Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Regionala utvecklingsutsikter: Positiva förväntningar för näringslivet och sysselsättningen i Österbotten och Mellersta Österbotten

Dela

Regionala utvecklingsutsikter, en publikation som ges ut av arbets- och näringsministeriet, beskriver den uppfattning som NTM-centralerna tillsammans med de övriga regionutvecklarna har bildat sig om landskapens och de ekonomiska regionernas nuläge och utsikter för den närmaste framtiden. Översikten görs två gånger om året. Enligt de bedömningar som gjordes i mars 2021 förväntas näringslivet och sysselsättningen i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten utvecklas i en positiv riktning inom den närmaste framtiden. Avigsidan är problemen i tillgången till kunnig arbetskraft.

Ljusare utsikter för näringslivet

Enligt flera olika bedömningar förväntas näringslivet i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten inom den närmaste framtiden återhämta sig väl från de svårigheter som coronaviruspandemin medfört.De skräckscenarier som befarades för ett år sedan har inte förverkligats till alla delar och särskilt industrin verkar som bransch klara sig klart bättre än vad man trodde då.Mellan branscherna finns emellertid skillnader i hur hårt coronaviruspandemin inklusive restriktionerna har drabbat affärsverksamheten.

I landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten är flera investeringar på gång inom olika branscher.I april 2021 offentliggjordes den senaste stora nyheten att Vasa stad och Johnson Matthey, brittisk aktör inom batterivärdekedjan, har undertecknat ett gemensamt intentionsavtal om att bygga en batterimaterialfabrik i Vasa.

Sysselsättningen förväntas återhämta sig från coronakrisen

På grund av coronaviruspandemin ökade antalet arbetslösa drastiskt under år 2020 i Österbotten och Mellersta Österbotten.Antalet arbetslösa har ändå minskat jämfört med de värsta siffrorna under år 2020 och arbetslöshetssituationen förväntas bli bättre under år 2021 i takt med att näringslivet återhämtar sig.

I landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten har det i flera års tid redan varit brist på arbetskraft inom många olika branscher och behovet av kunnig arbetskraft har inte skingrats helt under coronaviruskrisen heller.T.ex. enligt Yrkesbarometern våren 2021 fanns det i regionen fortsättningsvis många branscher där det råder brist på arbetskraft i flera olika yrken.Det finns farhågor om att bristen på arbetskraft förvärras då ekonomin och sysselsättningen återhämtar sig.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för april: I april minskade arbetslösheten och antalet lediga arbetsplatser ökade, men långtidsarbetslösheten ökade fortsättningsvis (Österbotten, Mellersta Österbotten)25.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av april sammanlagt 8 555 arbetslösa arbetssökande. Det är 4 938 färre (-36,6 %) än för ett år sedan, i början av coronaviruspandemin. Jämfört med föregående månad minskade antalet arbetslösa med 533. I hela landet minskade arbetslösheten i genomsnitt med 26,5 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var fortfarande den lägsta i Finland (7,6 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,1 %.

Huhtikuun työllisyyskatsaus: Huhtikuussa työttömyys väheni ja avoimien työpaikkojen määrä kasvoi, mutta pitkäaikaistyöttömyys kasvoi edelleen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)25.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli huhtikuun lopussa yhteensä 8 555 työtöntä työnhakijaa. Se on 4 938 vähemmän (-36,6 %) kuin vuotta aikaisemmin, koronaviruspandemian alkuvaiheessa. Edelliseen kuukauteen verrattuna työttömien määrä väheni 533:lla. Koko maassa työttömyys väheni keskimäärin 26,5 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli edelleen Suomen alhaisin (7,6 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,1 %.

Alueelliset kehitysnäkymät: Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla positiiviset odotukset elinkeinoelämän ja työllisyyden suhteen10.5.2021 10:05:00 EEST | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema Alueelliset kehitysnäkymät on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys maakuntien ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Katsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa. Maaliskuussa 2021 laadittujen arvioiden mukaan Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien elinkeinoelämän ja työllisyyden odotetaan kehittyvän positiivisesti lähitulevaisuudessa, kääntöpuolena ovat ongelmat osaavan työvoiman saatavuudessa.

Sysselsättningsöversikt för mars: I mars minskade arbetslösheten en aning och antalet lediga arbetsplatser ökade (Österbotten, Mellersta Österbotten)4.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av mars sammanlagt 9 088 arbetslösa arbetssökande. Det är 68 färre (-0,7 %) än för ett år sedan, då konsekvenserna av coronaviruspandemin syntes för första gången i sysselsättningssiffrorna. Jämfört med föregående månad minskade antalet arbetslösa med 541 personer. Arbetslösheten ökade inom några NTM-centralers områden jämfört med situationen året innan, mest i Nyland (+ 23,1 %). I hela landet ökade arbetslösheten i genomsnitt med 7,3 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var fortfarande den lägsta i Finland (8,0 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,6 %. I slutet av mars var antalet heltidspermitterade 1 563 dvs. 418 färre än för ett år sedan (-21,1 %). Dessutom fanns det 742 arbetssökande med förkortad arbetsvecka, vilket är 378 personer (+ 103,8 %) f

Maaliskuun työllisyyskatsaus: Maaliskuussa työttömyys väheni hieman ja avoimien työpaikkojen määrä kasvoi (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)4.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Juuri ilmestyneen työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli maaliskuun lopussa yhteensä 9 088 työtöntä työnhakijaa. Se on 68 vähemmän (- 0,7 %) kuin vuotta aikaisemmin, jolloin koronaviruspandemian vaikutukset ensimmäisen kerran näkyivät työttömyysluvuissa. Edelliseen kuukauteen verrattuna työttömien määrä väheni 541:llä. Työttömyys lisääntyi vuodentakaisesta muutamilla ELY-keskusalueilla, eniten Uudellamaalla (+ 23,1 %). Koko maassa työttömyys kasvoi keskimäärin 7,3 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli edelleen Suomen alhaisin (8,0 %). Koko maassa vastaava osuus oli 12,6 %. Maaliskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 1 563 eli 418 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-21,1 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 742, mikä on 378 henkilöä (+ 103,8 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömyys ja ikääntyneiden työttömyys kasvoi Pitk

Landsbygden på Österbottens NTM-centrals område fick mer än 249 miljoner euro för modernisering och utveckling ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 (Österbotten, Mellersta Österbotten)28.4.2021 05:59:00 EEST | Tiedote

Under den sju år långa programperioden 2014–2020 har sammanlagt ca 249 miljoner euro beviljats till området för NTM-centralen i Österbotten i form av stödfinansiering från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Utöver det beviljades 113 miljoner euro i räntestödslån till jordbruk och startstöd till unga jordbrukare. Landsbygdsprogrammets stödformer omfattar bl.a. projekt- och företagsstöd till landsbygden samt olika slags stöd till jordbruket, såsom investeringsstöd, stöd för ekologisk produktion, startstöd till unga jordbrukare och ersättning för miljöavtal. I euro utgörs största delen av det utbetalda stödet av investeringsstöd till jordbruk. Till området betalades sammanlagt drygt 92 miljoner euro i investeringsstöd till jordbruk.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum