Suomen Akatemia

Ramförhandlingarnas beslut skär ned på forskningsfinansieringen – dessutom hotas kompensationen av minskande tippningsvinstmedel

Dela

Statsrådet har överlämnat en redogörelse om planen för de offentliga finanserna till riksdagen. Som en del av omfördelningarna vid halvtidsöversynen sänks bevillningsfullmakten för strategisk forskningsfinansiering permanent med 25 miljoner euro jämfört med det föregående rambeslutet och bevillningsfullmakten för Finlands Akademis projektfinansiering med 10 miljoner euro från och med 2023.

Akademins bevillningsfullmakt minskar också på grund av att de beräknade vinstmedlen från penningspelsverksamheten sjunker och att den tidsbundna kompensationen upphör 2024.Minskningen av de beräknade tippningsvinstmedlen utgör ett mycket stort ytterligare hot mot forskningsfinansieringen, och det behövs en snabb lösning på detta problem.

Akademins finansiering riktas i huvudsak till universitet och forskningsinstitut.Nedskärningarna påverkar direkt forskningen i dessa organisationer.

”Detta är en mycket beklaglig riktning.Det här slår hårt mot förtroendet för att det finns långsiktiga förutsättningar för internationellt högklassig forskning i Finland.Dessa nedskärningar i forskningsfinansieringen bör inte genomföras”, säger professor Johanna Myllyharju, ordföranden för Finlands Akademis styrelse.

”Om forskningsfinansieringen skärs ned ökar forskarnas intresse att söka sig bort från Finland och Finlands internationella attraktionskraft som ett land med hög kompetensnivå minskar.En sådan här nedmontering av hörnstenen i den finländska forskningen är obegriplig samtidigt som man har uppställt höga mål för utvecklingen av forsknings- och utvecklingsverksamheten och samtidigt som vetenskapen spelar en viktig roll i att klara av den aktuella globala krisen”, tillägger Myllyharju.

Regeringsprogrammets mål är att höja den finländska forsknings- och utvecklingsverksamhetens andel av bruttonationalprodukten till fyra procent.De nedskärningar som nu offentliggjorts går i helt motsatt riktning i förhållande till detta mål.

”Nedskärningarna är mycket beklagliga.Långsiktighet är av största vikt vid finansiering av forskning.Nedskärningarna i forskningsfinansieringen påverkar också utbildningen, eftersom universitetsundervisningen baserar sig på forskning och den personal som forskar vid universitet också undervisar”, säger Heikki Mannila, Finlands Akademis generaldirektör. ”Vi är också särskilt oroade över hur de minskande tippningsvinstmedlen påverkar forskningsfinansieringen.Denna effekt kan vara mycket betydande”, tillägger Mannila.

Akademin informerar om eventuella ändringar i ett så tidigt skede som möjligt.

Mer information

  • generaldirektör Heikki Mannila, Finlands Akademi, 0295 335 001, fornamn.efternamn(at)aka.fi
  • styrelseordförande Johanna Myllyharju, Finlands Akademi, 0294 485 740, johanna.myllyharju(at)oulu.fi

Nyckelord

Kontakter

Finlands Akademi
kommunikationsdirektör Riitta Tirronen
tfn 029 533 5118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Länkar

Om

Suomen Akatemia
Suomen Akatemia
Hakaniemenranta 6, PL 131
00531 HELSINKI

029 533 5000http://www.aka.fi/fi

Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning i samhället. Vi vill bidra till att stärka den finländska forskningens förnyelseförmåga och göra forskningen mångsidigare och mer internationell. Vi skapar förutsättningar för forskarutbildning och forskarkarriären, ökar det internationella forskningssamarbetet och arbetar för att forskningsresultaten ska kunna nyttiggöras. Vår verksamhet omspänner samtliga vetenskapsgrenar. Vi finansierar forskning med 437 miljoner euro år 2021. Vi är en statlig myndighet som lyder under Undervisnings- och kulturministeriet.

Följ Suomen Akatemia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Akatemia

Akatemiahankerahoitusta tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti vaikuttavalle luonnontieteiden ja tekniikan alojen tutkimukselle3.6.2021 13:44:29 EEST | Tiedote

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta (LT) on myöntänyt rahoituksen 72 akatemiahankkeelle, joissa on kaikkiaan yhteensä sata osahanketta. Toimikunta rahoittaa akatemiahankkeita yhteensä noin 44 miljoonalla eurolla. Rahoituspäätöksissä toimikunta korosti etenkin tutkimuksen tieteellistä laatua, uutuusarvoa ja mahdollisuutta läpimurtoihin sekä hankkeen toteutettavuutta.

Ikäihmisten enemmistö selviytyy koronasta kokemuksensa avulla - heikoimmat kärsivät27.5.2021 09:30:00 EEST | Tiedote

Ikäihmiset ovat enimmäkseen selviytyneet korona-ajan rajoituksista hyvin. Tässä ovat auttaneet sopeutumiskyky, kekseliäisyys ja elämänkokemuksen tuoma suhteellisuudentaju. Tämä selviää Tampereen yliopiston professorin Marja Jylhän johtamasta Suomen Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta, jossa selvitettiin haastatteluin koronarajoitusten vaikutuksia ikääntyneiden elämään.

Etäopetuksessa oppilaat kokivat saaneensa riittävästi apua27.5.2021 09:30:00 EEST | Tiedote

Suurin osa oppilaista odotti koronan aikaisen etäopetuksen aikana lähiopetukseen palaamista. Vain vajaat 12 prosenttia olisi toivonut etäopetuksen jatkumista. Suurin osa koki, että opettaja tiesi, mitä oppilaalle kuului. Yhteyttä pidettiin videotapaamisilla, oppimispäiväkirjoin tai henkilökohtaisilla viesteillä. Lähes kaikkien oppilaiden mukaan he saivat riittävästi apua, eniten omilta vanhemmiltaan sekä myös kavereilta ja sisaruksilta. Opettajalta ei niin helposti kysytty apua, mutta monien oppilaiden mielestä opettaja oli tarvittaessa käytettävissä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum