Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Regionala skillnader bör beaktas i miljö- och hälsoskyddet

Dela

I samband med utredningen av regionförvaltningen och de sektorsövergripande landskapen har man också granskat placeringen av miljö- och hälsoskyddet. Utredningsgruppen har föreslagit att uppgifter inom miljö- och hälsoskyddet ska överföras till de framtida välfärdsområdena år 2026.

Kommunförbundet anser att organiseringen av miljö- och hälsoskyddet bör fokusera på verksamheten och effekterna samt de regionala skillnaderna. Miljö- och hälsoskyddet bör med undantag av veterinärvården stanna kvar i kommunal regi också efter det att social- och hälsovårdsreformen genomförts.

De regionala skillnaderna kan bäst beaktas genom att man gör det möjligt att avtala om arbetsfördelningen regionalt mellan kommunerna och välfärdsområdena.

Stora skillnader mellan olika områden

I städerna skulle en överföring av miljö- och hälsoskyddet till välfärdsområdet leda till att processerna blir långsammare och förmågan att tillgodose lokala behov blir svagare. De samarbetsområden som utvecklats verksamhetsorienterat fungerar redan nu på landskapsnivå där som det är mest ändamålsenligt att organisera miljö- och hälsoskyddet inom ett större område.

Det bästa sättet att beakta de regionala skillnaderna är att ge kommunerna och välfärdsområdena möjlighet att sinsemellan komma överens om organiseringen av uppgiften.

– I städerna innebär större enheter inte längre ytterligare fördelar, utan tvärtom leder det till att processerna blir långsammare och att förmågan att tillgodose lokala behov försämras, säger vice verkställande direktör Timo Reina.

Miljö- och hälsoskyddets funktioner bör bedömas uppgiftsvis

Till miljö- och hälsoskyddstjänsterna hör tillsyn av hälsoskydds- och tobakslagen, livsmedelstillsyn och veterinärvård. I synnerhet synergin mellan hälsoskyddet och kommunens miljöskydd, byggnadstillsyn, planläggning, vattentjänster och beredskap är uppenbar.

Samarbetet mellan planläggningen, byggnadstillsynen, miljövården samt miljö- och hälsoskyddet bör därför inte splittras på olika organisationer, utan verksamheterna bör kunna fortsätta i kommunerna nära utvecklingsobjekten. Det finns skäl för kommunerna att själva ha kompetens inom hälsoriktigt byggande, vilket skulle stödja planeringen av fastighetsunderhållet och reparationerna.

I fråga om veterinärvården och övervakningen av djursjukdomar och zonos kan det vara befogat att överföra uppgifter till välfärdsområdena, såsom arbetsgruppen har föreslagit i sin rapport. Veterinärvården bör därför granskas separat från det övriga miljö- och hälsoskyddet.

Organiseringen av miljö- och hälsoskyddet har utretts flera gånger. Utredningarna stöder för sin del bevarandet av miljö- och hälsoskyddet i kommunen (bl.a. statsrådets utredning från 2017). Kommunförbundet kartlade kommunernas synpunkter på organiseringen av miljö- och hälsoskydd med en enkät i december 2019. Av de kommuner som svarade på enkäten angav majoriteten, 58 kommuner, att de understöder kommunalt organiserat miljö- och hälsoskydd. Enkäten besvarades av 104 kommuner.

Närmare upplysningar:

Timo Reina, vice verkställande direktör, tfn 040 555 8458

Jarkko Huovinen, direktör, tfn 040 531 6655

Kaisa Mäntynen, sakkunnig inom miljö- och hälsoskydd, tfn 040 703 6475

Kontakter

Bilder

Om

Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund
Kuntatalo / Toinen linja 14
00530 HELSINKI

09 7711http://www.kuntaliitto.fi

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats Kommunforbundet.fi finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen.

Kommunerna skapar grunden för ett gott liv för sina invånare.​ Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sitt uppdrag.​

Följ Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Alueelliset erot huomioitava ympäristöterveydenhuollon järjestämisessä12.1.2021 13:58:44 EETTiedote

Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien selvitystyön yhteydessä on tarkasteltu myös ympäristöterveydenhuollon sijoittumista. Selvitysryhmä on ehdottanut ympäristöterveydenhuollon tehtäviä siirrettäviksi tuleville hyvinvointialueille vuonna 2026. Kuntaliitto katsoo, että ympäristöterveydenhuollon järjestämistä tulee arvioida toiminta ja vaikuttavuus edellä ja alueelliset erot huomioiden. Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen tulisi eläinlääkintähuoltoa lukuun ottamatta säilyttää kuntaperusteisena myös sote-uudistuksen toteutumisen jälkeen. Alueelliset erot voidaan parhaiten huomioida mahdollistamalla työnjaosta sopiminen aluekohtaisesti kuntien ja hyvinvointialueiden välillä. Erot alueiden välillä suuria Kaupungeissa ympäristöterveydenhuollon organisoituminen hyvinvointialueelle hidastaisi prosesseja ja heikentäisi kykyä vastata paikallisiin tarpeisiin. Toimintalähtöisesti kehittyneet yhteistoiminta-alueet ovat jo maakunnallisia siellä, missä ympäristöterveydenhuolto on tarkoituksenm

Riktlinjerna för framtidens kommuner dras i kommunalvalet7.1.2021 08:40:33 EETTiedote

Om exakt hundra dagar hålls det kommunalval. Nu om någonsin är det hög tid att diskutera kommunerna, deras uppgifter och roller samt vad kommunalvalet de facto handlar om. Om vi ska lyckas få täckande och mångsidiga kandidatlistor och höja valdeltagandet måste kommunernas roll och betydelsen av kommunpolitiken synliggöras, eftersom kommunerna skapar grunden för ett gott liv för invånarna. - Vilka frågor som diskuteras under valkampanjen är inte utan betydelse. Kommunförbundet försöker för egen del lyfta fram faktabaserade diskussioner om kommunernas framtid och utveckling, säger Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen. Inför kommunalvalet diskuteras framtidens kommuner och deras uppgifter I den riksomfattande kommunalvalskampanjen betonar Kommunförbundet frågor som rör livskraft och sysselsättning, hållbar utveckling som helhet, klimat och miljö samt framtiden för kommunernas tjänster. Kommunen skapar grunden för vår vardag. Effektiva klimatåtgärder och tryggande av natu

Kuntavaaleissa ratkaistaan tulevaisuuden kuntien suuntaviivat7.1.2021 08:36:41 EETTiedote

Kuntavaalit käydään tasan sadan päivän päästä. Nyt jos koskaan on korkea aika keskustella kunnista, niiden tehtävistä ja roolista sekä siitä, mistä kuntavaaleissa tosiasiallisesti päätetään. Kattavien ja monipuolisten ehdokaslistojen sekä äänestysaktiivisuuden noston edellytyksenä on kuntien roolin ja kuntapolitiikan merkityksen näkyväksi tekeminen, sillä kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. - Ei ole yhdentekevää, mistä aiheista kuntavaalien yhteydessä puhutaan. Kuntaliitto pyrkii osaltaan tuomaan faktapohjaista, kuntien tulevaisuuteen ja kehitykseen tähtäävää keskustelua kuntavaalien agendalle, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen. Kuntavaalien yhteydessä keskusteltava tulevaisuuden kunnista ja niiden tehtävistä Osana valtakunnallista kuntavaalikampanjaa Kuntaliitto korostaa elinvoima- ja työllisyyskysymyksiä, kestävän kehityksen kokonaisuutta, ilmasto- ja ympäristökysymyksiä sekä nostaa keskusteluun kuntien palveluiden tulevaisuuden. Arjessamme kaiken takan

Kommunerna ska ansvara för sysselsättningstjänsterna framöver15.12.2020 10:00:00 EETTiedote

I den kommunbaserade modell för sysselsättningen som Kommunförbundet har berett tillsammans med kommunerna föreslås att ansvaret för organiseringen av arbets- och näringstjänsterna för arbetsgivare och arbetssökande överförs på kommunerna. Det är tänkt att tjänsterna ska ordnas jämlikt utgående från kunderna och behoven, och samtidigt ska arbetskraftens fria rörlighet främjas i kommuner av olika storlek i hela landet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum