Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har tillsatt Egentliga Finlands och Satakunta valkretsnämnder

Dela

Valkretsnämnderna för Egentliga Finland och Satakunta har tillsatts inför riksdagsvalet som ordnas kommande vår. Valkretsnämnderna kommer också att fungera i Finlands presidentval och i Europaparlamentsvalet som båda ordnas 2024. Valkretsnämndens mandatperiod varar till dess en ny nämnd väljs.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har tillsatt Satakunta och Egentliga Finlands valkretsnämnder inför riksdagsvalet våren 2023. Valkretsnämndens viktigaste uppgifter i riksdagsval är att ta emot och kontrollera kandidatansökningar, göra upp en sammanställning av kandidatlistorna, räkna förhandsröster, kontrollräkna alla givna röster, fastställa och offentliggöra valresultatet och skriva ut en fullmakt för var och en av de riksdagsledamöter som blivit valda.

Varje valkretsnämnd består av en ordförande, en vice ordförande och tre andra medlemmar samt fyra ersättare. Enligt vallagen ska både medlemmarna och ersättarna i möjligaste mån företräda de i partiregistret införda partier som vid föregående riksdagsval ställt upp kandidater i valkretsen. De som är uppställda i riksdagsvalet kan inte utses till nämnden.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har tillsatt nämnderna utifrån förslagen som begärdes av partierna, med beaktande av kraven i jämställdhetslagen.

Egentliga Finlands valkretsnämnd:

Ordförande:

Taito Ylhäinen

Vice ordförande:

Juha Vanhanen

Medlemmar:

Minna Holtlund

Risto Rinne

Mari Ahola

Ersättare:                                     

första ersättare       Iina Jussilainen

andra ersättare       Lotta Laineenkare

tredje ersättare        Jari Tulonen

fjärde ersättare        Hannu Maja

Satakunta valkretsnämnd:

Ordförande:

Pertti Rajala

Vice ordförande:

Taina Lehtonen

Medlemmar:

Ilmo Myllymaa

Lauri Hakosalo

Oili Heino

Ersättare:                                     

första ersättare      Anu Ikonen-Kullberg

andra ersättare      Jarkko Lammi

tredje ersättare       Eeva-Liisa Aaltonen

fjärde ersättare       Toni Salomäki

Mer information:

utvecklingschef Ulla Peltola, tfn 0295 018 101, ulla.peltola(a)rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum