Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Södra Finland skärper sammankomstbegränsningarna i Päijänne-Tavastland, offentliga tillställningar med hög risk begränsas i Kymmenedalen

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har på grund av det försvårade coronaläget fattat nya begränsningsbeslut för Päijänne-Tavastland och Kymmenedalen. I Päijänne-Tavastland förbjuds offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i inomhusutrymmen med över 20 personer. I Kymmenedalen riktas begränsningarna till allsångsevenemang och evenemang som har publik i ståläktare. Som ett alternativ till begränsningarna kan arrangörer införa covidintyget.

I Päijänne-Tavastland förbjuds offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i inomhusutrymmen med över 20 personer

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 deltagare som ordnas i inomhusutrymmen i kommunernas områden i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Beslutet är i kraft 3–26.12.2021. Evenemangsarrangören kan ta i bruk covidintyget vid offentliga tillställningar och då behöver förordnandet inte följas. Vid allmänna sammankomster kan arrangören inte kräva covidintyg utan begränsningarna måste följas i dem.

”Sammankomstbegränsningarna för Päijänne-Tavastland måste skärpas med snabb tidtabell på grund av att det epidemiologiska läget i området har utvecklats i en sämre riktning. Antalet smittfall har ökat och smittspårningen är överbelastad. Behovet av sjukhusvård ligger på en hög nivå och det förväntas öka ytterligare. Päijänne-Tavastland föreslog förra veckan begränsningar för alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster och vi bedömer att ett nytt begränsningsbeslut är nödvändigt i det här läget”, berättar överinspektör Oona Mölsä från Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

I Kymmenedalen riktas begränsningarna till offentliga tillställningar med hög risk

I Kymmenedalen begränsas med Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut offentliga tillställningar med s.k. hög risk i inomhusutrymmen: allsångsevenemang och evenemang där det finns publik på ståläktare. Beslutet gäller hela Kymmenedalens sjukvårdsdistrikts område och är i kraft 3.12.2021–2.1.2022. Begränsningarna måste inte följas om den som ordnar evenemanget tar i bruk covidintyget.

I inomhusutrymmen begränsas personantalet på ståläktare så att det vid evenemanget får finnas högst 20 personer som inte har en sittplats. Antalet deltagare på läktare med sittplatser begränsas inte. Med läktare avses ett utrymme där publiken kan följa med en föreställning, match eller motsvarande evenemang. Därför omfattas inte exempelvis mässevenemang av beslutet. Det är bara publiken som omfattas av beslutet, inte personalen, de som uppträder eller exempelvis spelarna i idrottsmatcher.

I Kymmenedalen begränsas dessutom allsångsevenemang som ordnas inomhus. De är enligt Institutet för hälsa och välfärd högriskevenemang med tanke på spridningen av coronaviruset. Om mer än 20 personer deltar i allsångsevenemanget får högst 50 % av det maximala personantalet som med stöd av annan lagstiftning godkänns för utrymmet släppas in i utrymmet. Med allsångsevenemang avses evenemang där det främsta innehållet är allsång. Också allsångsevenemang med sittplatser omfattas av beslutet.

I Kymmenedalen är inga begränsningsbeslut gällande offentliga tillställningar för närvarande i kraft. Det epidemiologiska läget i området är tillsvidare inte lika svårt som i Päijänne-Tavastland och därför riktas begränsningarna i Kymmenedalen till sådana evenemang där smittrisken bedöms vara störst. Vi följer emellertid noga med hur läget utvecklas”, säger Mölsä.

Om covidintyget tas i bruk som alternativ till sammankomstbegränsningarna för offentliga tillställningar så ska intyget krävas för hela tillställningen. Covidintyget måste kontrolleras hos personer som är över 16 år i samband med att de kommer till evenemanget. Covidintyget kontrolleras inte för personalen, uppträdarna eller idrottarna som spelar i matchen.

Begränsningsbeslut förbereds också för andra Södra Finlands områden

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbereder nya sammankomstbegränsningar också för Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikts område. Dessutom har det föreslagits nya begränsningar för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område och regionförvaltningsverket kontrollerar som bäst om sådana är nödvändiga. Regionförvaltningsverket informerar sannolikt om besluten senare den här veckan. Regionförvaltningsverket följer tillsammans med de regionala coronasamordningsgrupperna kontinuerligt upp det epidemiologiska läget i alla regionens sjukvårdsdistrikt och fattar nya beslut om de bedöms vara nödvändiga.

De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar är i kraft direkt utan särskilda myndighetsbeslut i olika utrymmen för publik och kunder i hela Finland. Mer information på regionförvaltningsverkets webbplats: Vilka är hygienkraven som föreskrivs i lagen om smittsamma sjukdomar?

Regeringen fattar beslut om restaurangrestriktionerna: bland annat restaurangernas öppethållning, alkoholservering och kundantal begränsas regionalt med statsrådets förordning. De här begränsningarna måste följas också vid offentliga tillställningar som ordnas i restaurangen. Det är möjligt att befrias också från begränsningarna av restaurangverksamheten genom att införa covidintyget.

Mer information:

Svar på vanliga frågor om covid-19 på webbplatsen rfv.fi

Regionförvaltningsverkens kundservice, kundservice@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut och offentliga delgivningar

Restaurangbegränsningarna på statsrådets webbplats

För press och media:

överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592

regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564

(skicka sms eller be att bli uppringd)

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Pohjanmaalla yleisötilaisuudet avataan -edellytyksenä laajat terveysturvallisuustoimet helmikuun loppuun28.1.2022 17:42:02 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tänään määrännyt asiakas- ja yleisötilojen käytön rajoituksesta Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella ajalla 1.2.-28.2.2022. Määräys velvoittaa laajasti eri toimijoita toimimaan covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. Lähikontaktien aiheuttaman tartuntariskin estämiseksi on tehtävä kirjallinen suunnitelma, joka on pidettävä nähtävillä. Näillä edellytyksillä yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat mahdollisia.

Avsevärd lindring av begränsningarna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster och stängningen av utrymmen i Egentliga Finland och Satakunta28.1.2022 15:10:00 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland meddelar inte något nytt beslut om tillfällig stängning av utrymmen för kunder och deltagare eller väntsalar från och med 29 januari 2022. Det nu meddelade beslutet gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus. I dem får i fortsättningen delta högst femtio (50) procent av det största deltagarantalet som får tas in i utrymmet. Beslutet är i kraft i Egentliga Finland och Satakunta 29.1 - 15.2.2022.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sekä tilojen sulkemista koskevat rajoitukset kevenevät merkittävästi Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa28.1.2022 15:10:00 EET | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintovirasto ei 29.1.2022 alkaen anna uutta asiakas-, osallistuja- ja odotustilojen väliaikaista sulkemista koskevaa päätöstä. Nyt annettu päätös koskee yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa. Niihin voi jatkossa osallistua korkeintaan viisikymmentä (50) prosenttia suurimmasta osallistujamäärästä, joka tilaan on sallittua ottaa. Päätös on voimassa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 29.1.-15.2.2022.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kumoamassa tilasulun ja lieventämässä sisätilojen kokoontumisrajoitusta Uudellamaalla – myös Kymenlaakson rajoituksia kevennetään28.1.2022 14:54:53 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle päätöksiä, joilla kevennetään koronarajoituksia. Tilojen sulkupäätös kumotaan kokonaan, ja sisätiloissa voi jatkossa järjestää enintään 50 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, jos osallistujilla on määritelty istumapaikka. Lisäksi aluehallintovirasto valmistelee päätöksiä, joilla kevennetään Kymenlaakson alueen rajoituksia.

Begränsningen av sammankomster lindras och beslutet som gäller användning av utrymmen förlängs inom Vasa sjukvårdsdistrikt – behovet av förlängd stängning av utrymmen bedöms nästa vecka28.1.2022 13:37:06 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket ålägger fortfarande aktörer som ansvarar för olika utrymmen för kunder och allmänheten att ordna användningen av utrymmena på så sätt att man kan förhindra risk för coronasmitta till följd av närkontakter. Samtidigt lindras begränsningarna av sammankomster i området. Besluten är i kraft inom kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt under tiden 1.2 - 28.2.2022.

Kokoontumisrajoitus kevenee ja tilojen käyttöä koskeva määräys jatkuu Vaasan sairaanhoitopiirin alueella – tilojen sulkupäätöksen jatkoa arvioidaan ensi viikolla28.1.2022 13:33:18 EET | Tiedote

Aluehallintovirasto määrää edelleen asiakas- ja yleisötiloista vastaavat toimijat järjestämään tilojen käyttö siten, että lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Samalla alueen kokoontumisrajoitus kevenee. Päätökset ovat voimassa Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella 1.2. – 28.2.2022.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum