Suomen Punainen Risti SPR

Redan små barn kan lära sig hur man ska agera i en olycksfallssituation

Dela

Enligt en enkät som Taloustutkimus utförde för Röda Korset uppskattar barnfamiljers föräldrar att deras barn redan i lågstadieåldern kan agera om en olycka inträffar. Kunskaper inom första hjälpen och säkerhet kan man också lära ut även till mindre barn, konstaterar Kristiina Myllyrinne, sakkunnig inom första hjälpen vid Röda Korset.

Foto: Joonas Brandt
Foto: Joonas Brandt

Finlands Röda Kors undersökte säkerheten i finländska barnfamiljers hem samt deras första hjälpen -kunskaper i en enkät somgenomfördes av Taloustutkimus.

Vart tredje förälder som deltog i enkäten och hade barn under skolåldern uppskattade att barnet kan agera om en olycka skulle inträffa i hemmet. Den motsvarande siffran bland föräldrar med barn i lågstadieåldern var 64 procent.

– Det är fint att man går igenom första hjälpen -kunskaperna till exempel i skolan.Men barn under skolåldern kan också lära sig att hjälpa sig själva och andra, konstaterar Kristiina Myllyrinne.

Plåster är en bra början

Enligt Myllyrinne kan man med små barn börja med enkla saker så som hur man förhindrar olyckor.

– När man tillsammans sätter disken i diskmaskinen kan man visa barnet att man ska sätta besticken med de vassa delarna neråt. På skogsutflykten kan man tillsammans titta på vad man kan äta och vad som inte kan ätas i skogen.

När det gäller första hjälpen -kunskaper kan man börja med att lära ut hur man sätter på ett plåster eller sköter en brandskada. Det är också viktigt att lära sig hur man larmar hjälp.

– Man kan öva nödsamtal även med ett litet barn. Först lär man sig nödnumret och den egna hemadressen. När barnet senare har en egen mobiltelefon kan man ladda ned 112 Suomi-appen som hjälper med lokaliseringen, tipsar Myllyrinne.

Småbarnsföräldrar funderar på säkerhetssaker

Myllyrinne framhäver att man lär sig hur man kan hjälpa genom att göra saker tillsammans. – Det lönar sig att tillsammans fundera på lösningar istället för att skrämma. Om någonting inträffar måste barnet kunna lita på att man tryggt kan berätta det för föräldern, också de tråkiga sakerna.

Det finns bra förutsättningar för att lära sig hjälpkunskaper redan som liten eftersom det i enkäten som Taloustutkimus utfördekommer fram att småbarnsföräldrar tänkermycket på vardagssäkerhet. Till och med 80 procent av svararna som hade barn under skolåldern hade tänkt på sitt hems säkerhetunder det senaste året, till exempel på att brandvarnaren fungerar eller vad för slags förstahjälpen -utrustning det finns i hemmet.

Hjälpandets attityd förenar familjer

Enligt svaren som Taloustutkimus fick syns föräldrarnas första hjälpen -kunskaperäven hos deras barn och i barnens kunskaperatt hjälpa. I områden där föräldrarna hade gått flera första hjälpen -kurser än medeltalet uppskattadesdet att även barnens färdighet att hjälpa vid en olycka var bättre än på andra håll.

– Föräldrarnas första hjälpen-kunskaper överförs inte direkt till barn men hjälpandets attityd är gemensam, konstaterar Myllyrinne.

– Enligt undersökningen har man gått första hjälpen -kurser mest aktivt i norra och östra Finland. Orsaken kan vara att betydelsen av den egna hjälpberedskapen framhävs påglesbygden, uppskattar Myllyrinne.

Enkäten förverkligades som telefonintervju i mars 2019. Sammanlagt 300 föräldrar med minderåriga barn runt om i Finland deltog i enkäten.

Rödakorsveckan firas runt om i landet 6 - 12. maj. Veckans teman är barnfamiljers trygghet i vardagen och första hjälpen -kunskaper. 

Kontaktuppgifter:

Sakkunnig inom första hjälpen Kristiina Myllyrinne, Finlands Röda Kors, tfn 040 543 7672 kristiina.myllyrinne@rodakorset.fi

Kommunikationsdirektör Ilpo Kiiskinen, Finlands Röda Kors, tfn 0500 211 261, ilpo.kiiskinen@rodakorset.fi

Nyckelord

Bilder

Foto: Joonas Brandt
Foto: Joonas Brandt
Ladda ned bild

Om

Suomen Punainen Risti SPR
Suomen Punainen Risti SPR
Tehtaankatu 1 a
00140 HELSINKI

https://www.punainenristi.fi/

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.

 

 

 

Följ Suomen Punainen Risti SPR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Punainen Risti SPR

Röda Korsets utmärkelse Humanitär handräckning tilldelas grundskolelärarna i Finland8.5.2020 07:17:00 EESTTiedote

Röda Korset beviljar den årliga utmärkelsen Humanitär handräckning till lärarna i Finlands grundskolor. Lärarna har utvecklat nya sätt att möta sina elever för att trygga deras rättigheter till inlärning även i undantagsförhållanden. Med utmärkelsen uppmuntrar Röda Korset också lärarna att lyfta fram epidemins långvariga inverkningar på barns och ungdomars välmående.

Punaisen Ristin Inhimillinen kädenojennus -tunnustus suomalaisen peruskoulun opettajille8.5.2020 07:17:00 EESTTiedote

Suomen Punainen Risti myöntää vuosittain jaettavan Inhimillinen kädenojennus -tunnustuksen Suomen peruskoulujen opettajille. Opettajat ovat kehittäneet uusia tapoja kohdata oppilaansa kyetäkseen turvaamaan heidän oikeutensa oppia myös poikkeusoloissa. Tunnustuksella Punainen Risti myös rohkaisee opettajia tuomaan esiin epidemian pitkäkestoisia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum