Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands begränsningar av sammankomster i Satakunta lindras

Dela

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har upphävt sitt tidigare beslut om begränsning av antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inom kommunerna i Satakunta under tiden 26.5–8.6.2021. I Satakunta är det från och med den 1 juni möjligt att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus under förutsättningen att de kan ordnas på ett hälsosäkert sätt.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland häver beslutet om sammankomstbegränsningar i Satakunta som fattades den 25 maj. Satakunta har hållit sig på epidemins basnivå, och det är på basis av SHM:s senaste styrningsbrev motiverat att häva begränsningen av antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster från och med den 1 juni 2021.

En förutsättning för att evenemang och tillställningar ska kunna ordnas är emellertid att de kan ordnas på ett tryggt sätt genom att man iakttar säkerhetskraven som föreskrivits i paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar och undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om säkra avstånd och hygienarrangemang. SHM rekommenderar att man också i områden som befinner sig på epidemins basnivå fortsätter agera på samma sätt som tidigare under epidemin det vill säga iaktta god hand- och andningshygien, använda munskydd, hålla sociala avstånd och beakta andra.

Kommunerna har ett ansvar att aktivt kommunicera innehållet i dessa hälsosäkerhetskrav. Kommunerna ska också övervaka att de som deltar i offentliga tillställningar har möjlighet att hålla tillräckliga avstånd till varandra i varje utrymme där evenemang eller sammankomster ordnas.

Ytterligare information:

För media:

  • jurist Tuomo Ollula, tfn 0295 018 014
  • överdirektörens ställföreträdare, direktör Ilkka Horelli, tfn 0295 018 061

Regionförvaltningsverkets e-postadresser skrivs i formatet fornamn.efternamn(at)rfv.fi.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Sijaishuollossa olevien lasten oikeudet suunnitelmallisen valvonnan kohteena 23.6.2021 10:23:26 EEST | Tiedote

Valvira järjestää yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa kolme lastensuojelun suunnitelmalliseen valvontaan liittyvää webinaaria. Tilaisuuksien tavoitteena on vahvistaa sijaishuollossa olevien lasten oikeuksien toteutumista, lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden osaamista rajoitustoimenpiteiden soveltamisessa ja valvonnassa sekä yhdenmukaistaa, edistää ja tukea sijaishuoltoyksikköjen valvontaa.

Personaldimensioneringen och gruppstorlekarna i de kommunala daghemmen har förverkligats väl23.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverken och Valvira har gjort upp ett tillsynsprogram för småbarnspedagogiken. I enlighet med programmet inleddes systematisk tillsyn i början av året 2020. År 2021 granskas personaldimensioneringen och gruppstorlekarna i de kommunala daghemmen. Man övervakar att personaldimensioneringen är tillräcklig och att barngrupperna är av rätt storlek genom att granska de uppgifter kommunerna har uppgett om mängden personal i relation till antalet barn. Under vårens granskningar visade det sig att personaldimensioneringen och gruppstorleken på daghemmen har förverkligats väl enligt gällande lagstiftning.

Kunnallisten päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko toteutuvat hyvin23.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat laatineet varhaiskasvatuksen valvontaohjelman, jonka mukainen suunnitelmallinen valvonta aloitettiin vuoden 2020 alussa. Vuoden 2021 valvontakohteena ovat kunnallisten päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko. Päiväkodin henkilöstömitoituksen riittävyyttä ja lapsiryhmien kokoa valvotaan tarkastamalla kuntien ilmoittamat tiedot henkilöstön määrästä suhteessa lasten määrään. Kevään tarkastelujaksoilla päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko toteutuivat voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti hyvin.

Sammankomstbegränsningarna i Egentliga Tavastland och en del av Päijänne-Tavastland upphävs från och med 23 juni22.6.2021 14:15:00 EEST | Tiedote

Enligt lägesbilderna som coronasamordningsgrupperna som leds av sjukvårdsdistrikten har sammanställt har det epidemiologiska läget i Egentliga Tavastland lugnat sig och gått tillbaka till basnivån, liksom även i stora delar av Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Regionförvaltningsverket i Södra Finland upphäver sammankomstbegränsningarna i de här regionerna från och med 23 juni 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum