Aluehallintovirasto

Regionala beredskapskommittén - fortfarande viktigt med god hygien och säkerhetsavstånd

Dela

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde för elfte gången på distans den 25 juni 2020. Man följer under sommaren med eventuella nya utbrott av covid-19 och sammankallar beredskapskommittén vid behov i juli. För närvarande är läget lugnt.

Det är fortfarande viktigt att komma ihåg en god hygien och säkerhetsavstånd. Finlands strategi för att förhindra coronaviruset baserar sig på testning, spårning och behandling. Regeringen och riksdagen har under våren fattat många beslut som ska underlätta beredskapen inför en eventuell andra våg av coronaviruset.

Från och med den 1 augusti 2020 lättar statsrådet på coronabegränsningarna ytterligare. Regionförvaltningsverken förbereder som bäst nya beslut som baserar sig på styrbrev från social- och hälsovårdsministeriet. De nya besluten som gäller augusti publiceras de första dagarna i juli.

I juni har diskussionerna om coronatidens utmaningar varit lugnare på nätet och twitter. I våra närområden följer man noga med coronaläget i Sverige. 

Regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland poängterar vikten av tillförlitlig information i en epidemi i och med att det finns mängder med information globalt. Media har exempelvis med omåttligt stor intensitet lyft fram försök med medicinering mot viruset. Viruset cirkulerar fortfarande i en stor del av världen. Finlands befolkning har inte heller utvecklat någon större immunitet mot det. Befolkningen är alltså fortfarande utsatt för smitta och trots att läget nu är lugnt finns det fortfarande förhöjd risk för nya kluster av sjukdomen och att en epidemi utvecklas. 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands direktör Tarja Wiikinkoski presenterade resultaten från en responsförfrågan till beredskapskommittén. För att kunna samordna de åtgärder som krävdes under det oförutsedda störningstillståndet upplevdes det som nödvändigt att coronavirusepidemin hanterades av den regionala beredskapskommittén. Arbetet i nätverk ansågs bidra till en gemensam bild av läget. Med hjälp av distansmötena kunde man snabbt lyfta fram flera aktörers synpunkter, vilket gjorde det enklare att få en helhetsbild av läget. I responsen konstaterades ofta att det genom beredskapskommittéarbetet är möjligt att svara på även krävande störningar.

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté följer under sommaren med statsrådets och THL:s meddelanden. Kommittén sammankallas genast om det sker någon betydande förändring av det övergripande läget.

Länk till THL:s aktuella meddelanden:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Vanliga frågor:

http://www.avi.fi/sv/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

Nyckelord

Kontakter

Mer information:

överdirektör Marko Pukkinen,
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland,
tfn 0295 018 582

direktör Tarja Wiikinkoski,
ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen,
tfn 0295 018 800

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Suomen on oltava oikeudenmukainen ja yhdenvertainen maa myös pohjoissuomalaisille ikääntyville ihmisille (Pohjois-Suomi)24.9.2020 11:11:38 EESTTiedote

Ylijohtaja Terttu Savolainen esitteli Oulun seurakuntien 24.9.2020 järjestämässä Eloisa ikääntyminen -seminaarissa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston näkemyksiä hyvästä ja arvokkaasta vanhuudesta sekä valvonnan roolista vanhusten perusoikeuksien toteutumisessa. Ylijohtaja korosti puheessaan, että yhtä tekijää, joka olisi ratkaiseva vanhustyön onnistumisessa tai kehittämiskohteissa ei ole.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum