Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Regionala utvecklingsutsikter: De förhöjda priserna, tillgångsproblemen samt bristen på arbetskraft bromsar utvecklingen vid företagen inom området för Österbotten och Mellersta Österbotten

Dela
Näringslivet är livligt i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten, men konjunkturförväntningarna har blivit dämpade under vintern. I och med krisen i Ukraina finns det instabilitet på marknaden, varför till exempel industriföretag som är beroende av internationell handel är i en speciellt osäker situation. Företagens verksamhet försvåras speciellt av prisförhöjningar gällande energi, råmaterial och komponenter samt tillgångsproblem. Problemen berör flera olika branscher, och till exempel inom primärproduktionen har de ökade kostnaderna kombinerade med de låga producentpricer orsakat en lönsamhetskris.

Svängningarna i ekonomin påverkar genom storföretagen inom området på underleverantörskedjorna samt på en omfattande mängd arbetstagare. Företagens stora investeringar i Österbotten och i Mellersta Österbotten framskrider, även om den ekonomiska osäkerheten kan påverka några företags förmåga att investera. Sanktioner mot Ryssland kan i någon mån påverka också vissa exportföretag. Å andra sidan den gröna övergången som fått fart under krisen, likaså utfasningen av fossila bränslen, ökar allt mera efterfrågan på områdets starka sidor, till exempel batteriindustrin och den förnybara energin. Detta skapar möjligheter för de innovationer som flödar fram från Österbotten och från Mellersta Österbotten, speciellt på längre sikt.

Näringslivets tillväxt och utveckling bromsas fortfarande också av bristen på arbetskraft, som berör talrika branscher och yrkesgrupper. Arbetslösheten har minskat till nivån före coronapandemin och sysselsättningsgraden inom området hör till de bästa i landet. Samtidigt är antalet lediga arbetsplatser skyhöga och kriget i Ukraina försvårar tillgången på säsongsarbetskraft speciellt inom primärproduktionen när sommarens säsongsarbete borde utföras. Problemet att få efterfrågan och utbudet på arbetskraft att mötas försöker man lösa genom samarbete mellan aktörerna inom området och genom olika åtgärder med en omfattande verktygslåda.

Regionala utvecklingsutsikter är NTM-centralernas och andra regionutvecklares synpunkter på nuläget och framtidsutsikterna i landskapen och regionerna. Det är fråga om en kvalitativ bedömning som stöds av statistikuppgifter samt av regionala enkäter och barometrar. Näringslivet och företagsverksamheten, arbetslöshetsgraden och arbetslöshetens struktur samt tillgången på kompetent arbetskraft är objekt för bedömningen.  Bedömningarna i denna översikt gjordes i mars–april 2022.

Översikten gjordes i en exceptionell situation. Vi var på god väg att återhämta oss efter coronakrisen, tills Rysslands invasion av Ukraina ledde till en ny global kris som förändrade läget väsentligt. Kriget och sanktionerna i samband med det har både direkta och indirekta inverkningar på ekonomin och sysselsättningen i regionerna. Översikten lyfter förutom bedömningarna som gäller ekonomin och sysselsättningen också fram de verkningar som vi redan kan se av kriget i Ukraina och de följder som kriget uppskattas ha för regionerna, även om alla verkningar och deras betydelse ännu inte kan identifieras i sin helhet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

 

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt februari: Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var fortfarande den lägsta i Fastlandsfinland (Österbotten, Mellersta Österbotten)21.3.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av februari sammanlagt 7 280 arbetslösa arbetssökande. Det är 297 (+ 4,3 %) fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i februari 65 fler än i januari. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den lägsta i Fastlandsfinland, 6,4 %. Motsvarande andel i hela landet var 9,7 %. I februari fanns det 3 825 (- 53,8 %) färre nya lediga arbetsplatser än för ett år sedan. Under februari fanns det totalt 11 743 lediga arbetsplatser, vilket var 2 291 (- 16,3 %) platser färre än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 222 personer (-10,3 %) jämfört med situationen förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Työllisyyskatsaus helmikuu: Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta edelleen Manner-Suomen alhaisin (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)21.3.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli helmikuun lopussa yhteensä 7 280 työtöntä työnhakijaa. Se on 297 (+ 4,3 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli helmikuussa 65 enemmän kuin tammikuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Manner-Suomen alhaisin, 6,4 %. Koko maassa vastaava osuus oli 9,7 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena helmikuussa 3 825 (- 53,8 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Helmikuun aikana avoinna oli yhteensä 11 743 työpaikkaa, mikä oli 2 291 (- 16,3 %) työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 222 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 10,3 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Paikkoja auki, etsitään tekijät -ELY-kiertue esittelee Työvoimatiekartta-hankkeen alueelliset tulokset (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)10.3.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Pohjanmaan ELY-keskus ovat kutsuneet Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan toimijat koolle keskustelemaan Työvoimatiekartta-hankkeen alueellisista tuloksista. Paikallinen media on myös lämpimästi tervetullut tilaisuuteen. Mediaa pyydetään ilmoittautumaan ennakolta. Ilmoittautumisen yhteydessä myös haastattelupyynnöt.

Sysselsättningsöversikt januari: Arbetslösheten ökar en aning men ännu finns det gott om nya lediga arbetsplatser (Österbotten, Mellersta Österbotten)21.2.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av januari sammanlagt 7 215 arbetslösa arbetssökande. Det är 136 (+ 1,9 %) fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i januari 209 fler än i december. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den lägsta i Fastlandsfinland, 6,4 %. Motsvarande andel i hela landet var 9,8 %. I januari fanns det 1 955 (+ 32,9 %) fler nya lediga arbetsplatser än för ett år sedan. Under januari fanns det totalt 10 889 lediga arbetsplatser, vilket var 404 (+ 3,9 %) platser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 268 personer (-12,2 %) jämfört med situationen förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Työllisyyskatsaus tammikuu: Työttömyys kasvaa hiljalleen, mutta uusia avoimia työpaikkoja on jälleen runsaasti tarjolla (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)21.2.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli tammikuun lopussa yhteensä 7 215 työtöntä työnhakijaa. Se on 136 (+ 1,9 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli tammikuussa 209 enemmän kuin joulukuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Manner-Suomen alhaisin, 6,4 %. Koko maassa vastaava osuus oli 9,8 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena tammikuussa 1 955 (+ 32,9 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tammikuun aikana avoinna oli yhteensä 10 889 työpaikkaa, mikä oli 404 (+ 3,9 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 268 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 12,2 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum