Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjöd Seinäjoen Kotijoukkue Oy:s verksamhet för tre dygn

Dela

Regionförvaltningsverket har förbjudit Seinäjoen Kotijoukkue Oy:s fastighetsförmedlingsverksamhet för tre dygn. Förbudet träder i kraft den 11 januari 2021 om inte förvaltningsdomstolen beslutar annat. Motiveringen till verksamhetsförbudet är förfarande som strider mot bestämmelserna och god förmedlingssed.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland meddelade den 1 december 2020 ett beslut som förbjöd Seinäjoen Kotijoukkue Oy:s fastighetsförmedlingsverksamhet för en period om tre dygn.  Förbudet träder i kraft den 11 januari 2021 om inte förvaltningsdomstolen beslutar annat. Förbudet gäller Seinäjoen Kotijoukkue Oy:s verksamhet i Seinäjoki. Under förbudet får förmedlingsrörelsen eller personerna i dess tjänst inte sköta några som helst förmedlingsuppdrag eller marknadsföra förmedlingstjänster.

Motiveringen till regionförvaltningsverkets förbud är förfarande som strider mot bestämmelserna om fastighetsförmedling och god förmedlingssed vid skötseln av ett hyresuppdrag. I samband med uthyrningen av en bostadslägenhet hade förmedlingsrörelsen hyrt ut förmedlingsrörelsens bilplats som verkställande direktören inte ägde till verkställande direktörens hyresgäst.  Det fanns heller inget samtycke av den faktiska bilplatsägaren för uthyrningen. Förmedlingsrörelsen hade dessutom försummat sin utrednings- och informationsskyldighet bland annat genom att låta bli att skaffa disponentintyg för det förmedlade objektet.

Regionförvaltningsverket meddelade förmedlingsrörelsen ett verksamhetsförbud på viss tid om sju dygn i augusti 2019. Regionförvaltningsverket följer under perioden för verksamhetsförbudet upp om förmedlingsrörelsen följer det meddelade förbudet.

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Förmedlingsrörelsen kan anföra besvär hos Vasa förvaltningsdomstol angående regionförvaltningsverkets beslut. 

Mer information:

överinspektör Henna Ekman, tfn 0295 018 591
tillsyn över fastighetsförmedlingar
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen valmiustoimikunta: Abiturienttien lähiopetus sallittava19.1.2021 16:09:18 EETTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta pohti 19.1.2021 pitämässään kokouksessa koronapandemian edellyttämiä alueellisia toimia puheenjohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 10 hengen yleisten kokousten ja yleisötapahtumien rajoitus Pohjois-Pohjanmaalla on voimassa 1. helmikuuta saakka, ja Kainuussa on voimassa 20 hengen kokoontumisrajoitus 9. helmikuuta saakka. Valmiustoimikunta evästi koronakoordinaatioryhmiä, että ylioppilaskirjoituksiin ja muihin loppututkintoihin valmistava lähiopetus toisella asteella sekä alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastustoiminta tulisi sallia paikallisilla päätöksillä.

Goda resultat från tillsynsprogramet för småbarnspedagogiken år 2020 – år 2021 utövas tillsyn över gruppstorlekar och personaldimensionering19.1.2021 12:00:00 EETTiedote

Regionförvaltningsverket och tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovåden, Valvira har utövat en systematisk tillsyn enligt tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken sedan ingången av år 2020. Resultaten från tillsynen över personaldimensioneringen på kommunala daghem har varit goda. År 2021 kommer tillsynen att utövas över gruppstorlekarna på daghemmen. Även tillsynen över personaldimensioneringen kommer att fortsätta. Syftet med tillsynen är att se till att barnens intressen tillgodoses inom småbarnspedagogiken.

Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman tulokset vuodelta 2020 hyviä – vuonna 2021 valvotaan ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta19.1.2021 12:00:00 EETTiedote

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat tehneet varhaiskasvatuksen valvontaohjelman mukaista suunnitelmallista valvontaa vuoden 2020 alusta. Kunnallisiin päiväkoteihin kohdistuneen henkilöstömitoituksen valvonnan tulokset olivat hyviä. Vuonna 2021 valvonta kohdistuu päiväkotien ryhmäkokoihin. Myös henkilöstömitoituksen valvontaa jatketaan. Valvonnalla vahvistetaan lapsen edun toteutumista varhaiskasvatuksessa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum