Raseborg satsar på smidiga bytesförbindelser mellan buss och tåg

Dela

Tidtabellerna för Raseborgs interna busstrafik ändras från och med 1.2.2021. I den nya trafikmodellen har avgångarna inom köptrafiken (busstrafiken som Raseborgs stad köper av trafikföretag) samordnats med tågtidtabellerna i Karis för att resenärerna smidigt ska kunna byta från buss till tåg och tvärtom. Syftet med ändringarna är att göra bytesförbindelserna smidigare, vilket har också önskats särskilt från Pojo- och Fiskarshållet.

Karjaan matkakeskuksen alikulkutunneli yhdistää rautatieaseman ja linja-autoaseman.
Karjaan matkakeskuksen alikulkutunneli yhdistää rautatieaseman ja linja-autoaseman.

Den totala resetiden mellan till exempel Fiskars och Helsingfors kommer i bästa fall att förkortas med nästan en timme, eftersom man inte längre behöver stå och vänta på tåg eller buss. Dessutom kommer det i fortsättningen också att finnas en bytesförbindelse i Karis mellan köptrafiken från Bromarv/Ekenäs och tågen samt mellan Bromarv/Ekenäs och bussarna till Pojo och Fiskars.

Det nya resecentret gör trafiken smidigare och förbättrar fotgängarnas tillgänglighet

Det nya resecentret i Karis öppnades för ett år sedan i december 2019 vilket har gjort kollektivtrafiken smidigare i Raseborg i och med att busstationen flyttade bredvid järnvägsstationen. Dessutom har gångtunneln under bangården förbättrat möjligheterna att byta mellan buss, tåg och taxi samt gjort det lättare för fotgängare att röra sig mellan de olika stadsdelarna i Karis.

-       Det är nu mycket smidigt att byta mellan buss och tåg när man kan ta sig till bussplattformen och tågperrongen via tunneln. Personer som rör sig med barnvagnar eller stora väskor uppskattar också hissarna, säger Petra Louhimies, informatör vid Raseborgs stad.

-       Karis resecenter fungerar också som en ypperlig startpunkt för Raseborgs cykelrutter. Från resecentret kan man smidigt cykla till Fiskars längs Banvallen eller välja t.ex. Slottsrutten som går via Raseborgs slott till Ekenäs, säger Raseborgs turistchef Ville Vuorelma.

Målet är att minska koldioxidavtrycket också för trafikens del

Fungerande resekedjor är ett av de viktigaste strategiska målen för kollektivtrafiken både på riksnivå och på EU-nivå.

Synkroniseringen av buss- och tågtidtabellerna förbättrar pendlingsmöjligheterna på kustbanan till huvudstadsregionen och till Åbo. Som Hinku-kommun vill Raseborg främja kollektivtrafiken, och kommunen har som mål att ta i bruk gemensamma biljettprodukter för tåg- och busstrafiken.

-       Smidiga tågförbindelser som främjar pendlingstrafiken stöder Raseborgs stads mål att minska sitt koldioxidavtryck också när det gäller trafiken. Raseborgs stad har anslutit sig till energieffektivitetsavtalet 12.5.2020 genom godkännande av Energimyndigheten och har i och med avtalet förbundit sig att föregå med gott exempel inom främjandet av energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor samt genom att aktivt sprida information om sådan verksamhet och dess resultat. Genom sitt exempel kan staden också bidra till att minska växthusgasutsläppen i Finland, i detta fall genom att möjliggöra och motivera tågtrafiken som ett alternativ till personbil, berättar Raseborgs tekniska direktör Jan Gröndahl.

Det avgår dagligen 12–14 tågturer från Karis till Helsingfors. Det första tåget avgår under vardagar redan kl. 5.44 och det sista avgår från Helsingfors till Karis kl. 23.03 och är framme i Karis 00.20. Tågtrafikens servicenivå är alltså relativt god från Raseborg till både Helsingfors och Åbo.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Karjaan matkakeskuksen alikulkutunneli yhdistää rautatieaseman ja linja-autoaseman.
Karjaan matkakeskuksen alikulkutunneli yhdistää rautatieaseman ja linja-autoaseman.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Rantarata-hankeKustbanegruppen är Hangö, Ingå, Kyrkslätts, Raseborgs och Sjundeå kommuners gemensamma arbetsgrupp. Arbetsgruppens mål är att förmedla information om de nyttor som kustbanans iståndsättning medför samt nyheter om aktuella frågor i anslutning till kustbanan.

Följ Rantarata-hanke

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rantarata-hanke

Raasepori panostaa sujuviin juna–linja-auto–vaihtoyhteyksiin11.12.2020 14:33:29 EETTiedote

Raaseporin sisäiset linja-autoaikataulut muuttuvat 1.2.2021 lähtien. Uudessa liikennöintimallissa ostoliikenteen vuorot (linja-autovuorot, jotka Raaseporin kaupunki ostaa liikennöitsijöiltä) on sovitettu yhteen juna-aikataulujen kanssa Karjaalla, jotta bussista voi vaihtaa sujuvasti junaan ja päinvastoin. Muutoksilla tavoitellaan vaihtoyhteyksien sujuvoittamista, joista on esitetty runsaasti toiveita varsinkin Pohjan ja Fiskarsin suunnalta

Stationen och närliggande miljön i centrum för utveckling i Sjundeå26.11.2020 16:56:06 EETTiedote

Sjundeå kommun ligger passligt nära i väst och har som HRT-kommun goda trafikförbindelser till huvudstadsregionen. Vardagens närtågstrafik betjänar för tillfället arbetspendling och i kommunen satsar man avsevärt på att utveckla spårtrafiken. Kustbanan har en stor betydelse för Sjundeå och en förbättring av den är ett viktigt ärende för utveckling i kommunen. För att främja ärendet har kommunen reserverat anslag till planeringsarbetet i budgeterna för i år och nästa år. Sjundeå kommer i framtiden att vara en del av ännu bättre tågförbindelser! Trafikledsverket har påbörjat ett förhandsgranskningsskede för förbättringen av Sjundeå station. Den innehåller förhandsgranskningar för väg-, parkerings- och banarrangemang vid sidan av att stationen förbättras. Genom utredningen kartläggs med vilka åtgärder stationsområdet kan förbättras för att uppfylla dagens krav. I förhandsgranskningsskedet uppdateras stationsperrongens säkerhet samtidigt som den förlängs. För säkerhetens del beaktas även f

Asema ympäristöineen kehityksen keskiössä Siuntiossa26.11.2020 16:47:54 EETTiedote

Siuntion kunta sijaitsee sopivan lähellä lännessä ja on HSL-kuntana hyvien liikenneyhteyksien päässä pääkaupunkiseudulta. Arjen lähijunaliikenne palvelee tällä hetkellä työmatkapendelöintiä ja kunnassa panostetaan merkittävästi raideliikenteen kehittämiseen. Rantaradalla on iso merkitys Siuntiolle ja sen parantaminen onkin tärkeänä kehittämisasiana kunnassa. Asian edistämiseksi kunta on varannut määrärahoja suunnittelutyöhön kuluvan ja ensi vuoden talousarvioihin. Siuntiossa ollaan tulevaisuudessa entistä parempien junayhteyksien piirissä! Väylävirasto on käynnistänyt Siuntion aseman parantamisen esiselvitysvaiheen, joka sisältää aseman parantamisen ohella siihen liittyvien katu-, pysäköinti- ja ratajärjestelyjen esiselvitykset. Selvityksellä kartoitetaan, millä toimenpiteillä asema-aluetta voidaan parantaa nykyvaatimuksien mukaiseksi. Esiselvitysvaiheessa päivitetään asemalaiturin turvallisuus samalla kun sitä pidennetään. Turvallisuuden osalta huomioidaan myös kaukojunien pysähtymise

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum