Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Regionala utvecklingsutsikter: Utsikterna för Österbotten och Mellersta Österbotten ser ljusa ut med undantag av utmaningarna med tillgången på kompetent arbetskraft

Dela

Arbets- och näringsministeriet publicerade fredagen den 22 oktober översikten Regionala utvecklingsutsikter. Enligt bedömningar som NTM-centralen i Österbotten har gjort tillsammans med andra regionutvecklare ser utsikterna för den närmaste framtiden för Österbotten och Mellersta Österbotten ljusa ut gällande utvecklingen av näringslivet och arbetslösheten. Däremot utgör tillgången på kompetent arbetskraft allvarliga utmaningar.

När det handlar om näringslivet och företagsverksamheten är situationen i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten bättre än för ett år sedan och den gynnsamma utvecklingen förväntas fortsätta under granskningsperioderna på ett halvt år och ett år. Även om coronapandemin har medfört allvarliga följder till exempel för företag inom servicebranscherna, har många branscher klarat av undantagstiden till och med bättre än förväntat. Långsiktiga projekt som redan inletts går framåt och landskapen har rapporterat om stora investeringar. 

Även arbetslöshetsgraden och arbetslöshetens struktur har utvecklats på ett gynnsamt sätt jämfört med situationen förra hösten. Antalet arbetslösa arbetssökande har minskat särskilt tack vare avbrottet i permitteringarna och under hösten ser arbetslösheten också ut att ha återgått till de låga siffrorna före coronaviruspandemin. Det är dock oroväckande att antalet långtidsarbetslösa inte har minskat i takt med den övriga arbetslösheten.  

Tillgången på arbetskraft bedöms försämras avsevärt inom den närmaste framtiden. Företag inom många olika branscher i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten har länge lidit av arbetskraftsbrist och inte ens under coronapandemin försvann utmaningarna. Nu ser utmaningarna gällande tillgången på kompetent arbetskraft ut att växa kraftigt igen och de förväntas bli ännu större i takt med att arbetslöshetssituationen förbättras. Arbetskraftsbristen utgör ett betydande hinder för tillväxt och utveckling i många företag.  

Översikten Regionala utvecklingsutsikter är NTM-centralernas och andra regionutvecklares synpunkter på nuläget och framtidsutsikterna i landskapen och regionerna. Det är fråga om en kvalitativ bedömning som stöds av statistikuppgifter samt av regionala enkäter och barometrar. Näringslivet och företagsverksamheten, arbetslöshetsgraden och arbetslöshetens struktur samt tillgången på kompetent arbetskraft är objekt för bedömningen.  

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för oktober: Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla kommuner inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten)23.11.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i oktober i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten. Vid Österbottens arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av oktober 6 601 arbetslösa arbetssökande, vilket är 3 390 färre än för ett år sedan. När man jämför antalet arbetslösa med året innan, minskade antalet arbetslösa kvantitativt sett mest i Vasa, Korsholm och Jakobstad. Den lägsta arbetslöshetsgraden inom området för NTM-centralen i Österbotten fanns i Larsmo kommun, där andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var 1,6 %. Arbetslöshetsgraden i Vasa var 7,5 % och i Jakobstad 6,3 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var störst i Karleby (7,8 %). Totalt sett hade arbetslösheten minskat inom området för NTM-centralen i Österbotten med 33,9 % jämfört med förra året. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (5,8 %).

Lokakuun työllisyyskatsaus: Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi kaikissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen kunnissa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)23.11.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi kaikissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnissa lokakuussa. Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 6 601 työtöntä työnhakijaa, mikä on 3 390 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Viime vuoteen verrattuna määrällisesti eniten työttömien määrä vähentyi Vaasassa, Mustasaaressa ja Pietarsaaressa. Pohjanmaan ELY- keskusalueen seutukunnista alhaisin työttömyysaste oli Luodon kunnassa, jossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 1,6 %. Vaasan työttömyysaste oli 7,5 % ja Pietarsaaren 6,3 %. Suurin työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kokkolassa (7,8 %). Kaiken kaikkiaan Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömyys pienentyi 33,9 % vuodentakaisesta. Pohjanmaan ELY-­keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner­-Suomen alhaisin (5,8 %).

Österbottens NTM-centrals intressentgrupper är nöjda med verksamheten och effektiviteten inom området (Österbotten, Mellersta Österbotten)17.11.2021 13:10:00 EET | Tiedote

Resultaten av undersökningen av intressentgrupper som genomförs med två års mellanrum visar att intressentgrupper upplever samarbetet med NTM-centralen som viktigt, resultatet på skalan 1-5 är så bra som 4,48. Under sina nästan elva verksamhetsår har NTM-centralerna också blivit bekanta för intressentgrupperna inom området. NTM-centralerna upplevs vara sakkunniga, de har samarbetsförmåga och de är en partner som är lätt att nå.

Pohjanmaan ELY-keskuksen sidosryhmät tyytyväisiä toimintaan ja vaikuttavuuteen alueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)17.11.2021 13:05:00 EET | Tiedote

Kahden vuoden välein toteuttavan sidosryhmätutkimuksen tulokset osoittavat, että sidosryhmät kokevat ELY-keskuksen kanssa tehdyn yhteistyön tärkeäksi ollen asteikolla 1–5 peräti 4,48. Lähes yhdentoista toimintavuotensa aikana ELY-keskukset ovat tulleet myös alueensa sidosryhmille tutuiksi. ELY-keskukset koetaan asiantuntevaksi, yhteistyökykyiseksi ja helposti lähestyttäväksi kumppaniksi.

Sysselsättningsöversikten för september månad: andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (Österbotten, Mellersta Österbotten)26.10.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av september sammanlagt 6 809 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 985 (- 30,5 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i september 581 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten var den lägsta i Fastlandsfinland (6,0 %) tillsammans med NTM-centralen i Södra Österbotten. Motsvarande andel i hela landet var 10,1 %. Jämfört med augusti månad minskade arbetslöshetsgraden med 0,5 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 0,6 procentenheter. I slutet av september var antalet heltidspermitterade 432 dvs. 2 092 färre än för ett år sedan (- 82,9 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Syyskuun työllisyyskatsaus: Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)26.10.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli syyskuun lopussa yhteensä 6 809 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 985 (- 30,5 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli syyskuussa 581 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin (6,0 %) yhdessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Koko maassa vastaava osuus on 10,1 %. Elokuuhun verrattuna työttömyysaste pienentyi 0,5 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja 0,6 prosenttiyksikköä koko maassa. Syyskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 432 eli 2 092 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (- 82,9 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum