Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket har i sitt tillsynsprojekt utrett indrivningsföretagens hantering av gäldenärers betalningar

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har utrett indrivningsföretagens tillvägagångssätt i fall där gäldenären av misstag betalat för stort belopp eller betalat med bristfälliga referensuppgifter. Tillvägagångssätten vid dessa betalningar har i huvudsak varit i sin ordning men även betydande brister upptäcktes.

Tillvägagångssätten i huvudsak i sin ordning

I tillsynsprojektet observerades att indrivningsföretagens åtgärder vid hantering av betalningar och kontakt med gäldenären överlag varit heltäckande och att de i huvudsak utfördes utan obefogat dröjsmål. I sådana fall där gäldenären använt bristfälliga referensuppgifter vid en betalning riktade indrivningsföretagen betalningen till rätt fordran och en för stor betalning återbetalades vanligtvis manuellt till gäldenären. Om gäldenären hade gjort en för stor inbetalning använde indrivningsföretagen dessa medel till att betala en annan av gäldenärens skulder vanligtvis enbart med gäldenärens medgivande. Gäldenären avkrävdes inte betalning för kostnader som uppstod i samband med de bristfälliga referensuppgifterna. I enlighet med god indrivningssed avkrävdes gäldenären betalning enbart i de fall då felbetalningen var gäldenärens fel.

Brister i tillvägagångssätten

Det observerades även brister i indrivningsföretagens tillvägagångssätt. De centrala bristerna gällde hur gäldenären kontaktades vid såväl för stor betalning som när bristfälliga referensuppgifter getts i samband med betalning. En del av indrivningsföretagen hade inte gjort sitt yttersta för att utreda gäldenärens bristfälliga referensuppgifter vid betalning samt vid återbetalning av de för stora inbetalningarna. En del av indrivningsföretagen använde gäldenärens för stora inbetalning till att betala en annan av gäldenärens skulder, utan gäldenärens samtycke.

Rapport

Regionförvaltningsverket har utarbetat en rapport över tillsynsprojektets resultat 21.12.2020 (ESAVI/16056/2020). Vi har samma dag utfärdat ett tillsynsbrev till indrivningsföretagen i registret. I brevet har vi uppmärksammat indrivningsföretagen på förfaringssätt i enlighet med lagen och god indrivningssed vid gäldenärers överbetalning samt i behandlingen av betalningar med bristfälliga betalningsuppgifter. Regionförvaltningsverket skärper i fortsättningen övervakningen så att den administrativa styrningen i tillsynsbrevet följs.

Länk till tillsynsprojektets meddelande 27.5.2020   

Regionförvaltningsverkets tillsynsprojekt, rapport 21.12.2020               

Regionförvaltningsverket i Södra Finland driver ett register över indrivningsföretag och övervakar nationellt att lagen och god indrivningssed följs. Tilläggsuppgifter gällande regionförvaltningsverkets övervakning finns på vår webbplats.   

https://avi.fi/sv/valj-arende/foretag-eller-organisation/tillsyn-och-klagomal/pengar-och-formogenhet/tillsyn-av-indrivningsverksamhet

 

Tilläggsuppgifter:

överinspektör Anna-Emilia Sirén, tfn 0295 016029
överinspektör Matti Laiho, tfn 0295 016546
överinspektör Seela Saraniva, tfn 0295 016680
överinspektör Jouni Kiviniemi, tfn 0295 016627

fornamn.efternamn@rfv.fi  
regionförvaltningsverket

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde beredskapen inför coronapandemin hos kommuner och samkommuner inom social- och hälsovården22.1.2021 12:00:00 EETTiedote

Inom social- och hälsovården har man förberett sig på att coronapandemin eskalerar, men det har funnits skillnader t.ex. i fråga om erhållandet av testresultat och spårning av infektioner. De största orosmomenten hänför sig till att omsorgs- och vårdpersonalen insjuknar och att sjukdomen sprids till vårdhem. Uppgifterna framgår av en färsk rapport.

Sammankomstbegränsningarna i Päijänne-Tavastland förlängs till 15 februari – tillställningar med över 10 personer förbjudna, även mindre bör undvikas21.1.2021 13:01:00 EETTiedote

Södra Finland Enligt den bedömning som Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts regionala coronasamordningsgrupp gjort är de nuvarande sammankomstbegränsningarna nödvändiga i distriktet även under de kommande veckorna. Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlänger begränsningarna av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Päijänne-Tavastland sjukvårdsdistrikts område till och med den 15 februari 2021. Det är skäl att undvika alla sammankomster alltid då det är möjligt.

Päijät-Hämeen kokoontumisrajoitukset jatkuvat 15.2. asti – yli 10 hengen tilaisuudet kielletty, pienempiäkin tulisi välttää21.1.2021 13:00:00 EETTiedote

Etelä-Suomi Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueellisen koronakoordinaatioryhmän arvion mukaan nykyiset kokoontumisrajoitukset ovat alueella tarpeen myös tulevina viikkoina. Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevia rajoituksia 15.2.2021 asti. Kaikkia kokoontumisia on syytä välttää aina kun se on mahdollista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum