Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har meddelat ett så kallat massbeslut om obligatorisk hälsokontroll av inresande

Dela

Beslutet innebär att alla resenärer som via Helsingfors hamnar, Helsingfors-Vanda flygplats och Vaalimaa gränsstation kommer in i landet omedelbart efter inresan måste genomgå en hälsokontroll och att ett coronavirustest kan tas i samband med kontrollen.

Beslutet som gäller Helsingfors hamnar, Helsingfors-Vanda flygplats och Vaalimaa gränsstation är i kraft 18 - 31.3.2021 och gäller personer som anländer från så kallade riskländer. Det innebär de personer som under två veckor innan inresan till Finland har vistats i ett land där incidensen av covid-19 överstiger 25/100 000 personer över två veckor.

Under hälsokontrollen kan man presentera ett intyg över ett negativt coronavirustest som har gjorts högst tre dygn före inresan. I så fall tas i regel inget coronavirustest omedelbart efter inresan. På motsvarande sätt gör man om personen presenterar ett tillförlitligt intyg om att ha haft covid-19 högst sex månader tidigare.

Föreläggandet om obligatorisk hälsokontroll gäller inte transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i deras arbetsuppgifter. Barn som är födda år 2008 eller efter det behöver inte heller genomgå hälsokontrollen.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut baserar sig på paragrafen 16 i lagen om smittsamma sjukdomar. Regionförvaltningsverken har ändrat tolkningen av paragrafen efter att ha fått grundlagsutskottets utlåtande av den 5 mars 2021 och social- och hälsovårdsministeriets senaste anvisning. Enligt den tidigare tolkningen kunde regionförvaltningsverket enbart fatta beslut om en obligatorisk hälsokontroll för enskilda personer efter individuell prövning.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har då beslutet fattades beaktat Institutet för hälsa och välfärds utlåtande som mottogs den 16 mars 2021 och de regionala sjukvårdsdistriktens bedömningar på basis av epidemiologisk sakkunskap om hur nödvändigt beslutet är.

Kommunerna genomför hälsokontrollerna vid gränsövergångarna - testomfattningen är redan nu god

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar ansvarar kommunerna för ordnandet av hälsokontroller och coronavirustester. Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut förpliktar inresande personer att delta i hälsokontrollen som ordnas av kommunen. Som en del av hälsokontrollen kan man ta ett coronavirustest. Om testet av motiverad anledning inte kan tas så kan smittskyddsläkaren i kommunen eller samkommunen efter egen prövning exempelvis sätta resenären i karantän.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar dessutom att hälsomyndigheterna vid gränsövergången samlar in och lämnar person- och kontaktuppgifterna för resenärer från riskländer som genomgår hälsokontrollen till myndigheterna för smittsamma sjukdomar på vistelseorten eller boningsorten, som hänvisar resenärerna till ett andra coronavirustest tidigast 72 timmar efter inresan.

Regionförvaltningsverken har redan den 26 februari 2021 enligt paragraf 15 i lagen om smittsamma sjukdomar förelagt kommunerna att ordna hälsokontroller vid gränsövergångarna och hänvisa inresandena till coronavirustest under mars månad. Så har också testarrangemangen effektiviserats vid gränsövergångarna i Södra Finlands område. Alla inresande har redan erbjudits testmöjligheten och bara en mycket liten del av dem som inte har haft ett intyg som befriar från testet har låtit bli att ta testet.

Förseelse mot föreläggandet kan bestraffas

Om en person som har förelagts hälsokontroll inte följer föreläggandet så kan läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet vid behov begära handräckning av polisen för att göra testet. Om någon vägrar genomgå en obligatorisk hälsokontroll så kan följden enligt strafflagen bli böter eller högst tre månaders fängelse för hälsoskyddsförseelse.

Mer information:

För media:

  • regionförvaltningsöverläkare Anne Hiiri, tfn 0295 016 067
  • direktör Kristiina Poikajärvi, tfn 0295 016 654

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljat tillstånd för staden Kristinestad att muddra i nedre del av Lappfjärds å i översvämningsskyddssyfte12.4.2021 16:46:04 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har den 12 april 2021 beviljat tillstånd enligt vattenlagen för staden Kristinestad att muddra i nedre del av Lappfjärds å. Projektet främjar översvämningsskydd på jordbrukslägenheter längs Lappfjärds ås nedre del och skyddar i extrema fall även bostadsfastigheter. Projektets påverkan på fiskebestånd och naturvärden kompenseras med restaurerings- och utsättningsåtgärder enligt tillståndsbestämmelserna. Beslutet finns tillgänglig via databasen över vatten- och miljötillstånd 12.4.2021 Anvisning: beslutet hittas med kommunsökning: Kristinestad Beslutets diarienummer: LSSAVI/419/2017, beslutets nummer 76/2021 Mer information: Miljööverinspektör Merja Mäensivu, tfn 0295 018 807 Miljoråd Mikko Vesaaja, tfn 0295 018 797 Miljöråd Stefan Nyman, tfn 0295 018 743 e-post: fornamn.efternamn@rfv.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kristiinankaupungin kaupungille luvan Lapväärtinjoen alaosan ruoppaamiseen tulvasuojelutarkoituksessa12.4.2021 16:45:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 12.4.2021 myöntänyt vesilain mukaisen luvan Kristiinankaupungin kaupungille Lapväärtinjoen alaosan ruoppaamiseen. Hanke edistää tulvasuojelua Lapväärtinjoen alaosan maataloudelle ja ääritapauksissa myös suojaa asuinrakennuksia. Hankkeen kalasto- ja luontovaikutuksia vähennetään lupamääräysten mukaisesti kunnostus- ja istutustoimilla. Päätös on saatavilla 12.4.2021 Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelusta Ohje: päätös löytyy esimerkiksi kuntahaulla: Kristiinankaupunki. Päätöksen diaarinumero: LSSAVI/419/2017, päätöksen numero: 76/2021. Lisätietoja: Ympäristöylitarkastaja Merja Mäensivu, puh. 0295 018 807 Ympäristöneuvos Mikko Vesaaja, puh. 0295 018 797 Ympäristöneuvos Stefan Nyman, puh. 0295 018 743 sähköpostit: etunimi.sukunimi@avi.fi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum