Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslutade om påföljdsavgift för illegal import av djur

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har ålagt två personer påföljdsavgifter för olaglig import av djur. Personerna hade inte uppfyllt kraven på hälsointyg för djur enligt lagen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har ålagt två personer en påföljdsavgift för olaglig import av djur. I det ena fallet försökte en hästtransportör föra in hästar med falska hälsointyg och föraren ålades att betala en påföljdsavgift på 3000 euro. I det andra fallet försökte en person importera hundvalpar i försäljningssyfte utan hälsointyg som lagen förutsätter. I det här fallet ålades personen att betala en påföljdsavgift på 2000 euro. Båda fallen avslöjades i januari vid gränskontrollerna i Västra hamnen.

I fallet med hästtransportören upptäckte tillsynsveterinären att en av hästarna saknade pass och alla tre hästarna saknade hälsointyg. Vid kontrollen visade föraren upp hälsointyg som inte tillhörde hästarna i fråga.

”Hästtransportörens verksamhet visar likgiltighet inför bekämpningen av djursjukdomar, skyldigheten att visa upp adekvata hälsointyg och för välbefinnandet under transporten av djuren”, konstaterade länsveterinär Sari Haikka.

Hästarna återfördes omedelbart till ursprungslandet.

På grund av sjukdomar som bekämpas genom myndighetsåtgärder ska hästar enligt lag kontrolleras och ett intyg över granskningen föras in i TRACES- systemet. Avsändarlandets veterinär utför kontrollen och för in intyget högst 48 timmer före inresan.

Sällskapsdjur som importeras ska också ha ett hälsointyg

”Hälsointyg krävs också för sällskapsdjur om de förs in i landet i försäljningssyfte, om importen leder till ett ägarbyte eller om en kurirtjänst för in djuret”, påminner Sari Haikka. ”På det här sättet skyddas djur och människor mot allvarliga sjukdomar och övervakningen effektiviseras också då det gäller djurens välbefinnande”.

I fallet med hundvalparna försökte en person importera fyra hundvalpar i försäljningssyfte utan adekvata hälsointyg. Personen uppgav att hen importerade valparna till sig själv, men i verkligheten hade hen fört in hundvalparna i försäljningssyfte. Det bestämdes att valparna skulle avlivas eftersom importören inte var villig att återföra dem till ursprungslandet.

I och med ändringen av lagen om djursjukdomar som trädde i kraft 1.1.2022 fick regionförvaltningsverket och Tullen ny behörighet som gör att de kan ålägga en påföljdsavgift på 300–5000 euro för olaglig import av djur. Storleken på avgiften avgörs från fall till fall.

”Importören av djuret ansvarar för att reda ut och uppfylla importvillkoren”, betonar Sari Haikka.

Importen av djur övervakas i samarbete mellan myndigheterna. Regionförvaltningsverket övervakar importen i enlighet med lagen om djursjukdomar med fokus på bekämpningen av djursjukdomar. Tillsynen sköts genom oanmälda stickprovskontroller vid gränsövergångarna.

Läs mer:

Mer information på Livsmedelsverkets webbplats:

Mer information för medierna:

länsveterinär Sari Haikka
tfn 0295 016 104
fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket övervakade effektiviserat indrivningsbyråerna, utredde behandlingen av överbetalningar och deltog i lagberedningen 202129.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde i sitt tillsynsprojekt indrivningsbyråernas förfaringssätt i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer i betalningen eller av misstag betalat för mycket. Vi effektiviserade övervakningen, deltog i lagberedningen och genomförde ett projekt för utveckling av det elektroniska indrivningsregistret.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum