Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattar inte ett s.k. beslut om trygga avstånd för Vasa sjukvårdsdistrikt - sammankomstbegränsningarna dock fortfarande i kraft

Dela

Efter att har hört Vasa sjukvårdsdistrikt anser regionförvaltningsverket att det i nuläget inte finns behov av att för området fatta ett s.k. beslut om trygga avstånd på basis av paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar. Inom Vasa sjukvårdsdistrikt gäller fortfarande begränsningen av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster och dessutom ska smittskyddslagens allmänna hygienkrav iakttas.

Österbottens coronasamordningsgrupp konstaterade på sitt extrainsatta möte måndagen den 23 augusti att Vasa sjukvårdsdistrikt har övergått till coronaepidemins samhällsspridningsfas. Läget i Vasa sjukvårdsdistrikt har snabbt försämrats. Under augusti månad har incidensen tredubblats och uppgick på måndagen till 122. Ungefär hälften av smittfallen har konstaterats i Vasa, men smittfall finns i nästan alla kommuner i distriktet. Det är främst barn och unga som är ovaccinerade eller som endast fått en dos vaccin som har insjuknat. Massexponeringar har skett bland annat i daghem, låg- och högstadier och på idrottsaktiviteter och privata tillställningar. Liksom förra veckan konstaterar man att coronasmitta mycket lätt sprids inom familjerna, men också i skolorna och i olika fritidsaktiviteter. Se Vasa centralsjukhus pressmeddelande 23.8.

Även om incidensen av covid-19 enligt sjukvårdsdistriktet har ökat markant på kort tid anser sjukvårdsdistriktet att det inte ännu i detta läge är nödvändigt att fatta ett s.k. beslut om trygga avstånd på basis av paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar. Enligt sjukvårdsdistriktets utlåtande den 25 augusti 2021 sprids smittan just nu i första hand bland personer under 25 år. En stor del av de övriga smittfallen finns inom familjerna där smittkällan ofta är ett barn eller en ung person. Sjukvårdsdistriktet anser att ett beslut om trygga avstånd i det här läget inte skulle tackla själva problemet.

Regionförvaltningsverket anser på basis av erhållen information och sin helhetsbedömning att ett s.k. beslut om trygga avstånd som fattas med stöd av 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar inte i nuläget är nödvändigt för att bekämpa coronasmitta inom Vasa sjukvårdsdistrikt.

Antalet deltagare i sammankomster begränsas fortfarande, även lagens allmänna hygienkrav ska iakttas

Det beslut om begränsning av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som regionförvaltningsverket meddelade den 10 augusti med stöd av paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar är fortfarande i kraft inom Vasa sjukvårdsdistrikt till och med den 8 september 2021. Beslutet kompletterar de allmänna hygienkraven som finns i paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar. Hygienkraven måste beaktas vid användningen av en mängd olika kund- och publiklokaler – också vid offentliga tillställningar. Enligt paragrafen måste aktörerna bland annat se till att kunderna kan rengöra eller desinficera händerna, aktörerna måste fördela kundplatserna så glest som möjligt och ge kunderna anvisningar om sådana tillvägagångssätt med vilka hälsosäkerheten förbättras. Några krav på specifika meteravstånd finns dock inte.

Bestämmelser om coronarestriktioner för restaurangverksamhet finns separat i paragraf 58 a i lagen om smittsamma sjukdomar. De restriktioner som beskrivs där preciseras och lindras av regeringen genom förordningar. De gällande restriktionerna för restauranger ska iakttas också vid offentliga tillställningar som ordnas i restauranger.

Regionförvaltningsverket kan endast införa begränsningar enligt lagen om smittsamma sjukdomar om de är nödvändiga för att förhindra spridning av epidemin. Regionförvaltningsverket följer kontinuerligt med hur epidemiläget inom Vasa sjukvårdsdistrikt utvecklas och upphäver vid behov sitt tidigare beslut om begränsning av sammankomster om nödvändighetsvillkoret för beslutet inte längre uppfylls.

Mer information:

För media:

  • överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582
  • regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield, tfn 0295 018 587

E-postadresserna skrivs i formatet fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kehitysvammahuollon järjestäjien tehtävä yhteistyötä, jotta asiakkaan etu toteutuu palveluissa28.9.2021 09:55:03 EEST | Tiedote

Kehitysvammalaissa palvelujen järjestämisvastuu on annettu erityishuoltopiireille. Saman lain mukaan myös kunnat voivat järjestää kehitysvammapalveluja. Lainsäädäntö edellyttää yhteistyötä kunnan ja kuntayhtymän välillä asiakkaan palveluista päätettäessä. Asiakkaan oikeus edellyttää, että palvelut järjestetään hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.

Salon seudulla lintuinfluenssaa – Lounais-Suomen aluehallintovirasto antaa toimintaohjeet27.9.2021 12:29:39 EEST | Tiedote

Lintuinfluenssaa on tavattu Salon seudulla metsästystä varten kasvatetuista ja luontoon lasketuista fasaaneista. Ruokavirasto on perustanut alueelle tartuntavyöhykkeen, jonka tarkoitus on suojella siipikarjaa luonnonvaraisten lintujen levittämältä lintuinfluenssalta. Lounais-Suomen aluehallintovirasto antaa rekisteröidyille lintujenpitopaikoille tarkemmat toimintaohjeet.

Kauppakeskuksissa rokotuksista myönteistä palautetta – asioinnissa maskin käyttöä hyvä jatkaa24.9.2021 10:44:09 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 24.9.2021 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 8. kokoukseen korona-aikana. Savolainen totesi, että rokotukset ovat helpottaneet epidemian tilannetta ja asiointi on helpottunut. Ilman ajanvarausta tarjotut rokotukset kauppakeskuksissa ovat olleet erittäin onnistuneita. Pop up -rokotuspisteitä on myös esimerkiksi oppilaitoksissa ja kuntien rokotuspisteissä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum