Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket meddelar obligatoriska hälsokontroller för arbetsplatserna vid Åbo varv

Dela

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har meddelat ett förordnande om obligatoriska hälsokontroller enligt lagen om smittsamma sjukdomar i kommunernas områden i Åbo och S:t Karins. Beslutet som fattades för att kontrollera spridningen av coronavirusepidemin gäller ordnande av hälsokontroller och att ta del i dem i Meyer Turku Oy:s arbetsplatsområden. Beslutet är i kraft 13.10.2021–2.5.2022.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland ålägger med stöd av 15 och 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar Åbo stad och S:t Karins stad att ordna hälsokontroller vid arbetsplatser som hör till skeppsvarvets arbetsplatsområden hos Meyer Turku Oy, dess dotterbolag och underleverantörer.

Dessutom förordnar regionförvaltningsverket med stöd av 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar alla personer som jobbar på arbetsplatser som hör till Meyer Turku Oy:s varvsarbetsplatser i städerna Åbo och S:t Karins att ta del i hälsokontrollen som Åbo eller S:t Karins stad ordnar. Beslutet gäller utöver Meyer Turku Oy dessutom personal som arbetar vid arbetsplatserna hos Piikkiö Works Oy, Shipbuilding Completion Oy och ENGnD Oy i Egentliga Finland. Det är obligatoriskt att delta i hälsokontrollen.

Regionförvaltningsverket fastställde utgående från utlåtanden från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Åbo stad och S:t Karins stad att åtgärderna är behövliga och nödvändiga. På varvsarbetsplatserna smittar viruset från person till person vid samtransporter och gemensam inkvartering och läget har trots tidigare åtgärder inte fåtts under kontroll. Smittor förekommer mest i synnerhet bland utländska arbetstagare hos vilka vaccinationstäckningen är låg.

Det har varit svårt att påverka de återkommande coronatopparna vid varvet och de har belastat både smittspårningen i Egentliga Finland och sjukhuskapaciteten. Testningen nära varvet har flyttats till Åbo stads coronabuss och det har gjort det svårare för andra än dem som arbetar vid varvet att komma till test. Genom beslutet försöker man avbryta smittkedjorna och instruera arbetstagarna till att mer omfattande ta vaccin.

Mer information: 

För media:

  • direktör Heikki Mäki, tfn 0295 018 094
  • överdirektör Leena Räsänen, tfn 0295 017 385

Regionförvaltningsverkens e-post har formen fornamn.efternamn(at)rfv.fi. 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Alueellinen maanpuolustuksen jatkokurssi Joensuussa ajantasaistaa kurssilaisten tiedot maanpuolustusvalmiudesta, kehitysnäkymistä ja kokonaisturvallisuudesta19.10.2021 12:12:58 EEST | Tiedote

Itä-Suomen alueellinen maanpuolustuksen jatkokurssi nro 31/21 alkaa keskiviikkona 27.10.2021 Valtion virastotalolla Joensuussa. Alueellisen maanpuolustuksen jatkokurssin tavoitteena on antaa ajantasaiset tiedot osallistujille maanpuolustuksen eri alojen valmiudesta, kehitysnäkymistä ja kokonaisturvallisuudesta.

Tuulivoimalan huoltohissit, betonipumppuautot ja hyllystöhissit on määräaikaistarkastettava vuoden 2021 aikana19.10.2021 08:42:34 EEST | Tiedote

Työsuojeluviranomaisilla on käynnissä työpaikkojen nostolaitteisiin keskittyvä valvontahanke. Hankkeessa työsuojelutarkastuksia tehdään työpaikoilla, joissa käytetään määräaikaistarkastettavia työvälineitä. Työsuojelutarkastuksilla varmistetaan, että työntekijöiden käyttöön annetuille työvälineille on tehty asianmukaiset määräaikaistarkastukset. Tuoreiden valvontahavaintojen mukaan työvälineistä 20 prosenttia on ollut tarkastamatta. Työnantaja vastaa työvälineiden turvallisuudesta.

Janakkalan kolmannen lintuinfluenssalöydöksen vuoksi siipikarjan siirtoja on rajoitettu jälleen laajemmalla alueella - kaikkien siipikarjanpitäjien on rekisteröidyttävä eläintenpitäjärekisteriin15.10.2021 17:40:07 EEST | Tiedote

Linnuille korkeaa kuolleisuutta aiheuttavaa H5N1-tyypin lintuinfluenssaa todettiin Janakkalassa jälleen uudella tilalla luontoon istutetusta fasaanista 15.10.2021. Ruokavirasto on uuden löydöksen vuoksi laajentanut edelleen tartuntavyöhykettä, jolla rajoitetaan siipikarjan ja luonnonvaraisista linnuista saatavien tuotteiden siirtoja.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo ravintoloita myös koronapassilainsäädännön noudattamisessa - jo ensi yönä asiakkailta tarkastettava koronapassi15.10.2021 17:29:29 EEST | Tiedote

Jos ravintoloitsija ottaa käyttöön koronapassin eli velvoittaa asiakkailta todistusta koronarokotuksesta, negatiivisesta koronatestituloksesta tai sairastetusta koronataudista, ravintolan ei tarvitse noudattaa alueella voimassa olevia aukiolo- ja anniskeluaikojen ja asiakasmäärien rajoituksia. Ravintolan henkilökunnan on ohjattava ilman passia ravintolassa oleskelevat asiakkaat poistumaan tiloista ensi yönä klo 24, jos ravintolassa otetaan käyttöön koronapassi välittömästi lain tullessa voimaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum