den nationella CBRNE-strategin. Förkortningen CBRNE står för chemical, biological, radiological/nuclear, explosives. Även Internationella atomenergiorganet IAEA:s rekommendation uppmanar till att skapa en nationell arkitektur.

Information rör sig snabbare än experter

Som konkreta exempel på samarbete mellan olika aktörer nämner ledande sakkunnig Kari Peräjärvi säkerhetsarrangemangen för stora internationella sportevenemang där man även förbereder sig för olaglig användning av radioaktiva ämnen. Ett annat exempel är bevakningen dygnet runt vid Finlands gränser som även omfattar radioaktiva ämnen. Strålningsbevakningen har anslutits till den operativa myndighetsverksamheten som STUK stöder med sin expertis.

De tekniska lösningar för övervakning och dataöverföring som under de senaste åren tagits i bruk i Finland har avsevärt effektiviserat myndigheternas bevakning och upptäckande av radioaktiva ämnen. STUK:s experter gör allt mer sällan mätningar på plats eftersom andra myndigheter kan sköta detektionen och mätningen i sin helhet. Mätningsresultatet går snabbt och tillförlitligt till STUK:s experter som utgående från uppgifterna kan ge rekommendationer om hur situationen ska skötas på distans.

Safety Security Safeguards

Kärn- och strålsäkerhet innebär att kärnkraftverk och strålkällor kan användas och används på ett säkert sätt i industrin och hälsovården och ansvariga myndigheter vet var kärnämnen och andra radioaktiva ämnen finns. En viktig del av säkerheten är även att vara beredd inför och förhindra olaglig verksamhet. Om farliga radioaktiva ämnen försvinner eller hamnar i fel händer måste de hittas och återställas under tillsyn.

På engelska heter funktionerna safety, security och safeguards, de tre s:n. STUK:s rapport ”Ydinaineiden ja muiden radioaktiivisten aineiden valtakunnallinen havaitsemisarkkitehtuuri” gäller uttryckligen beredskapen för olaglig verksamhet, d.v.s. security-delen.

Kontakter

Ledande sakkunnig Kari Peräjärvi, tfn (09) 759 88 705

Länkar

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Jokiniemenkuja 1
01370 Vantaa

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum