Reaktor & BSAGReaktor & BSAG

Regenerativt jordbruk tar ett kliv framåt i Finland – samarbete matkedjan igenom gör onlinekurs gratis för alla

Dela

Onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk erbjuder jordbrukare aktuell och forskningsbaserad information om jordbruksmetoder som förbättrar marken, skördarna och miljön. Den kostnadsfria kursen har utvecklats genom brett samarbete som letts av miljöstiftelsen Baltic Sea Action Group (BSAG) och design- och IT-företaget Reaktor. Kursen har sin grund i Carbon Action-arbetet, som sattes i gång med stöd från Sitra och Meteorologiska institutet. Kursen har utvecklats tillsammans med jordbrukare, forskare och aktörer inom den finländska matkedjan.

Jordbrukarna Sirkku Puumala och Patrick Nyström från Verkatakkila gård i Vichtis deltog i utvecklingen av Grunderna i regenerativt jordbruk. Foto: Kimmo Syväri.
Jordbrukarna Sirkku Puumala och Patrick Nyström från Verkatakkila gård i Vichtis deltog i utvecklingen av Grunderna i regenerativt jordbruk. Foto: Kimmo Syväri.

Regenerativt jordbruk är ett betydande redskap som kan hjälpa oss bekämpa klimatförändringen och anpassa oss till den. Forskning visar att regenerativt jordbruk positivt påverkar så väl produktiviteten, klimaten, vattenskyddet som biodiversiteten. Eftersom regenerativa jordbruksmetoder förbättrar jordhälsan ökar de odlingssäkerheten och hjälper matproduktionen att anpassa sig till extremväder som klimatförändringen medför.

Den nya onlinekursen bjuder på 60 timmar mångsidigt undervisningsmaterial och praktiska verktyg som kan tillämpas på den egna lantgården. Målet är att 5000 jordbrukare, alltså omkring 10 procent av finländska jordbrukare, ska gå kursen under dess första år.

”Regenerativt jordbruk ökar i popularitet världen runt. Vår onlinekurs gör den nyaste informationen lättillgänglig för tiotusentals jordbrukare. Kursen har väckt internationellt intresse redan före den officiella lanseringen eftersom den möjliggör att metoderna tas i bruk på väldigt bred front”, säger Niko Kavenius, ansvarig formgivare på Reaktor.

Markens kollager är större än atmosfärens och hela växtligheten sammanlagt. Genom att återföra kol från atmosfären tillbaka ner i marken med hjälp av jordbruket är det möjligt att bromsa klimatförändringen. Om alla finländska lantgårdar med mineraljord skulle lyckas lagra kol genom regenerativa jordbruksmetoder kunde man binda en mängd kol motsvarande till exempel utsläppen som orsakas av hela landets personbilstrafik årligen, det vill säga 5 megaton.

”Klimatförändringen är det största hotet mot Östersjön. Det är hoppingivande att vi kan använda samma jordbruksmetoder för att bromsa både klimatförändringen och övergödningen av Östersjön och förbättra jordbrukets produktivitet. Onlinekursen erbjuder alla finländska jordbrukare jämlika möjligheter att förbättra sina skördar och föregå med exempel som kan tas i bruk varsomhelst annanstans också”, kommenterar Michaela Ramm-Schmidt, verkställande direktör på BSAG.

Finland hör till förtruppen inom regenerativt jordbruk. Inom Carbon Action-projektet, som startades år 2017 av BSAG, Sitra och Meteorologiska institutet, forskar man i och utvecklar metoder med vilka kol kan inlagras i marken effektivare och metoder för att vetenskapligt verifiera inlagringen. Toppforskning och praktiska försök görs inom ramen för matproduktion i samarbete med jordbrukare och företag. Onlinekursen gör resultaten av arbetet som gjorts på hundra pilotgårdar tillgängligt för alla kostnadsfritt.

”Skördarna och odlingssäkerheten har förbättrats sedan jag började tillämpa regenerativa odlingsmetoder. Kostnaderna har sjunkit och djuren har blivit lättare att hantera i och med rotationsbetet. Det är lätt att prova metoderna på en del av åkrarna till en början”, konstaterar jordbrukare Tuomas Näppilä från Kestilä gård i Urjala. Näppilä har deltagit i skapandet av kursen.

Samarbete genom matkedjan till förmån för klimatet

Samarbetsparterna bakom Grunderna i regenerativt jordbruk gör onlinekursen särskilt effektiv. Kursen stöds av Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, Meteorologiska institutet, producentförbund och flera stora aktörer inom den finländska matkedjan som har förbundit sig till ambitiösa hållbarhetsmål i sin produktionskedja.

”Miljöfrågor är allt viktigare för människor, men det svårt att göra hållbara val i praktiken. För oss är det viktigt att utbilda våra mjölkproducenter så att hela vår mjölkkedja i framtiden är kolneutral,” kommenterar Juha Nousiainen, direktör för enheten för kolneutral mjölkkedja på Valio.

”Regenerativt jordbruk bevisar att det finns praktiska lösningar som kan hejda klimatkrisen och förlusten av naturens mångfald. Finländska jordbrukare kan stå i första ledet och stöda naturens mångfald och kolinlagring i marken. Sitra vill möjliggöra det här viktiga arbetet”, konstaterar Mari Pantsar, direktör för hållbarhetslösningar på Sitra.

Utöver Sitra, Meteorologiska institutet och Valio är ProAgria, Fazer, S-gruppen, Atria, Lahtis stad och Viking Malt samarbetsparter för kursen. MTK och SLC fungerar som sponsorer. Kursen lanseras 9.2.2021 och den är gratis för alla deltagare.

Foto: https://drive.google.com/drive/folders/1cUR2Q6WFe7j5U1sxQqd66ZcD9ks80UmW 

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsinformation:

Michaela Ramm-Schmidt, verkställande direktör
BSAG michaela.ramm-schmidt@bsag.fi

Pieta Jarva, kommunikationsdirektör
BSAG, pieta.jarva@bsag.fi, +358 50 338 1096

Niko Kavenius, ansvarig formgivare
Reaktor, niko.kavenius@reaktor.com, +358 40 1823 258

Bilder

Jordbrukarna Sirkku Puumala och Patrick Nyström från Verkatakkila gård i Vichtis deltog i utvecklingen av Grunderna i regenerativt jordbruk. Foto: Kimmo Syväri.
Jordbrukarna Sirkku Puumala och Patrick Nyström från Verkatakkila gård i Vichtis deltog i utvecklingen av Grunderna i regenerativt jordbruk. Foto: Kimmo Syväri.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Reaktor & BSAGBaltic Sea Action Group (BSAG, Stiftelsen för ett levande Östersjön) är en icke vinstdrivande stiftelse som grundades år 2008. BSAG arbetar för att återställa den ekologiska balansen i Östersjön genom att snabba upp centrala räddningsinsatser. Stiftelsen satsar på effektiva projekt som har betydande och bestående resultat. bsag.fi carbonaction.org/sv/hem/

Reaktor Education är en år 2018 grundad affärsenhet som specialiserar sig på Reaktors utbildningar. Enheten utvecklar och skapar världsledande onlineutbildning i samarbete med företag och högskolor. Flaggskeppskursen Elements of AI har av studerande valts till världens bästa nätkurs i datavetenskap. https://www.reaktor.com/work/education/