Aluehallintovirasto AVI

Regional beredskapskommitté 19.8.2020 – Var och en av oss bär ansvar för att bekämpa epidemin

Dela

Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde efter sommarsemestern 19.8.2020 för att uppdatera coronaläget inom området. Överdirektör Merja Ekqvist vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland öppnade mötet genom att sammanställa läget.

– Pandemin är inte över, och sammankomster och människornas agerande mot myndigheternas rekommendationer har väckt oro. Varje medborgare spelar nu en central roll i att situationen inte förvärras, påminde Ekqvist.

Sjukdomssituationen är lugn i Nyland, testningen belastad

Överläkare Piia Aarnisalo vid HUS presenterade en regional lägesöversikt över hälso- och sjukvården i Nyland under mötet. Ett akut problem just nu är att kapaciteten för coronatestning är överbelastad, och myndigheterna samarbetar som bäst på att hitta lösningar till detta. Trots det stora testantalet är resultatet fortfarande endast få positiva prov – bara cirka en halv procent av alla testresultat – vilket visar att epidemin ännu inte eskalerar okontrollerat. Det har inte heller uppkommit något betydande antal infektioner hos äldre personer. Däremot är det oroväckande att över hälften av smittkällorna för närvarande är oklara, dvs. alla smittkedjor kan inte nödvändigtvis spåras. Inom hälso- och sjukvården i området förbereder man sig för en eventuell andra våg genom att öka testningskapaciteten, säkerställa vårdpersonalens resurser och förbereda för att eventuellt snabbt öka kapaciteten inom sjuk- och intensivvården.

Undantagsförhållandena har upphört men krisen är inte över – epidemin hanteras med normala myndighetsbefogenheter

Understatssekreterare Päivi Nerg vid finansministeriet påminde om att Finland är ett stort och mångformigt land även med tanke på coronaläget. Under våren lärde vi oss att fokusera mer på att utnyttja regional information i den riksomfattande lägesbilden och beslutsprocessen. Epidemin bekämpas nu med normala myndighetsbefogenheter, och myndigheterna verkar vid behov lokalt, vilket möjliggör smidigare begränsningsåtgärder som kan anses mer motiverade från medborgarnas synvinkel. Myndighetsbefogenheter, beslutsprocesser och inbördes samarbete betonas: kommunerna, sjukvårdsdistrikten, säkerhetsforumen och regionförvaltningsverket måste effektivt samordna beslutsfattandet och deras ömsesidiga informationsutbyte.

Nerg påminde om att god kommunikation är centralt och att informationsgången måste fungera effektivt och i båda riktningarna: regionala uppgifter, observationer och synpunkter ska förmedlas till centralförvaltningen, och centralförvaltningens riktlinjer och huvudsakliga budskap ska överföras effektivt till regionala och lokala aktörer för att användas i deras egen informationsförmedling. Den regionala beredskapskommittén har en viktig roll som samordnare av myndighetssamarbete och en regionalt gemensam kommunikation.

Skolorna började med specialarrangemang men så normalt som möjligt

Skolornas hösttermin har inletts med närundervisning, dock naturligtvis genom att iaktta hygienanvisningar och andra specialarrangemang. Utbildningsdirektör Arja Korhonen vid Träskända stad berättade om kommunens erfarenheter under vårens undantagsförhållanden ur undervisningens synvinkel och presenterade en översikt över den påbörjade höstterminen. På våren var de centrala utmaningarna ojämlikheten bland eleverna, och således har man inför hösten i Träskända planerat olika scenarier ifall sjukdomsläget förvärras och man blir tvungen att övergå till exceptionella arrangemang inom undervisningen.

Med tanke på skolgångens framgång betonas samarbetet mellan myndigheterna, tydliga anvisningar på riksnivå och riktlinjer som ges med en lämpligt öppen tidtabell, så att skolväsendet hinner ta i bruk praxisen systematiskt och informera elevernas föräldrar om dem.

Coronatidens "nya normala" har också skapat god praxis i coronaläget, såsom förbättrad handhygien och införandet av nya, mångsidiga arbetssätt. Man måste ta epidemin på allvar och ge tillräcklig och korrekt information om den, men man bör undvika skrämseltaktiker. Det hjälper inte att oja sig – vi måste nu göra allt vi kan tillsammans.

– Vi lever i en kritisk tid: vi regionala och lokala aktörer måste nu vända på alla kommunikationens stenar för att få människor att ta sitt ansvar för att förebygga epidemin, vädjade Merja Ekqvist i slutet av mötet.

Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträder i fortsättningen tills vidare var tredje onsdag.

Nyckelord

Kontakter

direktör för ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen, Tommi Laurinen, tfn 0295 016 144

överdirektör Merja Ekqvist, tfn 0295 016 271

fornamn.efternamn@rfv.fi

Om

Aluehallintovirasto AVI
Aluehallintovirasto AVIRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto AVI

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto AVI

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisen asioinnin varmistamiseksi myymälöissä (Pohjois-Suomi)18.9.2020 14:36:18 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontui 18.9.2020 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 7. kokoukseensa tänä vuonna. Kaupan ja logistiikan ala ja aluehallintoviranomaiset ovat yhtä mieltä, että kaupalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hygieniasta ja turvavälien säilymisestä myymälöissä. On erittäin tärkeää, että myös kaikki asiakkaat asioivat vastuullisesti ja estävät koronaviruksen leviämistä myymälöissä.

Rakennustyöntekijä putosi 2,5 metrin korkeudesta – sakkoja päätoteuttajalle ja työnantajalle16.9.2020 10:26:02 EESTTiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.8.2020 antamallaan tuomiolla tuominnut työmaalla aliurakoitsijana toimineen, tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän työnantajan 25 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi päätoteuttajana toimineen pirkanmaalaisen rakennusalan yrityksen työnjohtaja tuomittiin 15 päiväsakkoon ja päätoteuttaja 10 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Valmiustoimikunta: Pohjois-Suomessa hyvä valmius alueellisiin päätöksiin ja viruksen torjuntatoimiin (Pohjois-Suomi)15.9.2020 14:52:06 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 15. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 15.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Kokouksessa käytiin läpi valtioneuvoston hybridistrategian mukaiset alueellisen päätöksenteon muodot ja toimivalta viruksen torjuntatoimissa. Aluehallintoviraston roolina on valvoa ja ohjata kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä COVID-19 pandemian hoidossa määrätyn työnjaon mukaisesti.

Pohjois-Suomen valmiustoimikunta kiitti Kainuun ripeitä koronatoimia (Pohjois-Suomi)8.9.2020 10:52:42 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 14. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 1.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Valmiustoimikunta kiitti ripeistä ja onnistuneista alueellisten tautipesäkkeiden torjuntatoimista Kainuussa ja Raahessa. Kriisin kestävyydessä onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyötä meiltä kaikilta. Arjen tilanteissa kuka tahansa voi altistua virukselle. Tartunnan saaneiden syyttely ja leimaaminen voivat vaikeuttaa viranomaisten työtä ja viestinnässä onnistumista.

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisten palvelujen puolesta28.8.2020 08:30:00 EESTTiedote

Tänään 28.8.2020 korona-ajan 6. kokoukseensa kokoontunut Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto totesi, että kauppojen tavara- ja ruokahuollossa ja logistiikassa on onnistuttu luomaan mallit, joilla toiminta pystytään varmistamaan sekä mahdollisen COVID-19 aallon että paikallisten tartuntaryppäiden ilmaantuessa alueellamme. Avoimia työpaikkoja on tällä hetkellä palvelualoilla runsaasti. Oleellisinta kuitenkin on, että asiakkaiden huomio saadaan pysymään turvallisessa asioinnissa kaupoissa, ravintoloissa ja palveluissa. Varovaisuus on edelleenkin valttia!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum