Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Regionala utvecklingsutsikter: De förhöjda priserna, tillgångsproblemen samt bristen på arbetskraft bromsar utvecklingen vid företagen inom området för Österbotten och Mellersta Österbotten

Dela

Näringslivet är livligt i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten, men konjunkturförväntningarna har blivit dämpade under vintern. I och med krisen i Ukraina finns det instabilitet på marknaden, varför till exempel industriföretag som är beroende av internationell handel är i en speciellt osäker situation. Företagens verksamhet försvåras speciellt av prisförhöjningar gällande energi, råmaterial och komponenter samt tillgångsproblem. Problemen berör flera olika branscher, och till exempel inom primärproduktionen har de ökade kostnaderna kombinerade med de låga producentpricer orsakat en lönsamhetskris.

Svängningarna i ekonomin påverkar genom storföretagen inom området på underleverantörskedjorna samt på en omfattande mängd arbetstagare. Företagens stora investeringar i Österbotten och i Mellersta Österbotten framskrider, även om den ekonomiska osäkerheten kan påverka några företags förmåga att investera. Sanktioner mot Ryssland kan i någon mån påverka också vissa exportföretag. Å andra sidan den gröna övergången som fått fart under krisen, likaså utfasningen av fossila bränslen, ökar allt mera efterfrågan på områdets starka sidor, till exempel batteriindustrin och den förnybara energin. Detta skapar möjligheter för de innovationer som flödar fram från Österbotten och från Mellersta Österbotten, speciellt på längre sikt.

Näringslivets tillväxt och utveckling bromsas fortfarande också av bristen på arbetskraft, som berör talrika branscher och yrkesgrupper. Arbetslösheten har minskat till nivån före coronapandemin och sysselsättningsgraden inom området hör till de bästa i landet. Samtidigt är antalet lediga arbetsplatser skyhöga och kriget i Ukraina försvårar tillgången på säsongsarbetskraft speciellt inom primärproduktionen när sommarens säsongsarbete borde utföras. Problemet att få efterfrågan och utbudet på arbetskraft att mötas försöker man lösa genom samarbete mellan aktörerna inom området och genom olika åtgärder med en omfattande verktygslåda.

Regionala utvecklingsutsikter är NTM-centralernas och andra regionutvecklares synpunkter på nuläget och framtidsutsikterna i landskapen och regionerna. Det är fråga om en kvalitativ bedömning som stöds av statistikuppgifter samt av regionala enkäter och barometrar. Näringslivet och företagsverksamheten, arbetslöshetsgraden och arbetslöshetens struktur samt tillgången på kompetent arbetskraft är objekt för bedömningen.  Bedömningarna i denna översikt gjordes i mars–april 2022.

Översikten gjordes i en exceptionell situation. Vi var på god väg att återhämta oss efter coronakrisen, tills Rysslands invasion av Ukraina ledde till en ny global kris som förändrade läget väsentligt. Kriget och sanktionerna i samband med det har både direkta och indirekta inverkningar på ekonomin och sysselsättningen i regionerna. Översikten lyfter förutom bedömningarna som gäller ekonomin och sysselsättningen också fram de verkningar som vi redan kan se av kriget i Ukraina och de följder som kriget uppskattas ha för regionerna, även om alla verkningar och deras betydelse ännu inte kan identifieras i sin helhet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

 

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Alueelliset kehitysnäkymät: Kohonneet hinnat, saatavuusongelmat sekä työvoimapula jarruttavat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen yritysten kehittymistä10.5.2022 12:03:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa elinkeinoelämä on pirteää, mutta suhdanneodotukset ovat talven aikana vaimentuneet. Ukrainan kriisin myötä markkinoilla on epävakautta, minkä vuoksi esimerkiksi kansainvälisestä kaupasta riippuvaiset teollisuusyritykset ovat erityisen epävarmassa tilanteessa. Yritysten toimintaa vaikeuttavat etenkin energian, raaka-aineiden ja komponenttien hinnannousut sekä saatavuusongelmat. Ongelmat koskettavat useita eri toimialoja, ja esimerkiksi alkutuotannossa kasvaneet kustannukset yhdistettynä alhaisiin tuottajahintoihin ovat aiheuttaneet kannattavuuskriisin.

Sysselsättningsöversikt för mars månad: Arbetslösheten minskar fortsättningsvis och det finns gott om lediga arbetsplatser (Österbotten, Mellersta Österbotten)2.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av mars sammanlagt 6 561 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 527 (- 27,8 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i mars 422 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,8 %, när motsvarande andel i hela landet är 9,5 %. Nya lediga arbetsplatser anmäldes i mars 503 fler (+ 15,4 %) än vid motsvarande tid i fjol, sammanlagt 3 769. Under mars fanns det totalt 14 717 arbetsplatser, vilket var 5 155 (+ 53,9 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. I mars påverkades antalet lediga arbetsplatser ännu av de lediga sommarjobbsplatserna. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 437 personer (-17,2 %) jämfört med förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Maaliskuun työllisyyskatsaus: Työttömyys vähenee edelleen ja avoimia työpaikkoja on runsaasti tarjolla (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)2.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli maaliskuun lopussa yhteensä 6 561 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 527 (- 27,8 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli maaliskuussa 422 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin, 5,8 %, kun koko maan vastaava osuus on 9,5 %. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin maaliskuussa 503 enemmän (+ 15,4 %) kuin vuotta aikaisemmin, yhteensä 3 769. Maaliskuun aikana avoinna oli yhteensä 14 717 työpaikkaa, mikä oli 5 155 (+ 53,9 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Maaliskuussa avointen työpaikkojen määrään vaikuttivat vielä avoinna olevat kesätyöpaikat. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 437 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (-17,2 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Sysselsättningsöversikt för februari månad: Rekordstort antal lediga arbetsplatser (Österbotten, Mellersta Österbotten)22.3.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område fanns det i slutet av februari sammanlagt 6 983 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 646 färre (-27,5 %) än för ett år sedan. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften är den lägsta i Fastlandsfinland (6,2 %), när motsvarande andel i hela landet är 10,1 %. Under februari fanns det rekordstort antal lediga arbetsplatser: 14 034, vilket är 5 679 (+ 53 %) fler än för ett år sedan. Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under februari månad 7 108 lediga arbetsplatser, vilket är 3 212 fler än i februari förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Helmikuun työllisyyskatsaus: Ennätyksellisen suuri määrä avoimia työpaikkoja (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)22.3.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella oli helmikuun lopussa yhteensä 6 983 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 646 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-27,5 %). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin 6,2 %, kun koko maan vastaava osuus on 10,1 %. Helmikuun aikana avoimia työpaikkoja oli yhteensä ennätykselliset 14 034 työpaikkaa, mikä on 5 679 (+ 53 %) enemmän kuin vuosi sitten. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Pohjanmaan TE-toimistoon helmikuun aikana 7 108, mikä on 3 212 enemmän kuin viime vuonna helmikuussa. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum