Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverken förbereder sig på de nya uppgifter som klient- och patientsäkerhetslagen medför

Dela

Riksdagen har godkänt lagen om säkerställande av nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under en arbetskonflikt. Lagen trädde i kraft tisdagen den 20 september. Regionförvaltningsverken förbereder sig på de nya uppgifter som lagen medför.

De metoder som klient- och patientsäkerhetslagen möjliggör ska tillämpas i sista hand och endast när det inte på något annat sätt går att förhindra att klienters eller patienters liv äventyras eller deras hälsa allvarligt äventyras under stridsåtgärder. Lagen trädde i kraft tisdagen den 20 september och medför följande uppgifter för regionförvaltningsverken:

  1. Om arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna inte når en överenskommelse om skyddsarbete och det finns risk för att klienternas eller patienternas liv äventyras eller deras hälsa allvarligt äventyras kan regionförvaltningsverket på ansökan av arbetsgivaren skjuta upp eller avbryta en strejk eller en massuppsägning. Det är också möjligt att delvis avbryta en strejk. Regionförvaltningsverket kan skjuta upp eller avbryta en arbetskonflikt högst fyra gånger för en vecka i taget.
  2. Om förhandlingsskyldigheterna som påförs arbetstagarorganisationerna inte är tillräckliga för att förhindra att klienters eller patienters liv äventyras eller deras hälsa äventyras allvarligt och arbetsgivaren inte har några andra medel till förfogande kan regionförvaltningsverket på ansökan av arbetsgivaren förordna en arbetstagare som deltar i en arbetskonflikt att arbeta i uppgifter som motsvarar hans eller hennes yrkesskicklighet vid arbetsgivarens verksamhetsenhet.
  3. Om klienternas eller patienternas liv äventyras eller deras hälsa äventyras allvarligt på grund av stridsåtgärderna trots ovan nämnda åtgärder kan regionförvaltningsverket förordna en arbetstagare som har sagt upp sig som en stridsåtgärd att utföra klient- eller patientsäkerhetsarbete.

Regionförvaltningsverken förbereder processerna kring de nya uppgifterna och genomför prioriteringar i fråga om sina övriga uppgifter. Regionförvaltningsverken hoppas att man når en förlikning i kollektivavtalsförhandlingarna och att förordnandena som avses i lagen inte ska behövas.

Klient- och patientsäkerhetslagen är i kraft till utgången av januari 2023.

Mer info i lagen (stm.fi)

Nyckelord

Kontakter

överinspektör Oona Mölsä, 0295 016 592, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
regionförvaltningsöverläkare Hanna-Mari Jauhonen, 0295 016 949, Regionförvaltningsverket i Östra Finland
regionförvaltningsöverläkare Sari Kemppainen, 0295 017 0350, Regionförvaltningsverket i Lappland
direktör Heikki Mäki, tfn 0295 018 094, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
regionförvaltningsöverläkare Miia Kaartinen, 0295 018 091, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
regionförvaltningsöverläkare Pasi Hirvikoski, 0295 017 598, Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har avbrutit verksamheten vid Yrjö & Hanna Oy:s enhet Tammistokoti i Tammerfors den 22 september 202223.9.2022 14:00:00 EEST | Tiedote

Enheten har under lång tid haft utmaningar med personaldimensioneringen för det direkta klientarbetet. Under arbetsskiften har det inte funnits den personal som krävs enligt tillståndet. Tammerfors stad har tagit över enhetens verksamhet och ansvarar i fortsättningen för vården och omsorgen om klienterna.

Det är dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 202322.9.2022 09:50:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2023 senast 4.11.2022. En biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som har fyllt 40 år kan få en medalj. Antalet barn är inte avgörande för att beviljas en medalj. Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning.

On aika tehdä esitykset vuoden 2023 äitienpäivän kunniamerkkien saajista22.9.2022 09:50:00 EEST | Tiedote

Aluehallintovirastot pyytävät 4.11.2022 mennessä esitykset toimialueiltaan vuoden 2023 äitienpäivän kunniamerkkien saajiksi. Kunniamerkin voi saada 40 vuotta täyttänyt biologinen äiti, adoptioäiti tai sijaisäiti. Lasten lukumäärällä ei ole ratkaisevaa vaikutusta palkitsemiseen. Kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt voivat ehdottaa palkittavia äitejä. Jos omat lapset tekevät esityksiä, tulee niissä olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum