Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Rättigheter för barn i vård utom hemmet tillgodoses inte alltid

Jaa

Valvira och tillsynsmyndigheterna har vid sin tillsyn observerat brister i tillgodoseendet av placerade barns rättigheter. Till exempel osakliga begränsande åtgärder, föråldrade planer för egenkontroll och brister i tillsyn utförd av kommuner och socialarbetare som ansvarar för barnens ärenden äventyrar tillgodoseendet av barnens grundläggande rättigheter.

Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.

Tillsynsmyndigheterna framhäver att barn som placerats i barnskyddsanstalter har lika grundläggande rättigheter som alla andra barn. Dessa rättigheter får endast ingripas i med stöd av lag, och även då genom sådana åtgärder som i minsta möjliga mån kränker barnets grundläggande rättigheter. Enheternas verksamhetssätt ska bidra till barnets självbestämmanderätt, tillgodoseendet av rättigheterna och att barnet blir väl bemött.

”Barnen ska kunna lita på att verksamheten inom vård utom hemmet är konsekvent, trygg och förutsebar. Den viktigaste uppgiften för vården utom hemmet är att sörja för barnets grundläggande rättigheter”, framhäver Elina Uusitalo, överinspektör vid Valvira.

Begränsningsbeslut ska motiveras

Begränsningsåtgärder får endast vidtas inom vård utom hemmet som ordnas som institutionsvård och de ska vara ändamålsenliga. Begränsningsåtgärderna ska överensstämma med barnskyddslagen, och motiveringarna till besluten är centrala för tillgodoseendet av barnets rättigheter. Tillsynsmyndigheterna har dock observerat att begränsningsbesluten inte alltid är tillfredställande motiverade.

”Genom adekvata motiveringar till beslutet kan man säkerställa att barnet som placerats i barnskyddsanstalten är medvetet om lösningen och grunderna till den. Socialarbetaren och anstalten ska ge barnet råd och handledning i frågor som gäller hens rättsskydd”, betonar Uusitalo.

De fostrande regler som används i en enhet för vård utom hemmet och de begränsningsåtgärder som barnskyddslagen föreskriver ska kunna avskiljas.  

”Till exempel regler för begränsning av möjligheten att röra sig utanför enheten, som ovillkorligt gäller alla barn, kan i praktiken betyda begränsning av rörelsefriheten som definieras i lag.”

Kommunernas tillsyn haltar

Tillsynsmyndigheternas observationer visar att kommuner inte nödvändigtvis genomför sin tillsynsuppgift systematiskt och regelbundet. Den kommun som placerat barnet ansvarar för att övervaka att barnets placering i familjevård eller institutionsvård förverkligas i enlighet med barnskyddslagen och att barnet under placeringen har tillgång till nödvändiga tjänster och stödåtgärder. Dessutom är placeringskommunen för enheten för vård utom hemmet skyldig att övervaka enhetens verksamhet.

Socialarbetaren som ansvarar för barnets ärenden har en central roll vid den barnspecifika tillsynen över barnets rättigheter. Socialarbetaren som ansvarar för barnets ärenden ska övervaka förverkligandet av barnets intressen och placeringens mål samt lagenligheten av de begränsningsåtgärder som platsen för vård utom hemmet vidtagit.  Den barnspecifika tillsynen förverkligas särskilt vid växelverkan mellan barnet och socialarbetaren. Barnet ska träffas personligen på tu man hand och tillräckligt ofta enligt ett sätt som specificeras i klientplanen.

Brister i egenkontroll

Enheternas planer för egenkontroll uppfyller inte alltid tillsynsmyndigheternas krav.
Enligt Uusitalo är en del av planerna föråldrade, upprättade på en för allmän nivå eller inte offentligt framlagda som de borde vara. Barnen och deras anhöriga har rätt att på ett enkelt sätt få information om hur enheten bedriver egenkontroll.

I planen för egenkontroll ska man bland annat identifiera verksamhetens klientsäkerhetsrisker samt beskriva hur enheten förhindrar dem och vilka åtgärder som ska vidtas när en risk realiseras. Planen för egenkontroll ska innehålla anvisningar för personalen om hur de ska fullgöra sin anmälningsskyldighet i fall klientsäkerheten har äventyrats eller en risk redan har realiserats.

”Egenkontrollen ska vara starkt förankrad vid den dagliga verksamheten”, framhäver Uusitalo.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Elina Uusitalo, överinspektör, Valvira, 0295 209 334

Anna Tervonen, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, 0295 016 598

Saija Kujansuu, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, 0295 018 555

Anniina Sadeoja, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (svenska), 0295 018 074

Pia Sirviö, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Östra Finland, 0295 016 072

Sini Virtanen, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, 0295 018 017

Saku Vaskivuo, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Norra Finland, 0295 017 384

Marjut Aikio, överinspektör för socialvården, Regionförvaltningsverket i Lappland, 0295 017 587

Kuvat

Illustration. Rawpixel.
Illustration. Rawpixel.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
PB 43
00521 Helsingfors

https://www.valvira.fi/web/sv

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Valvira övervakar tillbörligheten av verksamheten inom social- och hälsovården, småbarnspedagogiken, alkoholnäringen samt miljö- och hälsoskyddet. Vi beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Valvira ber sjukvårdsdistrikten utreda tillgång till specialiserad sjukvård28.4.2022 11:00:00 EEST | Tiedote

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira ber sju sjukvårdsdistrikt om nya utredningar gällande situationen för tillgången till icke-brådskande specialiserad sjukvård. På våren 2021 antog Valvira uppdraget att utreda situationen för de sju sjukvårdsdistrikten i fråga på basis av THL:s uppföljningsuppgifter. Läget för patienter som har väntat länge på behandling är oroande.

Välfärdsområdena ska säkerställa att de avtal som överförs från kommunerna är lagliga5.4.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Tillsynsmyndigheterna har vid tillsynen över socialvården observerat lagstridiga förfaranden och oklarheter vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter som ankommer kommuner. En del kommuner och samkommuner köper socialvårdstjänster som omfattar utövande av offentlig makt från privata serviceproducenter i strid med lag. Å andra sidan kan kommunernas egna resurser för socialarbetet vara otillräckliga för att trygga skötseln av lämpliga förvaltningsuppgifter som hör till tjänsteansvaret. Genom att göra detta äventyrar kommunerna och samkommunerna sina kunders grundläggande rättigheter, rättsskyddet och rätten till god förvaltning.

Coronatiden har inte påverkat antalet serveringstillstånd8.3.2022 08:35:36 EET | Tiedote

Coronapandemin har inte synts i antalet serveringstillstånd för alkoholdrycker. I slutet av år 2021 var sammanlagt 9 630 serveringstillstånd i kraft i Fastlandsfinland, vilket är 313 fler än i slutet av år 2019, innan coronatiden började. Fler utförsäljningstillstånd av alkohol än tidigare har också sökts för serveringsställen under coronatiden, medan antalet restauranger med förlängd serveringstid har minskat. Antalet detaljhandelstillstånd i anslutning till livsmedelsaffärer har däremot minskat stadigt.

Mentalvårds- och missbrukartjänster för barn och unga inom barnskyddet realiseras inte på det sätt som lagen förutsätter28.2.2022 10:01:57 EET | Tiedote

Valvira och regionförvaltningsverken påminner kommunerna och de framtida välfärdsområdena om att mentalvårds- och missbrukartjänster för barn som vårdas utom hemmet inom barnskyddet ska ordnas på behörigt sätt. Enligt tillsynsmyndigheternas observationer har tillgodoseendet av barns och ungas rätt till mentalvårdstjänster både på bas- och specialnivå försämrats ytterligare under hösten 2020 och under 2021. Tillsynsmyndigheterna anser att situationen inte endast beror på coronapandemin utan att problemen redan har varit uppenbara före pandemin. Det finns även avsevärda variationer i fråga om tillgången på mentalvårds- och missbrukartjänster för barn och unga beroende på område. Ordandet av nödvändig vård och rehabilitering, i synnerhet på grund av barns och ungas bruk och beroenden av berusningsmedel, ser ut att vara mycket bristfällig.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme