Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Regeringen föreslår ny lag om att bygga laddstationer för elbilar – stora kostnader för liten nytta

Jaa

Regeringen föreslår en ny lag om laddningskapacitet för eldrivna fordon och byggande av laddstationer. Lagen skulle implementera det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD). Kommunförbundet understöder en ökning av eldrivna fordon i trafiken, men nya laddstationer ska byggas efter behov.

Med lagen vill man förbättra möjligheterna att ladda eldrivna fordon. Enligt förslaget skulle det till exempel bli obligatoriskt för kommunerna att planera och bygga laddstationer och kapacitet för laddning av elbilar. Bestämmelserna skulle gälla radhus och flervåningshus som ägs av kommuner och samkommuner och deras dotterbolag samt övriga byggnader, såsom skolor, daghem, sjukhus och andra offentliga byggnader.

 Enligt regeringens proposition skulle lagen bli betydligt strängare än direktivet förutsätter, vilket innebär extra kostnader för kommunen utan nämnvärd nytta. 

 – De flesta laddar sin elbil hemma, 80–90 procent, så behovet av laddning på andra ställen är litet. En 15–30 minuters laddning i en normal laddstation ger bara 5–10 km räckvidd, vilket inte är särskilt effektivt till exempel när man sköter ärenden på stan, säger Vesa Peltola, energisakkunnig vid Kommunförbundet.

Att bygga laddstationer ökar kommunernas kostnader

Enligt lagförslaget skulle man före ingången av år 2025 vara tvungen att bygga laddstationer för 10 procent av bilplatserna när det finns mer än 20 platser på parkeringar som inte hör till ett bostadshus. I kommunerna skulle detta gälla så gott som alla offentliga byggnader.

Enligt Peltola kostar en normal laddstation 1 000 – 3 000 euro inklusive montering, men det kan bli dyrare om elsystemet behöver förnyas. Inga noggranna kalkyler har gjorts över de kostnader som åtgärderna medför för kommunerna men summan kan stiga till tiotals miljoner euro.

– Av kostnadsskäl skulle de obligatoriska laddstationerna sannolikt vara av Type 2-standard för normal laddning av elbilar nattetid. För laddning utanför hemmet är 1-fas-laddningen för långsam. Med en snabbladdare kan man på en halv timme få upp till 100 km räckvidd, men installationen av en sådan kan kosta över 50 000 euro.

Peltola påpekar att investeringar i laddstationer minskar resurserna för mer effektiva energiinvesteringar.

– Kommunförbundet motsätter sig inte laddstationer, men om de byggs enligt lagförslaget kommer man att bygga allt för många och på fel ställen. En lösning med laddstationer som byggs efter behov och på marknadens villkor har redan visat sig fungera också för offentliga laddstationer. I flera kommuner byggs redan laddstationer som en del av klimatarbetet.

– Dessutom utvecklas laddningstekniken hela tiden. Därför lönar det sig att investera i bättre kapacitet för laddning än att öka antalet laddstationer med nuvarande teknik.

Kommunförbundet föreslår en återgång till direktivets minimikrav

Kommunförbundet föreslår att man i lagen återgår till direktivets minimikrav enligt följande:

1) Nya byggnader och sådana som genomgår omfattande ombyggnad (inte bostadshus utan t.ex. skolor, sjukhus, daghem) med fler än 10 parkeringsplatser: endast en laddstation men kapacitet för en laddning vid var femte parkeringsruta.

  • Enligt regeringens proposition borde sådana parkeringar ha en laddstation och därtill kapacitet för laddning vid hälften av platserna och vid minst 10 procent om byggnaden har en parkering med plats för mer än 20 bilar.

2) Befintliga byggnader, inte bostadshus, med plats för mer än 20 bilar på sin parkering: endast en laddstation per parkering.

  • Enligt regeringens proposition skulle 10 procent av platserna ha laddstation. På en parkering för 100 bilar innebär det tio laddstationer.

3) Nya bostadshus och sådana som genomgår omfattande ombyggnad (t.ex. radhus och flervåningshus som ägs av kommunen) med fler än 10 parkeringsplatser: kapacitet att bygga laddstation vid varje parkeringsruta.

  • Enligt regeringens proposition borde alla platser ha kapacitet för en laddstation vid bostadshus med fler än fyra parkeringsplatser.

Dessutom föreslår Kommunförbundet att man i verkställigheten av lagen skulle följa finansieringsprincipen för kommunernas del, eftersom nya lagstadgade uppgifter inte får försvaga kommunernas ekonomiska situation.

Den nya lagen avses träda i kraft 10.3.2020. Regeringens proposition om utbyggnad av kapaciteten för laddning av eldrivna fordon och byggande av laddstationer är ute på remiss.

Närmare upplysningar:

Vesa Peltola, energisakkunnig tfn +358 40 568 7145

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen. Finlands kommuner och städer ansvarar för cirka 2/3 av den offentliga servicen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

I cirka 30 procent av kommunerna vistas personer som stannat kvar i Finland efter att de fått negativt asylbeslut9.7.2020 08:49:56 EESTTiedote

Kommunförbundet har kartlagt antalet personer som vistas i Finland utan uppehållstillstånd efter att de fått negativt asylbeslut och den socialservice som tillhandahållits dem i kommunerna 2019 och i februari 2020. Kommunernas uppfattning om hur stor grupp det är fråga om och den service som tillhandahållits målgruppen utreddes med hjälp av en enkät. Svaren beskriver situationen i 166 kommuner, vilket motsvarar 77 procent av befolkningen. Enkäten besvarades av representanter för socialväsendet i kommuner och samarbetsområden samt kommunernas invandrarservice. – Kommunerna betonade allmänt att uppgifterna de angett delvis var endast uppskattningar. Det är första gången som man överhuvudtaget kartlagt situationen i denna omfattning. Samtidigt är det bra att komma ihåg att det är fråga om något som är mycket svårt att utreda exakt, säger Ellen Vogt, specialsakkunnig vid Kommunförbundet. I 20 procent av kommunerna vistas barnfamiljer som fått negativt asylbeslut Utgående från svaren kan ma

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saamisen jälkeen Suomeen oleskelemaan jääneitä henkilöitä tavataan noin 30 prosentissa kuntia9.7.2020 08:47:22 EESTTiedote

Kuntaliitto on kartoittanut kunnissa ilman oleskelulupaa oleskelevien kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden lukumäärää ja heille järjestettyjä sosiaalipalveluita vuoden 2019 aikana sekä helmikuussa 2020. Kuntiin lähetetyn kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kuntien arviota kohderyhmän koosta sekä kunnissa kohderyhmälle järjestettyjä palveluja. Vastaukset kattoivat 166 kunnan tilanteen ja 77 prosenttia väestöstä. Vastaajat olivat kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaalitoimen sekä kuntien maahanmuuttopalvelujen edustajia. - Kunnat toivat vastauksissa laajasti ilmi, että annetut luvut ovat osin arvioita. Kyseessä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun ilmiötä on ylipäätään laajasti kartoitettu. Samalla on kuitenkin hyvä muistaa, että kyse on myös ilmiöstä, jota on haastava tarkasti selvittää, toteaa Kuntaliiton erityisasiantuntija Ellen Vogt. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita lapsiperheitä 20 prosentissa kuntia Vastausten perusteella voidaan arvioida, että kielteise

Kostnaderna för hälso- och sjukvården har ökat i de stora städerna – i de medelstora kommunerna började kostnaderna minska något22.6.2020 09:22:52 EESTTiedote

Kommunförbundet har utrett kostnaderna för hälso- och sjukvården i stora städer och kostnaderna för social- och hälsovården i medelstora kommuner år 2019. Enligt utredningen har kostnaderna för hälso- och sjukvården ökat i de stora städerna, medan kostnaderna inom social- och hälsovårdssektorn har minskat något i de medelstora kommunerna år 2019. Befolkningens stigande medelålder och det ökade behov av service och vård som den ger upphov till har ökat kostnaderna för kommunernas social- och hälsovårdssektor. Samtidigt påverkar också de ökade kostnaderna för den specialiserade sjukvården ekonomin på ett betydande sätt i synnerhet i de stora städerna. Kostnaderna på väg uppåt i de stora städerna Alla icke-åldersstandardiserade totalkostnader för hälso- och sjukvården i stora städer uppgick 2019 till sammanlagt 5,5 miljarder euro, medan kostnaderna 2018 uppgick till sammanlagt cirka 4,9 miljarder euro. Enligt utredningens kategorisering uppgick kostnaderna för primärvården till cirka 2,6

Terveydenhuollon kustannukset kasvaneet suurissa kaupungeissa – keskisuurissa kunnissa kustannukset kääntyivät pieneen laskuun22.6.2020 09:21:04 EESTTiedote

Kuntaliitto on selvittänyt suurten kaupunkien terveydenhuollon sekä keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia vuodelta 2019. Selvityksen mukaan terveydenhuollon kustannukset ovat suurissa kaupungeissa kasvaneet, kun taas keskisuurissa kunnissa sosiaali- ja terveystoimen kustannukset olivat vuonna 2019 pienoisessa laskussa. Väestön ikääntyminen ja sen myötä palvelun ja hoidon tarpeiden kasvu ovat lisänneet kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia. Samalla myös erikoissairaanhoidon kasvaneet kustannukset vaikuttavat erityisesti suurten kaupunkien talouteen merkittävällä tavalla. Suurissa kaupungeissa terveydenhuollon kustannukset nousussa Suurten kaupunkien terveydenhuollon kaikki ikävakioimattomat kokonaiskustannukset olivat vuonna 2019 yhteensä 5,5 miljardia euroa, kun vuonna 2018 kustannukset yhteensä olivat noin 4,9 miljardia euroa. Selvityksessä esitetyllä jaottelulla perusterveydenhuollon kustannukset olivat noin 2,6 miljardia euroa ja erikoissairaanhoi

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme