Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket inleder en tillsynskampanj för fordonshandlare – penningtvättslagen gäller kontanthandel

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland gör i maj 2022 en tillsynskampanj i form av en webbenkät för varuhandlare. Regionförvaltningsverket övervakar att de fordonshandlare som idkar kontanthandel följer penningtvättslagen.

Regionförvaltningsverket genomför tillsynskampanjen om penningtvättslagen som en webbenkät i maj 2022. Enkäten skickas till sådana aktörer som bedriver detalj- och partihandel som betalar eller mottar kontanter då de säljer eller förmedlar till exempel följande produkter eller varor:

  • personbilar och lätta motorfordon
  • lastbilar och övriga tunga motorfordon
  • husvagnar
  • delar och utrustning till motorfordon
  • bildäck
  • motorcyklar samt motorcykeldelar och -utrustning.

Skyldigheterna i penningtvättslagen gäller sådana produktförsäljare som i kontanter, i en betalning eller flera med varandra sammanhängande betalningar, tar emot en summa som totalt uppgår till minst 10 000 euro. Med kontanter avses fysiska sedlar eller mynt. Om en kund köper en vara för 5 000 euro och snart kommer tillbaka och köper ännu en vara för 5 000 euro i samma affär kan det vara fråga om sammanhängande betalningar. Målet är att bekämpa situationer där en kund genom att dela upp pengarna i transaktionen i flera separata transaktioner strävar efter att undgå att identifiera sig.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar på nationell nivå att penningtvättslagen följs. Enligt penningtvättslagen ska regionförvaltningsverket övervaka till exempel sådana varuhandlare som affärs- eller yrkesmässigt säljer eller förmedlar varor och som betalar kontant eller tar emot kontanter. I penningtvättslagen kallas de för rapporteringsskyldiga.

Med enkäten kartläggs aktörer som omfattas av skyldigheterna i penningtvättslagen

Syftet med webbenkäten är att kartlägga särskilt de fordonshandlare som omfattas av penningtvättslagen. Regionförvaltningsverket för ett register för övervakning av penningtvätt till vilket alla varuhandlare som omfattas av tillämpningsområdet för penningtvättslagen ska anmäla sig.

”I registret för övervakning av penningtvätt finns för närvarande 36 aktörer som huvudsakligen bedriver varuhandel. I praktiken finns det emellertid flera varuhandlare som omfattas av penningtvättslagen. Genom kampanjen vill vi nå sådana rapporteringsskyldiga inom fordonshandeln som ännu inte har anmält sig till registret”, berättar överinspektör Krista Hautakangas vid tillsynen i Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Regionförvaltningsverket kan meddela en administrativ påföljd, det vill säga en offentlig varning, en ordningsavgift eller en påföljdsavgift för aktörer som har försummat eller brutit mot skyldigheterna i penningtvättslagen, till exempel inte har ansökt om registrering i registret för övervakning av penningtvätt.

”Syftet med enkäten är dessutom att ta reda på hur medvetna fordonshandlarna är om riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i deras egen verksamhet”, tillägger Hautakangas.

Med enkäten samlar vi in information om fordonshandlarnas rutiner för att fullgöra skyldigheterna enligt penningtvättslagen. Skyldigheterna enligt lagen gäller till exempel kundkontroll, att lägga märke till och anmäla tvivelaktiga transaktioner samt utbilda personalen.

Kontanthandel är riskfylld med tanke på penningtvätt och finansiering av terrorism

Även om användningen av kontanter som betalningsmedel märkbart har minskat under de senaste decennierna, så är användningen av kontanter fortsättningsvis en faktor som ökar risken för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det är väldigt svårt att fastställa ursprunget för kontanter och därför gör användningen av kontanter att man kan genomföra transaktionen anonymt. Vissa typer av brottslighet, till exempel narkotikabrottslighet, är väldigt kontantintensiva, kontanta pengar kan dessutom vara förknippade med många andra förbrott för penningtvätt, till exempel förräderibrott och stölder.

”Nuförtiden kan kontantbetalningar som överstiger 10 000 euro anses vara exceptionella. Om ett företag betalar eller mottar en kontantbetalning som överstiger 10 000 euro ska det särskilt noga utreda ursprunget för pengarna som används och syftet med transaktionen”, poängterar Krista Hautakangas.

Riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i samband med kontanthandel beaktas också i regionförvaltningsverkets sammanfattning av riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism. Riskerna framhävs särskilt vid varuhandlares verksamhet.

Ett offentligt sammandrag av enkätsvaren till alla som svarar

Efter att webbenkäten har upphört sammanställs ett offentligt sammandrag av svaren. Sammandraget skickas till alla som har besvarat enkäten. Ett offentligt sammandrag publiceras dessutom på regionförvaltningsverkets webbplats. I sammandraget gås på allmän nivå igenom exempelvis hur företagen inom branschen upplever riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i samband med den egna verksamheten.

Mer information:

Regionförvaltningsverkets webbsida tillsyn om lagen om penningtvätt

Sammandrag av riskbedömningen för penningtvätt och finansiering av terrorism

Nationell riskbedömning om penningtvätt och finansiering av terrorism

Myndigheternas gemensamma webbplats penningtvätt.fi

penningtvatt@rfv.fi

twitter.com/AVIrahanpesu

För press och media:

överinspektör Krista Hautakangas, tfn 0295 016 177

fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket rekommenderar strängare villkor än vad lagen kräver för införsel av rescuehundar från den inre marknaden - betydligt större rabiesrisk på grund av kriget i Ukraina19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

På grund av kriget i Ukraina har många ukrainska hemlösa hundar förts till ett EU-grannland. Hundarna har kunnat id-märkas med dessa länders mikrochip. Det här gör det svårare att på ett tillförlitligt sätt säkerställa hundens ursprung. Rabiesläget i Ukraina är dåligt, och hemlösa hundar är förknippade med en stor rabiesrisk. När man inte med säkerhet känner till en rescuehunds ursprung finns det en ökad risk för rabiesspridning vid införsel av dessa hundar.

Aluehallintovirasto suosittelee lakia tiukempia vaatimuksia rescuekoirien sisämarkkinatuontiin – rabiesriski merkittävästi kasvanut Ukrainan sodan vuoksi19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Ukrainan sodan vuoksi ukrainalaisia kulkukoiria on tuotu runsaasti EU-alueella oleviin naapurimaihin, ja koirat on voitu tunnistusmerkitä näiden maiden mikrosiruilla. Toiminta vaikeuttaa koiran alkuperän luotettavaa varmistamista. Ukrainassa rabiestilanne on huono, ja kulkukoirissa rabiesriski on suuri. Kun rescuekoiran alkuperä ei ole luotettavasti tiedossa, niiden maahantuonti aiheuttaa kohonneen riskin rabieksen leviämiselle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum