Suomen Pankki

Räntorna på företagslån steg kraftigt 2022

Dela

I december 2022 betalade bankerna med verksamhet i Finland ut nya företagslån[1] till ett värde av 2,8 miljarder euro, vilket är något mer än det genomsnittliga utbetalningsbeloppet för december[2]. I december gjordes emellertid mer amorteringar[3] (4,6 miljarder euro) och det utestående beloppet av företagslån (62,6 miljarder euro) minskade med 1,6 miljarder euro från november. Till följd av minskningen i det utestående beloppet, mattades årsökningen av utestående företagslån i december av till 4,4 %. Av de nya utbetalda företagslånen i december 2022 hänförde sig merparten(57 %) till energi- och industrisektorn och största delen (81 %) var stora lån, dvs. lån på över 1 miljon euro.

Räntorna på nya företagslån steg kraftigt under 2022. Genomsnittsräntan på nya företagslån i december 2022 var 3,80 % , vilket är 0,12 procentenheter högre än i november 2022. Genomsnittsräntan på stora lån på över 1 miljon euro var 3,54 % medan genomsnittsräntan på små lån under 250 000 euro var 5,12 %. Genomsnittsräntorna förändrades i december 2022 mest i kategorin för medelstora lån (över 250 000 euro upp till 1 miljon euro), där genomsnittsräntan var 4,76 %. Uppgången jämfört med föregående månad var 0,29 procentenheter.

Under de senaste månaderna har den genomsnittliga återbetalningstiden för nya företagslån blivit längre. I december 2022 var den genomsnittliga återbetalningstiden för nya företagslån 3,3 år, när den i augusti 2022 var endast 1,8 år. I december närmade sig återbetalningstiden den historiska genomsnittliga återbetalningstiden för nya företagslån, 4,2 år[4]. Av de utbetalda företagslånen i december 2022 var merparten (57 %) lån med en löptid på över 1 och högst 5 år.

Utlåning

De finländska hushållen lyfte i december 2022 nya bostadslån för 1,1 miljarder euro, vilket är 730 miljoner euro mindre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av de nya utbetalda bostadslånen stod investeringsbostadslånen för 90 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya bostadslån steg från november och var 3,30 % i december. Det utestående beloppet av bostadslån uppgick vid slutet av december 2022 till 108,5 miljarder euro och årsökningen var 0,5 %. Investeringsbostadslånens andel av de utestående bostadslånen var 8,8 miljarder euro[5]. Av utlåningen till de finländska hushållen utöver bostadslån bestod 17,1 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,0 miljarder euro av övriga lån vid utgången av december.

De finländska företagen lyfte i december nya lån för 3,4 miljarder euro, varav bostadsbolagslånen utgjorde 640 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya utbetalda företagslån steg från november till 3,74 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av december till 104,9 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 42,3 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 111,8 miljarder euro vid slutet av december 2022 och genomsnittsräntan var 0,21 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 101,9 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 3,7 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i december nya tidsbundna inlåningsavtal för 580 miljoner euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var i december 1,85 %.

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Tuomas Nummelin, telefon 09 183 2373, e-post: tuomas.nummelin(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 28.2.2023 kl. 10.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

[1] Exkl. bostadsbolag.

[2] Jämfört med medianen för december som beräknats sedan 2010 (2,5 miljarder) utbetalades något mer företagslån i december 2022.

[3] Kalkylmässiga amorteringar.

[4] Medianen för de kalkylmässiga genomsnittliga återbetalningstiderna som beräknats sedan 2010.

[5] En del av bankerna redovisade förändringar i marknadsvärdet på ränteskydd i balansposten enligt ränteskyddsavtalet mellan banken och kunden. Exempelvis när räntorna steg minskade värdeförändringar på ränteskydd som redovisats under utestående bostadslån beloppet av de aktuella bankernas utestående bostadslån, medan beloppet av utestående bostadslån ökade när räntorna sjönk. På grund av en ändring i rapporteringen har dessa poster i uppgifterna för december 2022 inte längre rapporterats i balansposten enligt ränteskyddsavtalet. Ändringen gäller inte historiska uppgifter. På grund av ändringen i rapporteringen ökade de utestående bostadslånen betydligt i december 2022.

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Bank of Finland rules for counterparties and customers – Rules update 2o March 202320.3.2023 11:00:00 EET | News

On 24 February 2022 the Governing Council of the European Central Bank adopted Guideline on a new-generation Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system (TARGET) and repealing Guideline 2013/47/EU (ECB/2012/27) (ECB/2022/8) and has amended these guidelines on 9 November 2022. The Bank of Finland has made corresponding additions and changes. The new rules for the new-generation TARGET can be found in the collection of rules governing the TARGET- Suomen Pankki system, see Bank of Finland rules for counterparties and customers. These rules will come into force on 2o March 2023.

Finlands Banks regler för motparter och kunder – regeluppdatering 20.3.202320.3.2023 11:00:00 EET | Uutinen

ECB-rådet godkände den 24 februari 2022 den uppdaterade riktlinjen om en ny version av det transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target) och om upphävande av riktlinje 2013/47/EU (ECB/2012/27) (ECB/2022/8) och ändrat riktlinjen den 9 november 2022. Finlands Bank har gjort motsvarande tillägg och ändringar. De nya reglerna för TARGET-Suomen Pankki-systemet, se Finlands Banks regler för motparter och kunder. Dessa regler träder i kraft den 20 mars 2023.

Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille – sääntöpäivitys 20.3.202320.3.2023 11:00:00 EET | Uutinen

EKP:n neuvosto on 24.2.2022 hyväksynyt päivitetyt suuntaviivat uuden sukupolven Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) ja suuntaviivojen 2013/47/EU (EKP/2012/27) kumoamisesta (EKP/2022/8) sekä päivittänyt näitä suuntaviivoja 9.11.2022. Suomen Pankki on tehnyt vastaavat muutokset. Uudistetut TARGET- Suomen Pankki -osajärjestelmää koskevat säännöt korvaavat TARGET2- Suomen Pankki järjestelmän vanhat säännöt ks. Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille. Uudet säännöt astuvat voimaan 20.3.2023.

Bank of Finland’s interim forecast: Finnish economy in hibernation17.3.2023 11:00:00 EET | Press release

The Finnish economy slipped into recession last autumn as a result of the energy crisis brought on by Russia’s war in Ukraine. The economy’s performance will continue to be very weak in 2023, according to the Bank of Finland’s interim forecast published today. It takes time for the full effects of uncommonly high inflation and the substantial rise in interest rates to be felt in the economy. The recession is expected to be short-lived and shallow, however. Turbulence in international financial markets is adding to economic uncertainty and could lead to weaker than expected growth in the Finnish economy. “Finland’s economy has held up so far, despite the difficulties, but the full effects of high inflation and elevated interest rates have not been seen yet. Risks in the global economy have also grown again in just the past few days,” says Bank of Finland Head of Forecasting Meri Obstbaum. The Finnish economy grew by 2.1% in 2022, thanks to a strong start to the year, but the war and the

Finlands Banks interimsprognos: ekonomin i vinterdvala17.3.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Finland drabbades hösten 2022 av en recession på grund av den energikris som Rysslands anfallskrig orsakade. Enligt Finlands Banks interimsprognos, som ges ut i dag, är den ekonomiska tillväxten alltjämt mycket svag 2023. Konsekvenserna av den exceptionellt höga inflationen och de kraftigt stigande räntorna får genomslag i ekonomin med eftersläpning. Recessionen väntas dock bli kortvarig och mild. Turbulensen på den globala finansmarknaden ökar osäkerheten i ekonomin och kan leda till svagare ekonomisk tillväxt i Finland än väntat. "Finlands ekonomi har tills vidare hållit ut trots svårigheterna, men vi har ännu inte sett alla effekter av den snabba inflationen och ränteuppgången. Dessutom har riskerna i den globala ekonomin åter ökat under den allra senaste tiden, säger Finlands Banks prognoschef Meri Obstbaum. Under 2022 växte Finlands ekonomi med 2,1 % tack vare den starka utvecklingen under början av året, men kriget och energikrisen fick konjunkturen att vända nedåt. Enligt progno

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum