Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland utövar riksomfattande tillsyn över kommunförsök som främjar sysselsättningen

Dela

Kommunförsöken med sysselsättning inleddes i vårt land 1.3.2021. Försöken är tidsbegränsade och avslutas 30.6.2023. 118 kommuner deltar i försöket inom 25 olika försöksområden. För laglighetstillsynen över försöken har det inrättats en helt ny uppgift vid regionförvaltningsverket.

Kommunförsöken med sysselsättning hänför sig till regeringsprogrammets sysselsättningsmål och stärkandet av kommunernas roll som anordnare av sysselsättningstjänster. I kommunförsöken med sysselsättning överförs arbets- och näringsbyråns uppgifter genom lagstiftning till den kommun som ingår i kommunförsöket. När kunden övergått till kommunförsöket ansvarar kundens hemkommun huvudsakligen för tjänsterna.

Rättsskyddsenheten vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland utövar riksomfattande tillsyn över hur arbetskrafts- och företagstjänster ordnas i alla de kommuner som deltar i försöket. Tillsynen omfattar utöver den uppgift som gäller undersökning av klagomål även tillsyn som baserar sig på tillsynsplanen och som också kan inbegripa inspektionsbesök.

Syftet med tillsynen är att för kunderna säkerställa i synnerhet ett likvärdigt utkomstskydd och tillgång till tjänster, skydd för privatlivet samt tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna.


Mer information om kommunförsöken:

TE-tjänster: https://www.te-palvelut.fi/skot-arenden-medoss/tetjanster/kommunala-sysselsattningsforsok

Arbets- och näringsministeriet: https://tem.fi/sv/sysselsattningsforsoken

Kommunförbundet: https://www.kommunforbundet.fi/livskraft-och-sysselsattning/sysselsattning/sysselsattningsforsok

 
Mer information för medier:

överinspektör Minerva Lehtinen, tfn 0295 018 783
jurist Marjaana Sauvola-Lukkari, tfn 0295 018 193
fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Työsuojeluviranomaiset torjuvat räjäytys- ja louhintatöiden suuronnettomuuksia7.5.2021 13:44:36 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomaisilla on alkanut kolmevuotinen valvontahanke, jonka tarkoituksena on parantaa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuutta sekä estää suuronnettomuuksia. ”Tavoitteenamme on vähentää työtapaturmien määrää pitkällä aikavälillä. Ja erityisesti sitä, että sattuneet työtapaturmat eivät jatkossa olisi vakavia”, kertoo tarkastaja Arto Liukkonen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Regionförvaltningsverket förlänger nuvarande restriktioner i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt men förbereder sig för att fatta nya beslut om det behövs7.5.2021 13:34:10 EEST | Tiedote

Epidemin är alltjämt i samhällsspridningsfasen i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat beslut som förlänger begränsningen av deltagarantalet vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till högst sex personer i de här regionerna 17–31.5.2021. I Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt är epidemin i accelerationsfasen och där bibehålls sammankomstbegränsningen på tio personer. I de här regionerna förlänger regionförvaltningsverket dessutom beslutet som ålägger aktörerna att säkerställa möjligheten till säkert avstånd i kundutrymmen.

Aluehallintovirasto jatkaa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla nykyisiä koronarajoituksia mutta varautuu tekemään tarvittaessa uusia päätöksiä7.5.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Epidemia on edelleen leviämisvaiheessa Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätöksen, jolla yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä rajataan näillä alueilla enintään kuuteen henkilöön ajalla 17.-31.5.2021. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella epidemia on kiihtymisvaiheessa, ja siellä kokoontumisrajoitus säilyy enintään kymmenessä hengessä. Lisäksi aluehallintovirasto jatkaa näillä alueilla määräystä, jonka mukaan toimijoiden täytyy varmistaa asiakastiloissa turvavälien mahdollisuus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum