Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Rakentamisen Ruusun 2017 saajaksi ehdolla seitsemän kohdetta

Jaa

Rakentamisen Ruusun 2017 saajaksi on ehdolla seitsemän monessa suhteessa onnistunutta hanketta ja 22 hankkeissa toiminutta asiantuntijaa. Tunnettujen korjausrakentamiskohteiden rinnalla on vähemmän huomiota saaneita uudisrakentamiskohteita ja työmaajärjestelyt, jotka oivaltavalla tavalla ovat parantaneet Helsingin arkista elinympäristöä.

Kaupunginteatterin lämpiö, kuva: Arno de la Chapelle
Kaupunginteatterin lämpiö, kuva: Arno de la Chapelle

Ehdokkaat ovat: Eduskuntatalon päärakennuksen peruskorjaus, Helsingin kaupunginteatterin peruskorjaus, Länsiterminaali 2, Asunto-osakeyhtiö Helsingin Bysa ja Asumisoikeus Oy Helsingin Sandis, Vihreistä vihrein -kerrostalo, hybriditalo Larunsolmu sekä Suomenlinnan huoltotunnelin peruskorjauksen työmaajärjestelyt.

Ruusut ojennetaan hankkeita edustaville henkilöille, jotka luetellaan alla kunkin hankkeen kohdalla. Hankkeiden onnistumisen takana on ehdokkaiden lisäksi muitakin hyviä yhteistyötahoja.

Rakentamisen Ruusun saajat julkistetaan 8. joulukuuta klo 16. Palkittavat valitsee ensi kertaa Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto. Jaosto peri tehtävän Helsingin rakennuslautakunnalta, joka perusti palkinnon vuonna 1995.

Ehdokkaat ovat onnistuneet hankkeidensa haastavissa tavoitteissa

EDUSKUNTATALON (PÄÄRAKENNUS) PERUSKORJAUS, Mannerheimintie 30

Johan Sirénin suunnitteleman, jo kansallisomaisuudeksi muodostuneen Eduskuntatalon peruskorjaus on ollut monin tavoin poikkeuksellisen vaativa projekti. Se on Ruusu-ehdokkaana historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan kokonaistaideteoksen hienovaraisesta ja arkkitehtuurin ajallista kerrostuneisuutta kunnioittavasta peruskorjauksesta. Rakentamisen Ruusua ehdotetaan ojennettavaksi seuraaville henkilöille:

 • Peter Verhe, pääsuunnittelija, Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co Oy
 • Hannu Peltonen, projektinjohtaja, Suomen eduskunta
 • Liisa Lindgren, intendentti, Suomen eduskunta
 • Matti Kruus, rakennuttaja, Indepro Oy.

KAUPUNGINTEATTERIN PERUSKORJAUS, Ensilinja 2

Laajan kunnostustyön läpikäyneen 50-vuotiaan kaupunginteatterin peruskorjaus on ehdokkaana modernin arkkitehtuurin merkkiteoksen alkuperäisratkaisut ja nykyaikaisen tekniikan taidokkaasti yhteen sovittavasta restauroinnista. Uuden tekniikan tuominen, laajennus ja muutostyöt on haasteista huolimatta onnistuttu toteuttamaan siten, että ne sulautuvat Timo Penttilän alkuperäiseen arkkitehtuuriin hienovaraisesti, lähes huomaamattomina. Ruusua ehdotetaan seuraaville henkilöille:

 • Pauno Narjus, pääsuunnittelija, LPR-arkkitehdit Oy
 • Richard Alaskewicz, rakennussuunnittelija, LPR-arkkitehdit Oy
 • Jouko Laukka, talotekniikka, Optiplan Oy (hankkeen aikana).

LÄNSITERMINAALI 2, Tyynenmerenkatu 14

Länsiterminaali 2 on ehdokkaana vaikuttavan monimuotoisen geometrian, arkkitehtuurin laadun ja sataman toiminnallisen yhtälön taidokkaasta hallinnasta. Jätkäsaaren uuden julkisen rakennuksen näennäisen yksinkertainen ja pelkistetty hahmo kätkee monia vaativia rakenteellisia yksityiskohtia. Lennokas muoto on saavutettu arkkitehdin ja erikoissuunnittelijoiden tavallista tiiviimmällä yhteistyöllä. Palkintoa ehdotetaan seuraaville henkilöille:

 • Tuomas Silvennoinen, pääsuunnittelija, PES-Arkkitehdit Oy
 • Pekka Mäkelä, rakennussuunnittelija, PES-Arkkitehdit Oy
 • Tomi Eloranta, rakennesuunnittelija, Sweco Rakennetekniikka Oy
 • Ari Parviainen, projektinjohtaja, Helsingin Satama Oy.

ASUNTO OY HELSINGIN BYSA JA ASUMISOIKEUS OY HELSINGIN SANDIS, Livornonkatu 10 ja 12

Kahden asuinkerrostalon ajattoman veistoksellinen kokonaisuus on Ruusu-ehdokkaana värikkääseen ympäristöön levollisuutta tuovasta, kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti poikkeuksellisen hallitusta ratkaisusta. Rakennuksessa on myös monipuolisesti eri tarpeisiin suunniteltuja asuntoja, joista lähes kaikista avautuu näkymiä tulevaan puistoon. Palkinnon vastaanottajaksi ehdotetaan JKMM Arkkitehdit Oy:n Samuli Miettistä, joka toimi kohteen pääsuunnittelijana.

 

VIHREISTÄ VIHREIN -KERROSTALO, Länsisatamankatu 36 / Hyväntoivonkatu 4

Vihreistä vihrein -kerrostalo on Ruusu-ehdokkaana ekologiaa, energiatehokkuutta ja yhteisöllisyyttä painottavasta, viherrakentamisen ratkaisuja ennakkoluulottomasti ja rohkeasti soveltavasta hankkeesta. Koerakentamisen tavoitteena on selvittää asuinkerrostalon viherkattojen toimivuutta ja etsiä julkisivujen vihreyttämisen ratkaisuja melko haastavassa merellisessä pienilmastossa. Hankkeessa haetaan myös tietoa viherrakentamisen vaikutuksesta hulevesiin, energiatehokkuuteen ja asukkaiden yhteisöllisyyteen. Palkintoa ehdotetaan ojennettavaksi seuraaville henkilöille:

 • Pia Ilonen, pääsuunnittelija, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy
 • Pia Kuusiniemi, maisemasuunnittelija, LOCI maisema-arkkitehdit Oy
 • Mikael Lönnroth, rakennuttaja, TA-Yhtiöt
 • Hannu Saari, toteutus, Rakennusliike Reponen Oy
 • Taina Suonio, vihersuunnittelu, ympäristöbiologia, Roslings Manor Gardens.

Vihrestä vihrein -kerrostalo, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy

HYBRIDITALO LARUNSOLMU, Lauttasaarentie 25

Hybriditalo Larunsolmu kätkee sisäänsä asuintalon liike- ja työtiloineen sekä linja-autojen kääntöpaikan ja terminaalin. Tontin kautta kulkee myös muun muassa tunneliyhteys metroaseman ja ostoskeskuksen pysäköintiluolaan. Larusnsolmu on ehdokkaana tiivistyvän kaupungin ja kehittyvän julkisen liikenteen ongelmia oivaltavasti ratkaisevasta toteutuksesta. Toimintojen yhteensovittaminen ei olisi onnistunut ilman kokemusta, kekseliäisyyttä ja hyvää yhteistyötä. Rakentamisen Ruusua ehdotetaan ojennettavaksi seuraaville henkilöille:

 • Eeva-Liisa Elo-Lehtinen, pääsuunnittelija, Arkkitehdit NRT Oy
 • Anneli Keränen, tilaajan edustaja, YIT Rakennus Oy (hankkeen aikana).

SUOMENLINNAN HUOLTOTUNNELIN PERUSKORJAUKSEN TYÖMAAJÄRJESTELYT, Ehrenströmintie, Kaivopuistonranta

Työmaaparakki ja työmaajärjestelyt ovat Ruusu-ehdokkaana rakennusaikaiset häiriöt positiiviseksi kokemukseksi kääntävästä, työmaan ja asukkaiden sekä alueen käyttäjien vuorovaikutusta edistävästä ratkaisusta. Työmaata suunniteltiin osana hankkeen vuorovaikutussuunnittelua, ja onnistuttiin luomaan oivaltavasti sijoitettu, lähiympäristön historiaa kuvaava ja toiminnan läpinäkyvyyttä palveleva parakki- ja vuorovaikutuskokonaisuus. Palkintoa ehdotetaan ojennettavaksi seuraaville henkilöille:

 • Joonas Rinkinen, vuorovaikutuskoordinaattori, YIT Rakennus Oy
 • Riikka Virtanen, projekti-insinööri, YIT Rakennus Oy
 • Satu Tammilehto-Hänninen, projektipäällikkö, YIT Rakennus Oy

Kohteiden suuremmat kuvat, ehdokkaista tehdyn laajemman esittelyn sekä listan vuosina 1995-2016 palkituista kohteista saa Helsingin kaupungin aineistopankista.

**

Media on tervetullut palkinnon julkistamistilaisuuteen näyttely- ja infotila Laiturille (Narinkka 2) perjantaina 8. joulukuuta 2017 kello 16.

**

RAKENTAMISEN RUUSU on palkinto, joka jaetaan vuosittain rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti toteuttavalle tai edistävälle teolle. Rakentamisen Ruusun avulla kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto ja rakennusvalvonta nostavat esille kohteita ja henkilöitä, jotka ovat edistäneet rakentamisen kulttuuria.

Tunnustus jaetaan rakennuksille, korjauksille, selvityksille ja suunnitelmille. Myös ura, elämäntyö tai hedelmällinen yhteistyö voidaan palkita.

Ehdotuksia palkittavista toivotaan (hakuaikana) kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston, työryhmien ja rakennusvalvontapalvelujen piiristä. Ehdotuksia otetaan mielellään vastaan myös yhteistyötahoilta ja kaupunkilaisilta.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoa:
arkkitehti Leena Makkonen
leena.makkonen@hel.fi, p. 040 5898 505

Haastattelupyynnöt julkistustilaisuuteen:
tiedottaja Marjukka Haavisto
marjukka.haavisto@hel.fi
p. 040 6755 984

Kuvat

Kaupunginteatterin lämpiö, kuva: Arno de la Chapelle
Kaupunginteatterin lämpiö, kuva: Arno de la Chapelle
Lataa
Vihreistä vihrein -kerrostalo, kuva: Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy
Vihreistä vihrein -kerrostalo, kuva: Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy
Lataa
Länsiterminaali 2, kuva: Kari Palsila
Länsiterminaali 2, kuva: Kari Palsila
Lataa
Eduskuntatalo, kuva: Titus Verhe
Eduskuntatalo, kuva: Titus Verhe
Lataa
Hybriditalo Larunsolmu, kuva: Valtteri Osara.
Hybriditalo Larunsolmu, kuva: Valtteri Osara.
Lataa
Kuvitetut työmaaparakit, kuva: Joonas Rinkinen
Kuvitetut työmaaparakit, kuva: Joonas Rinkinen
Lataa
Bysa ja Sandis, Kuva: Tuomas Uusheimo
Bysa ja Sandis, Kuva: Tuomas Uusheimo
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 2244, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 1691http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja valvontaan liittyvistä palveluista. Toimiala aloitti 1.6.2017, jolloin Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvirasto, rakennusvalvontavirasto, kiinteistövirasto, ympäristökeskus, asuntotuotantotoimisto ja Helsingin tukkutori yhdistivät toimintansa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 15.2.201915.2.2019 16:34:22Tiedote

Kokouksen päätöstiedote on luettavissa osoitteessa: https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkiymparistolautakunnan_ymparisto-_ja_lupajao/Suomi/Paatostiedote/2019/Kymp_2019-02-15_Ylja_3_Pt/index.html Jaosto kokoontuu seuraavan kerran 1.3.2019 Lisää tietoa ympäristö- ja lupajaoston toiminnasta: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/Ymparisto-ja-lupajaosto/

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme