Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förlänger stängningen av undervisningsutrymmen inom kommunerna i Egentliga Finland

Dela

I grundskolorna i Egentliga Finland fortsätter högstadiernas årskurser 7–9 i distansundervisning till och med den 5 april 2021. Syftet med regionförvaltningsverkets begränsningsbeslut är att förhindra att coronaläget förvärras eftersom smittfallen fortfarande ökar inom Egentliga Finland.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland bestämmer med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar att de läroanstalters lokaler som finns inom kommunerna i Egentliga Finland ska hållas stängda på så sätt att lokalerna inte får användas för att ordna undervisning för årskurserna 7–9. Beslutet är i kraft i Egentliga Finland från den 29 mars 2021 till och med den 5 april 2021.

Egentliga Finland befinner sig epidemiologiskt i samhällsspridningsfasen. Incidensen har fortsatt att öka och är nu högre än någonsin tidigare under epidemin. I takt med att antalet smittor har ökat har dessutom smittornas spårbarhet minskat jämfört med tidigare. Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar i sin lägesrapport den 17 mars 2021 att man i områden med samhällsspridning upprätthåller och på ett proaktivt sätt tar i bruk fler effektiva och heltäckande metoder för att förhindra smitta och trygga hälso- och sjukvårdens kapacitet. Den regionala styrgruppen som satts ihop av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har rekommenderat att regionförvaltningsverket förlänger beslutet om att hålla läroanstalternas lokaler stängda för högstadieelever till och med den 5 april 2021.

Ytterligare information

Förfrågningar från medierna 

  • Direktör Esko Lukkarinen, tfn. 0295 018 089, esko.lukkarinen(at)rfv.fi 
  • Överdirektör Mikael Luukanen, tfn.0295 018 092, mikael.luukanen(at)rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Pohjois-Pohjanmaalle 10 henkilön kokoontumisrajoitus 12.4. alkaen9.4.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto lieventää Pohjois-Pohjanmaalla sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksia kuudesta henkilöstä kymmeneen henkilöön. Rajoituksella pyritään pitämään alue epidemian perustasolla. Vaikka kokoontumisrajoitusta hieman lievennetään, on yhä tarpeen kiinnittää huomiota kontaktien välttämiseen ja hyvään hygieniaan.

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland: coronaläget i området är relativt stabilt, men kampen mot viruset fortsätter målmedvetet9.4.2021 13:50:33 EEST | Tiedote

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland sammanträdde för 28:e gången den 8 april med ett webbmöte under ledning av sin ordförande Marko Pukkinen, överdirektör vid regionförvaltningsverket. Lägesbilden uppdaterades i fråga om coronaviruset och andra aktuella observationer i området. Forskardoktor Tuomas Aivelo från Helsingfors universitet berättade för beredskapskommittén om pandemier och beredskapen inför dem ur ekologisk och evolutionsbiologisk synvinkel. Dessutom gick man igenom de viktigaste observationerna från den 18:e omgången av medborgarpulsen.

Turvallisuussuunnittelun puutteet johtivat sähkötapaturmaan – sakkoja turvallisuuskoordinaattorille ja työpäällikölle9.4.2021 13:48:44 EEST | Tiedote

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi sähköalan yrityksen turvallisuuskoordinaattorin 50 päiväsakon ja rakennusalan yrityksen työpäällikön 25 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Sähköalan yritys toimi rakennuttajana ja rakennusalan yritys päätoteuttajana. Syyte vammantuottamuksesta ja vaatimus yhteisösakon tuomitsemisesta hylättiin. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 6.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: alueen koronatilanne suhteellisen vakaa, mutta taistelu virusta vastaan jatkuu yhä määrätietoisesti9.4.2021 13:47:57 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta kokoontui 28. kerran 8.4. verkkokokoukseen puheenjohtajansa aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkisen johdolla. Tilannekuva päivitettiin koronaviruksen sekä alueen muiden ajankohtaisten havaintojen osalta. Tutkijatohtori Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta kertoi valmiustoimikunnalle pandemioista ja niihin varautumisesta ekologian ja evoluutiobiologian näkökulmasta. Lisäksi käytiin läpi keskeisiä havaintoja kansalaispulssin 18. kierrokselta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum