Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har fattat beslut om nya begränsningar av sammankomster i Mellersta Österbottens område (med undantag för Reisjärvi)

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har idag fattat ett nytt beslut om begränsningar av antalet deltagare i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som ordnas inom- eller utomhus inom kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi). Tillställningar där deltagarantalet överskrids kan emellertid ordnas under förutsättningen att man kan trygga säkerheten genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds uppdaterade anvisningar av den 31 maj 2021 om säkra avstånd och hygienarrangemang.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har senast med ett beslut 28.5.2021 (LSSAVI/8524/2021) förbjudit alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer som ordnas inomhus och alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer som ordnas i avgränsade utomhusområden inom kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi). Regionförvaltningsverket meddelade dessutom att en förutsättning för att ordna tillställningar med färre deltagare än ovan är att man följer undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 21 september 2020. Beslutet är i kraft under tiden 2.6–15.6.2021.

I och med det nya beslutet som nu meddelats med stöd av paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar lättar Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland på restriktionerna för sammankomster och preciserar versionen av den anvisning som ska följas för att trygga hälsosäkerheten.

Under förutsättningen att säkerheten på evenemangen kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning (31.5.2021) kan man inom kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt inomhus ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 10 personer och i avgränsade utomhusområden tillställningar med fler än 50 personer. Ministeriets och THL:s anvisning kompletterar de skyldigheter som direkt kommer av lagen om smittsamma sjukdomar (paragraf 58 c) och som evenemangsarrangörerna är skyldiga att fullgöra.

Föreläggandet är i kraft under tiden 10.6–22.6.2020.

Med det här beslutet upphävs för tiden 10.6–15.6.2021 det föreläggande som Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland meddelade 28.5.2021 med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar och som gällde inom kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi).

Mer information:

Regionförvaltningsverkets coronarådgivning för evenemangsarrangörer (mån - fre klockan 8 - 11.30 och 12.30 -16): tfn 0295 016 666, coronainfo@rfv.fi

Mer information till media:

  • regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield, tfn 0295 018 587
  • överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Egentliga Finland befinner sig på coronaepidemins basnivå, restriktionerna för sammankomster hävs15.6.2021 14:20:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har fattat ett beslut som innebär att deltagarantalet i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Egentliga Finland inte längre begränsas. Landskapet har övergått till coronaepidemins basnivå, vilket innebär att man inom kommunerna i landskapet från och med den 16 juni kan ordna evenemang och tillställningar inomhus och utomhus utan deltagarbegränsningar.

Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä lievennetään koronarajoituksia 16.6. alkaen15.6.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto lieventää alueellisten koronakoordinaatioryhmien suositusten mukaisesti Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen kokoontumisrajoituksia 16.6.2021 alkaen. Tilaisuuksia voi järjestää ilman henkilömäärärajoitusta, mutta osallistujien terveysturvallisuus täytyy varmistaa. Lisäksi alueilta kumotaan ns. turvavälipäätös, joka on velvoittanut laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita takaamaan asiakkaille mahdollisuuden säilyttää turvavälit.

Pakollinen terveystarkastus jatkuu Lapin rajanylityspaikoilla riskimaista maahan tuleville, mutta rajaohjeisiin on tullut muutoksia15.6.2021 12:45:49 EEST | Tiedote

Lapin aluehallintovirasto määrää pakollisen terveystarkastuksen kaikille riskimaista Enontekiön, Inarin, Kemin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pellon, Rovaniemen, Sallan, Tornion, Utsjoen ja Ylitornion rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville. Tarkastukseen osallistutaan maahantulon jälkeen. Kaksi koronarokotusta saaneiden ei tarvitse käydä koronatestissä.

Alueelliset verkostot näyttivät voimansa pandemiassa, kuntajohtajat kiittivät15.6.2021 10:11:40 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja alueen kuntajohtajien verkosto kokoontui vuoden 2021 kevätkaudella 22. kerran pohtimaan koronaepidemian torjuntatoimia Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Verkostoa vetävän ylijohtaja Terttu Savolaisen mukaan keväällä alueellinen epidemian torjunnan hybridistrategia toteutui erinomaisesti. Niissä kunnissa ja alueilla, joissa tarvittiin yleistä linjaa tiukempia rajoituksia, päätökset tehtiin ripeästi.

Coronabegränsningarna lindras i huvudstadsregionen och Mellersta Nyland den 15 juni, i vissa delar av Nyland upphävs sammankomstbegränsningarna helt14.6.2021 16:17:17 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som lindrar sammankomstbegränsningarna i bland annat huvudstadsregionen. I Östra Nyland och största delen av västra Nyland upphävs sammankomstbegränsningarna helt från och med den 15 juni. Dessutom upphävs i regionen det så kallade beslutet om säkert avstånd som i omfattande grad har förpliktat aktörer som svarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik att trygga möjligheten för kunderna att hålla säkert avstånd.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum