Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland upphäver sammankomstbegränsningarna och skyldigheten att undvika närkontakt i Egentliga Finland och Satakunta

Dela

Den 27 augusti 2021 upphäver Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland sina beslut om sammankomstbegränsningar och skyldigheten att undvika närkontakt i Egentliga Finland och Satakunta. Båda landskapen är alltjämt i samhällsspridningsfasen, men enligt sakkunnigutlåtandena från sjukvårdsdistrikten uppfylls förutsättningarna för tillämpningen av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar inte längre. Därför slopas kravet på att undvika närkontakter vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.

Det epidemiologiska läget är inte ännu förbi men läget kontrolleras för närvarande genom statsrådets begränsningar av restaurangverksamhet och åtgärder enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar samt sjukvårdsdistriktens rekommendationer för området. För att hindra epidemispridningen är det särskilt viktigt att uppnå hög vaccinationstäckning och regionförvaltningsverket uppmuntrar därför alla åldersgrupper att låta vaccinera sig mot covid-19.

Även om regionförvaltningsverkets beslut om sammankomstbegränsningar och skyldigheten att undvika närkontakt har upphävts så är den temporära 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar i kraft till den 31 december 2021 i hela landet. Bestämmelsen förpliktar aktörer som disponerar över utrymmen för kunder och publik att hindra epidemispridning. De ska i sin verksamhet se till att 1) deltagarna har möjlighet att rengöra händerna, 2) deltagarna ges instruktioner om rutiner som hindrar smittspridning och 3) rengöringen av utrymmenas ytor effektiviseras. Dessutom ska kundernas och deltagarnas vistelse i utrymmena ordnas så glest som det bara är möjligt med beaktande av särdragen i verksamheten i fråga. Också kundplatserna ska placeras tillräckligt långt från varandra.

Upphävningsbesluten för kommunerna i Egentliga Finland och Satakunta träder i kraft omedelbart den 27 augusti 2021. Om det epidemiologiska läget åter försämras och förutsättningarna enligt lagen uppfylls så kan kommunen eller regionförvaltningsverket fatta begränsningsbeslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Mer information

För media

  • Överdirektör (tf.) Ilkka Horelli, tfn 0295 018 061
  • Jurist Tuomo Ollula, tfn 0295 018 014
  • jurist, enhetschef Pepe Uskelin, tfn 0295 018 124

Regionförvaltningsverkens e-post har formen fornamn.efternamn(at)rfv.fi.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kehitysvammahuollon järjestäjien tehtävä yhteistyötä, jotta asiakkaan etu toteutuu palveluissa28.9.2021 09:55:03 EEST | Tiedote

Kehitysvammalaissa palvelujen järjestämisvastuu on annettu erityishuoltopiireille. Saman lain mukaan myös kunnat voivat järjestää kehitysvammapalveluja. Lainsäädäntö edellyttää yhteistyötä kunnan ja kuntayhtymän välillä asiakkaan palveluista päätettäessä. Asiakkaan oikeus edellyttää, että palvelut järjestetään hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.

Salon seudulla lintuinfluenssaa – Lounais-Suomen aluehallintovirasto antaa toimintaohjeet27.9.2021 12:29:39 EEST | Tiedote

Lintuinfluenssaa on tavattu Salon seudulla metsästystä varten kasvatetuista ja luontoon lasketuista fasaaneista. Ruokavirasto on perustanut alueelle tartuntavyöhykkeen, jonka tarkoitus on suojella siipikarjaa luonnonvaraisten lintujen levittämältä lintuinfluenssalta. Lounais-Suomen aluehallintovirasto antaa rekisteröidyille lintujenpitopaikoille tarkemmat toimintaohjeet.

Kauppakeskuksissa rokotuksista myönteistä palautetta – asioinnissa maskin käyttöä hyvä jatkaa24.9.2021 10:44:09 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 24.9.2021 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 8. kokoukseen korona-aikana. Savolainen totesi, että rokotukset ovat helpottaneet epidemian tilannetta ja asiointi on helpottunut. Ilman ajanvarausta tarjotut rokotukset kauppakeskuksissa ovat olleet erittäin onnistuneita. Pop up -rokotuspisteitä on myös esimerkiksi oppilaitoksissa ja kuntien rokotuspisteissä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum