Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverkens personal 2022

Dela
Av regionförvaltningsverkets bruttoutgifter var 74,4 procent personalkostnader. Personalen på 1299 personer hade en medelålder på 49,2 år. Regionförvaltningsverkens verksamhetsberättelse 2022 har publicerats.

Regionförvaltningsverket hade 1299 anställda 2022. Antalet anställda minskade med 16 personer jämfört med året innan. Av personalen var 439 män (33,8 procent) och 860 kvinnor (66,2 procent). Den relativa andelen kvinnor ökade med 0,3 procent jämfört med 2021.

År 2022 var medelåldern för personalen 49,2 år. Medelåldern varierade mellan 47,6 och 50,6 år enligt regionförvaltningsverk. De största åldersgrupperna vid regionförvaltningsverken var 55-64-åringar och 45-54-åringar.

1 141 personer arbetade i ordinarie tjänsteförhållande. I ett tjänsteförhållande på viss tid, inklusive praktikanter och sysselsatta, arbetade 158 personer.

Andelen visstidsanställda var 12,2 procent av den totala personalen. Deras andel minskade med 1,3 procent jämfört med 2021.

Personalkostnaderna nästan oförändrade

Personalkostnaderna var den största utgiftsposten av regionförvaltningsverkets bruttoutgifter - 74,4 procent. Priset för ett årsverke inklusive alla kostnader var 67 722 euro år 2022. Personalkostnaderna ökade med 0,7 procent jämfört med 2021.

Under första halvan av 2022 var regionförvaltningsverket tvunget att kraftigt minska på personalkostnaderna på grund av osäker finansiering.

Regionförvaltningsverken använde i snitt 883 euro per årsverke till utbildning och utveckling. År 2022 deltog personalen i 2,6 utbildningsdagar per årsverke. Den genomsnittliga deltagaraktiviteten ökade något från 2021. De totala kostnaderna för utbildning och utveckling minskade dock med ca 28 000 euro jämfört med året innan.

Regionförvaltningsverkets verksamhetsberättelse 2022 (bokslut 2022) (på finska) 

Infograf om regionförvaltningsverkens personal 2022

Informationen i infografen finns också i textformat på vår webbsida avi.fi/sv/om-oss/karriar.

Mer information 

enhetschef Timo Kähärä, tfn 0295 016 956
fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Bilder

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen alueellinen 82. maanpuolustuskurssi Rokualla – suurin tähänastisista5.6.2023 19:43:01 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen 82. alueellinen maanpuolustuskurssi avattiin Rokualla 5.6.2023 osanottajamäärältään suurimpana kurssina, mitä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston aikana on järjestetty. ”Se kertoo tästä ajasta, jossa nyt olemme eläneet nyt reilun vuoden verran, totesi avajaisjuhlassa puhunut ylijohtaja Terttu Savolainen, jonka puhe on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä.

Työpaikan kameravalvonta kohdistui työpisteisiin ilman perustetta, toimitusjohtaja jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen5.6.2023 13:00:56 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on 2.6.2023 antamassaan tuomiossa katsonut varsinaissuomalaisen metallialan yrityksen toimitusjohtajan syyllistyneen yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain rikkomiseen. Toimitusjohtaja jätettiin kuitenkin tuomitsematta rangaistukseen, koska käräjäoikeus piti rikosta kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Käsiteltävänä oli yhtiön kameravalvonta, jonka työsuojeluviranomainen katsoi kohdistuvan yksittäisiin työpisteisiin ilman perustetta.

Överdirektör Merja Ekqvist överräcker livräddningsmedaljer i Helsingfors 7.6.2025.6.2023 11:02:13 EEST | Kutsu

Onsdagen den 7 juni 2023 kl.13 överräcker överdirektör Merja Ekqvist vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland livräddningsmedaljer, som republikens president beviljat, till tre personer i Södra Finland som har räddat en person i livsfara genom att visa särskilt mod och rådighet med äventyrande av sin egen säkerhet. Tillställningen ordnas på Regionförvaltningsverket i Södra Finlands verksamhetsställe i Helsingfors, Bangårdsvägen 9 (1:a vån).

Ylijohtaja Merja Ekqvist luovuttaa hengenpelastusmitalit Helsingissä 7.6.20235.6.2023 10:53:34 EEST | Kutsu

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist luovuttaa tasavallan presidentin myöntämät hengenpelastusmitalit keskiviikkona 7.6.2023 klo 13 kolmelle Etelä-Suomen alueella asuvalle henkilölle, jotka ovat pelastaneet hengenvaarassa olleen ihmisen osoittaen erityistä rohkeutta ja neuvokkuutta oman turvallisuutensa vaarantaen. Tilaisuus järjestetään Etelä-Suomen aluehallintoviraston Helsingin toimipaikassa, os. Ratapihantie 9 (1. krs).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum