Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förlänger begränsningarna enligt lagen om smittsamma sjukdomar

Dela

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har beslutat förlänga föreläggandet enligt paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar inom kommunernas områden i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Enligt ett tidigare beslut är ett föreläggande enligt 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar i kraft inom kommunernas områden i Egentliga Finlands och Satakunta sjukvårdsdistrikt till och med den 5 april 2021.

Regionförvaltningsverkets förelägganden enligt 58 d och 58 g gäller undvikande av närkontakter i kundutrymmen samt stängning av kundutrymmen. Syftet med besluten är att försöka förhindra mer omfattande spridning av coronaviruset.  

Föreläggandet som baserar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar 

Beslutet om undvikande av närkontakter som Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland meddelade den 4 mars är fortfarande i kraft inom kommunernas områden i Egentliga Finlands och Satakunta sjukvårdsdistrikt till och med den 5 april 2021. Med beslutet förpliktas aktörerna att se till att användningen av utrymmen som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse ordnas på så sätt att närkontakter mellan personerna i realiteten kan undvikas.

Med närkontakt avses att människor har fysisk kontakt med varandra eller vistas ansikte mot ansikte eller i samma utrymme på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter. Aktörernas skriftliga planer för hur närkontakt ska undvikas måste hållas framlagda i utrymmena så att kunderna och de som deltar i verksamheten ser dem.

Föreläggandet som baserar sig på paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har den 19 mars 2021 fattat ett beslut baserat på paragraf 58 g i lagen om smittsamma sjukdomar. Beslutet gäller alla aktörer som är verksamma inom kommunernas områden i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, med undantag för Punkalaidun kommun. Med beslutet har regionförvaltningsverket bestämt att kundutrymmen ska stängas i dessa kommuner under tiden 22.3–4.4.2021.

Beslutet gäller inomhusutrymmen som används för samtidig vistelse för mer än 10 kunder eller deltagare samt avgränsade utomhusutrymmen i vilka det samtidigt vistas mer än 50 kunder eller deltagare. Personalen räknas inte in i antalet personer. 

Beslutet gäller offentliga och privata aktörers följande utrymmen: 

  • utrymmen inomhus som används för lagsport, gruppträning, utövande av kontaktsporter och andra motsvarande former av sport eller idrott samt träningslokaler och andra motsvarande utrymmen för inomhusidrott 
  • allmänna bastur och simhallars, friluftsbads och badinrättningars bassängområden samt omklädningsrum som finns i omedelbar anslutning till dem 
  • dansställen och utrymmen som används för körsång, amatörteater och annan motsvarande hobbyverksamhet i grupp 
  • nöjes- och temaparker, tivolin samt djurparkers utrymmen inomhus 
  • inomhuslekparker och inomhuslekplatser 
  • allmänna utrymmen i köpcentra, med undantag för affärslokaler i detaljhandeln och lokaler som används för tillhandahållande av tjänster samt passager till dessa lokaler. 

Beslutet gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet och inte heller sådana utrymmen där verksamheten har ordnats på så sätt att högst tio personer befinner sig samtidigt i utrymmet. De utrymmen som enligt beslutet måste stängas kan dessutom användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 och barn yngre än det.  

Inom kommunerna i Satakunta är det tidigare beslutet om stängning av kundutrymmen som meddelades den 4 mars i kraft till och med den 21 mars 2021. 

Strikta restriktioner för sammankomster är fortfarande i kraft 

Inom kommunernas områden i Egentliga Finland och Satakunta gäller dessutom till och med den 26 mars regionförvaltningsverkets beslut om restriktioner för sammankomster. Enligt beslutet är alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över sex personer förbjudna och även mindre sammankomster än detta bör alltid undvikas om det är möjligt.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland bereder ett beslut med stöd av paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar om förlängning av restriktionerna för sammankomster i Egentliga Finland och Satakunta. Beslutet publiceras i början av vecka 12.

Mer information 

Förfrågningar från medierna 

  • Direktör Heikki Mäki, tfn 0295 018 094, heikki.maki(at)rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Pohjois-Pohjanmaalle 10 henkilön kokoontumisrajoitus 12.4. alkaen9.4.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto lieventää Pohjois-Pohjanmaalla sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksia kuudesta henkilöstä kymmeneen henkilöön. Rajoituksella pyritään pitämään alue epidemian perustasolla. Vaikka kokoontumisrajoitusta hieman lievennetään, on yhä tarpeen kiinnittää huomiota kontaktien välttämiseen ja hyvään hygieniaan.

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland: coronaläget i området är relativt stabilt, men kampen mot viruset fortsätter målmedvetet9.4.2021 13:50:33 EEST | Tiedote

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland sammanträdde för 28:e gången den 8 april med ett webbmöte under ledning av sin ordförande Marko Pukkinen, överdirektör vid regionförvaltningsverket. Lägesbilden uppdaterades i fråga om coronaviruset och andra aktuella observationer i området. Forskardoktor Tuomas Aivelo från Helsingfors universitet berättade för beredskapskommittén om pandemier och beredskapen inför dem ur ekologisk och evolutionsbiologisk synvinkel. Dessutom gick man igenom de viktigaste observationerna från den 18:e omgången av medborgarpulsen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum