Säteilyturvakeskus (STUK)

Radon i hemmet mäts med ro

Dela

Säsongen för mätning av radon i inomhusluften började den första september. Genom att utföra mätningen minst två månader får man tillförlitlig information om halten av radioaktivt radon.

Radon i inomhusluften mäts med mätburkar som förvaras i lägenheten i minst två månader.
Radon i inomhusluften mäts med mätburkar som förvaras i lägenheten i minst två månader.

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas. Hög radonhalt i inomhusluften ökar risken för lungcancer. Eftersom man inte kan varsebli radon på något sätt är mätning det enda sättet att undersöka radonhalten.

En snabbmätning visar inte sanningen

Strålsäkerhetscentralen (STUK) har fått kännedom om att dörrförsäljare har marknadsfört till hushåll snabba radonmätningar som varar under en timme eller ett par dagar. Det är dock inte möjligt att undersöka radonhalten i en bostad med snabbmätningar.

Radonhalten varierar under ett dygn och från dag till dag. Halten påverkas bland annat av temperaturskillnaden mellan luften inom- och utomhus, markens fuktighet, regnmängd, vindriktning, användning av ventilationsaggregat, friskluftsventilernas inställningar samt vädring. Skillnaden mellan minimi- och maximihalten kan mycket väl vara tiofaldig. En snabb mätning kan med andra ord ge en alltför stor eller en för liten radonhalt som resultat.

Tillförlitliga uppgifter om radonhalten fås endast genom en mätning som pågår i minst två månader och som görs mellan början av september och slutet av maj.

STUK och kommunerna övervakar

I Finland övervakas inneluften, inklusive radonhalten, i bostäder och i övriga allmänna lokaler av kommunernas hälsoskyddsmyndigheter. STUK ansvarar för övervakningen av arbetstagarnas radonexponering. Endast dessa myndigheter kan ge uppmaningar om att avlägsna radonolägenheter.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Tuukka Turtiainen, tfn 09 759 88 473

Bilder

Radon i inomhusluften mäts med mätburkar som förvaras i lägenheten i minst två månader.
Radon i inomhusluften mäts med mätburkar som förvaras i lägenheten i minst två månader.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Säteilyturvakeskus (STUK)
Säteilyturvakeskus (STUK)
Laippatie 4
00880 HELSINKI

Mediapalvelu: 010 850 4761http://www.stuk.fi

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Vårt uppdrag är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser.

Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) supervises radiation and nuclear safety in Finland. Our mission is to protect people, society, the environment and future generations from the detrimental effects of radiation.

Följ Säteilyturvakeskus (STUK)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säteilyturvakeskus (STUK)

STUK observerade ingen anmärkningsvärd avvikande radioaktivitet vid strålningsövervakningen av miljön år 20201.7.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Strålsäkerhetscentralen (STUK)) övervakar strålningen i miljön på många sätt. Föremål för övervakningen är konstgjorda radioaktiva ämnen, såsom cesium-137, som härstammar från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och som finns kvar i små mängder i den finländska naturen ännu under årtionden. Därtill övervakar STUK naturliga strålkällor, såsom radon. Resultaten från strålningsövervakningen av miljön finns i årsrapporten Strålningsövervakning av miljön i Finland 2020.

STUK ei havainnut ympäristön säteilyvalvonnassa merkittävää poikkeavaa radioaktiivisuutta vuonna 20201.7.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo säteilyä ympäristössä monin tavoin. Valvonnan kohteena ovat keinotekoiset radioaktiiviset aineet, kuten Tšernobylin ydinvoimalaitoksen onnettomuudesta peräisin oleva cesium-137, jota on pieninä määrinä jäljellä vielä vuosikymmenten ajan Suomen luonnossa. Lisäksi STUK valvoo luonnollista alkuperää olevia säteilyn lähteitä, kuten radonia. Ympäristön säteilyvalvonnan tulokset löytyvät Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa 2020 -vuosiraportista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum