Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Rapport om havets tillstånd i Österbotten och Mellersta Österbotten 2022 har publicerats

Dela
På sommaren 2022 har kustvattnens vattenkvalitet följts upp på 36 av miljöförvaltningens observationsplatser i havsområdet utanför Österbotten och Mellersta Österbotten. Dessutom genomförs verksamhetsutövarnas obligatoriska kontroller i området. Resultaten från de mest intensivt övervakade områdena presenteras i en rapport som NTM-centralen i Södra Österbotten publicerat i mars 2023. Rapporten i serien Utsikter finns på Nationalbibliotekets tjänst Doria.
Illustrationsbild. Pärmbild i serien Utsikter mars 2023.
Illustrationsbild. Pärmbild i serien Utsikter mars 2023.

Resultaten visar att kustvattnens status i medeltal är bättre i de norra delarna av området. Halten av klorofyll-a, totalfosfor och totalkväve är på en lägre nivå och siktdjupet är större än i områdets södra delar, men resultaten varierar ställvis mycket. Massförekomst av cyanobakterier (blågrönalgblomning) observerades främst i områdets södra delar, till exempel utanför Vasa, Malax och Kaskö. Observationerna stöds av satellitdata producerat av Finlands miljöcentral, som också ingår i rapporten.

Till övervakningen av kustvatten hör förutom vattenkvalitet även övervakning av växtplankton, bottendjur och makrofyter (makroskopiska alger och vattenväxter). NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för övervakningen i norra Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken. Resultaten från makrofytuppföljningen har tidigare sammanfattats i en rapport som finns på webbadressen https://www.doria.fi/handle/10024/182872 (på finska).

Nyckelord

Kontakter

Ledande vattenhushållningsexpert Anna Bonde, tfn 0295 027 777
E-postadressen bildas enligt modellen fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Bilder

Illustrationsbild. Pärmbild i serien Utsikter mars 2023.
Illustrationsbild. Pärmbild i serien Utsikter mars 2023.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om Koppö Energia Oy:s MKB-program för framställning av syntetisk metan (Österbotten)21.3.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Koppö Energia Oy planerar en anläggning för tillverknng av syntetisk metan på Björnön i Kristinestad. Projektets mål är att producera kolneutral syntetisk metan (LSNG = Liquid syntethic natural gas) genom att återvinna koldioxid från rökgasströmmar i närområdet samt med vätgas som producerats av förnybar energi.

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet för Metsä Board Oyj:s kartongfabrik i Kaskö (Österbotten)15.3.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Metsä Board Oyj planerar att bygga en kartongfabrik i Kaskö på samma industriområde där den nuvarande kemiska pappersmassafabriken är belägen. I projektalternativen granskas utökning av den kemiska pappersmassafabrikens produktionskapacitet till 460 000 ton per år, tillverkning av bestruken falskartong 800 000/1 200 000 t/år, produktion av mekanisk massa 290 000/540 000 t/år, byggande av arkningsanläggning eller arkning av kartong i en annan fabrik utomlands och byggande av en biopanna på mindre eller över 300 MW.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum