Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ordnar ett infomöte om tillsynen över välfärdsområdena i sin region

Dela

Ansvaret för och övervakningen av servicen inom social- och hälsovården överförs från kommunerna till välfärdsområdena i början av nästa år. Tillsynsmyndigheterna ordnar regionala infomöten för att främja beredningen av tillsynen över välfärdsområdena.

Det första regionala infomötet hålls för välfärdsområdena inom regionen för Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk. Infomötet ordnas torsdag 5.5.2022 klockan 9.00–12.30. 

 Infomötena riktar sig till dem som planerar och ansvarar för övervakningen av social- och hälsovårdstjänster i välfärdsområdena och till förtroendevalda. Även myndigheter som ansvarar för tillsynen av social- och hälsovård på regional och nationell nivå deltar.

Vi får höra om beredningen av tillsynsuppdraget i välfärdsområdet, egenkontroll, klient- och patientsäkerhet, övervakningen av informationssystem inom social- och hälsovården och om utvärderingsdata som Institutet för hälsa och välfärd THL samlar in. Infomötets program finns bifogat.

Regionförvaltningsverkens och Valviras gemensamma projekt för planering och utveckling av tillsynen över välfärdsområdena, HVA-projektet, är arrangör.

Webbevenemangen är öppna också för medierna. Anmäl dig till Ulla Saalasti, förnamn.efternamn@rfv.fi.

Program 

Mer information

Nyckelord

Kontakter

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
chef för social- och hälsovårdsenheten Niina Siirilä, 0295 018 563
direktör Leena Laajala, 0295 018 549

projektchef Leena Serpola-Kaivo-oja, Planering och utveckling av tillsynen över välfärdsområdena, HVA-projektet, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, 0295 017 290

förnamn.efternamn@rfv.fi

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket



Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket rekommenderar strängare villkor än vad lagen kräver för införsel av rescuehundar från den inre marknaden - betydligt större rabiesrisk på grund av kriget i Ukraina19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

På grund av kriget i Ukraina har många ukrainska hemlösa hundar förts till ett EU-grannland. Hundarna har kunnat id-märkas med dessa länders mikrochip. Det här gör det svårare att på ett tillförlitligt sätt säkerställa hundens ursprung. Rabiesläget i Ukraina är dåligt, och hemlösa hundar är förknippade med en stor rabiesrisk. När man inte med säkerhet känner till en rescuehunds ursprung finns det en ökad risk för rabiesspridning vid införsel av dessa hundar.

Aluehallintovirasto suosittelee lakia tiukempia vaatimuksia rescuekoirien sisämarkkinatuontiin – rabiesriski merkittävästi kasvanut Ukrainan sodan vuoksi19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Ukrainan sodan vuoksi ukrainalaisia kulkukoiria on tuotu runsaasti EU-alueella oleviin naapurimaihin, ja koirat on voitu tunnistusmerkitä näiden maiden mikrosiruilla. Toiminta vaikeuttaa koiran alkuperän luotettavaa varmistamista. Ukrainassa rabiestilanne on huono, ja kulkukoirissa rabiesriski on suuri. Kun rescuekoiran alkuperä ei ole luotettavasti tiedossa, niiden maahantuonti aiheuttaa kohonneen riskin rabieksen leviämiselle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum